Help for English

FAVOUR vs. FLAVOUR

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.01.2018

Znáte obě dnešní slovíčka? Také se vám pletou jako jiným studentům? V článku si je rozebereme i s příklady a vazbami. (upravený článek z roku 2010)FAVOUR vs. FLAVOUR

V dnešním článku si řekneme něco o dvojici slov, která se studentům často pletou. Je to pochopitelně dáno jejich značnou podobností. Liší se pouze jedním písmenem.

Pozor na rozdílný pravopis v britské a americké angličtině. Pokud se v britské angličtině píše -ou-, v americké píšeme pouze -o-.

Toto pravidlo je obecné. Určitě znáte i jiná slovíčka, např. colour/color, honour/honor, neighbour/neig­hbor, behaviour/beha­vior apod.

Pozn.: O rozdílech mezi britskou a americkou angličtinou si můžete přečíst seriál článků.

FAVOUR

Slovíčko favour/'feɪvə/ má hned několik významů.

favour (n) = laskavost

do sb a favour = udělat někomu laskavost
owe sb a favour = dlužit někomu laskavost

Could you do me a favour? TTT
Don't forget. You owe me a favour. TTT
Can you do me a favour and tell them yourself? TTT
She owed me a favour so she couldn't say no. TTT 

ask a favour = požádat o laskavost
ask sb a favour = požádat někoho o laskavost
ask a favour of sb = požádat někoho o laskavost

Can I ask a favour? TTT
Could I ask you a favour? TTT
He asked me a favour. TTT
I have a favour to ask you. TTT  

favour (n) = přízeň, náklonnost

Druhý důležitý význam toho slova je přízeň či náklonnost. Ve vazbě s předložkou in také prospěch.

find favour with sb/sth = získat přízeň u někoho/něčeho
gain favour with sb/sth = získat přízeň u někoho/něčeho
win favour with sb/sth = získat přízeň u někoho/něčeho

The idea will never find favour with the citizens. TTT
The offer won favour with all their employees. TTT 

be in favour of sth = být zastáncem něčeho
in favour of sth = ve prospěch něčeho

The management was in favour of the proposal. TTT
Our boss spoke in favour of the idea. TTT
The delay can actually work in our favour. TTT 

Pozn.: podstatné jméno favour je v prvním významu počitatelné, v druhém pak nepočitatelné.

favour (v) = upřednostňovat

Jako poslední si řekneme něco o významu slova. Může znamenat upřednostňovat, ale také třeba zvýhodňovat nebo stranit.

He always thought that their parents favour his younger brother. TTT
All the employees favoured longer working hours over having to work on Saturdays. TTT 

Pozn.: Z toho slovesa vzniklo slůvko favouritism/'feɪvərɪtɪ­zəm/, tedy protekce, nadržování, zvýhodňování.

FLAVOUR

flavour (n) = chuť, příchuť

Druhé dnešní slovíčko je flavour/'fleɪvə/, jehož základní význam je chuť, příchuť.

Our ice cream is available in three new flavours. TTT
This spice gives the rice an exotic flavour. TTT
The meat has no flavour. TTT
You can add flavour by using garlic. TTT
I like this one better because it has more flavour. TTT
It has a rich flavour. TTT
The wine had a fruity flavour. TTT 

flavour (v) = ochutit (příchutí, přísadou)

Z významu podstatného jména pak vychází význam slovesa.

Some people like flavoured coffee. I don't. TTT
The fish is flavoured with too much garlic. TTT
Do you like this orange-flavoured chocolate? TTT  

flavour vs. season

Pro dochucení přísadou se používá většinou sloveso flavour/'fleɪvə/. Setkat se můžete i se slovesem season/'si:zən, které se ale nejčastěji používá při dochucování solí a pepřem.

Závěr

Určitě bychom zde ještě mohli pokračovat s příklady a vazbami. Pro tuto úroveň je však dnešní výklad dostačující. Pamatujte si, že dnešní slovíčka jsou si velice podobná. Liší se pouze písmenem L. Pokud se vám pletou, doporučujeme zapamatovat si například spojení “chocolate flavour” (v obou slovech je písmeno L).Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

'Rock and roll' není nutně 'rokenrol'

Víte, že anglický výraz “rock and roll” neodpovídá významem českému “rokenrol”?

PRE-INTERMEDIATE

Divák v angličtině

Jak správně přeložit do angličtiny slovo ‘divák’? Je rozdíl mezi divákem televizním a divákem např. v kině?

PRE-INTERMEDIATE

SKY vs. HEAVEN

Jaký je rozdíl mezi slovíčky SKY a HEAVEN, která obě můžeme do češtiny překládat jako ‘nebe’? S jakými dalšími slovíčky by se mohla plést?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno FAVOUR vs. FLAVOUR 5 9373 Od Otýlie Krásná poslední příspěvek
před 8 lety