Help for English

Britská a americká angličtina: Úvod

ALL LEVELS Vydáno dne 13.05.2008

Jaké jsou rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, kterou variantu si vybrat a proč.Britská a americká angličtina

Úvod

Existuje obrovské množství různých variant angličtiny, ať již historických, společenských, nebo regionálních. Mezi historické patří např. staroangličtina, středoangličtina, moderní angličtina, mezi společenské např. formální angličtina či různé typy slangu a žargonu.

Regionální varianty jsou ty ‘odrůdy angličtiny’, které jsou specifické pro určitou oblast. Jsou to různé dialekty či přízvuky, a těch jsou stovky. Často diskutovanými dvěma variantami jsou tzv. britská a americká angličtina (ale stejně tak bychom mohli mluvit o australské angličtině, skotské angličtině a dalších).

Jazyk, dialekt, přízvuk

Zajímavá otázka je, jaký mají mezi sebou tyto dvě varianty vztah. Jsou to dva podobné jazyky, nebo jsou to dva různé dialekty jednoho jazyka? Nebo se jedná jen o odlišný ‘akcent’? K tomu si budeme muset vysvětlit tyto základní pojmy.

akcent (přízvuk) – varianta jazyka, která se odlišuje pouze výslovností, v psané podobě není patrná. Pokud tedy někdo mluví tím a tím přízvukem, znamená to, že se odlišuje pouze způsobem mluvení, např. délkou různých hlásek, rozdílnou technikou výslovnosti hlásek, záměnou jedné hlásky za druhou apod.

dialekt (nářečí) – varianta jazyka, která se projevuje jak v mluvené, tak psané formě. Odlišuje se tedy např. slovní zásobou, gramatikou, pravopisem apod.

jazyk – z výše uvedeného by vyplývalo, že americká a britská angličtina by mohly být dva dialekty. Problém je však složitější. Dialekty jen zřídka bývají nějak kodifikované, dialekty nemají většinou své učebnice a slovníky. Americká angličtina ano. Americké děti se ve školách učí americkou angličtinu, používají americké učebnice i slovníky. Americkou angličtinou jsou psané noviny, knihy, školní práce, mluví se jí ve školách, na úřadech, v televizi, v rádiu. Existují mezinárodně platné zkoušky z americké angličtiny, např. TOEFL. Vše tedy nasvědčuje tomu, že americkou angličtinu je nutné brát jako samostatný jazyk.

Celé rozdělení budeme mít dále ztížené tím, že jak britská, tak americká angličtina zahrnuje velké množství nejrůznějších přízvuků a dialektů. Těmi se však v těchto článcích zabývat nebudeme. Zde budeme pojednávat o standardní britské a americké angličtině.

Rozdíly

Rozdílů mezi britskou a americkou angličtinou je požehnaně. Již na první poslech je možné tyto dvě varianty odlišit podle výslovnosti. Další rozdíly nalezneme ve slovní zásobě, v pravopisu i gramatice. Na první pohled to vypadá, že se tyto dva národy nemohou vůbec domluvit. Někdy skutečně může dojít k nedorozumění nebo alespoň k úsměvným situacím, kde to, co např. Američan pronesl, znamená v britské angličtině něco zcela jiného. Není to však ani zdaleka takový problém.

Zmíněným rozdílům se věnujeme v následujících několika článcích podrobně:

Kterou angličtinu se učit?

Kterou angličtinu bychom se měli učit? Kterou by se měly děti učit ve škole? Která je lepší? To jsou otázky, které padají poměrně často. Pokusíme se na ně nyní odpovědět.

Která angličtina je lepší?

Na to nelze vůbec odpovídat. Každý jazyk je součástí kultury dané země. Neexistují lepší a horší jazyky, stejně jako neexistují lepší a horší kultury, či lepší a horší národy. Každý si může sám odpovědět na to, který jazyk mu přijde hezčí, který lépe zní, který je pro něho osobně užitečnější, který je pro něho snadnější. To jsou ale všechno velmi subjektivní měřítka.

Která angličtina je užitečnější?

Častý argument je ten, že jsme Evropané, měli bychom se tedy učit britskou angličtinu. Na tom je jistě něco pravdy. Když však vezmeme v úvahu to, že anglicky mluvících Američanů je přes 250 milionů a že americká kultura je díky filmům, televizi, hudbě apod. všude okolo nás, zůstává vše velkým otazníkem. Opět skončíme u toho, že pro každého je užitečné něco jiného a je jen na něm, co si vybere.

Která angličtina je snazší?

Obě varianty jsou si natolik podobné, že nelze říci, že by jedna byla snazší, než druhá. Americká angličtina je k některým gramatickým pravidlům benevolentnější, což často bývá důvodem, proč lidé říkají, že je jednodušší. Jednodušší pro vás bude jistě ta, se kterou budete více v kontaktu.

Která angličtina je předepsaná?

Je ve školních osnovách stanovené, jakou angličtinu se mají děti a studenti učit? Ne, není. Většina studijních materiálů dostupných v ČR se zabývá britskou angličtinou a tak je většinou pravdou, že se školáci učí britskou angličtinu. Není to však podmínka či povinnost. Problémem bývá, když učitel striktně trvá na jedné či druhé variantě. Student např. dostane opravenou esej a tam má všechen americký pravopis či americké výrazy dvakrát červeně podtržené s tím, že jsme ve škole a ve škole se přece učíme britskou angličtinu. Bohužel, stále k tomu ještě dochází a americká angličtina bývá mnoha učiteli zcela zavrhovaná.

V dnešní době je však zcela nemožné chtít po studentech, aby se učili jen jednu z variant. Každý den na ně působí ohromné množství vlivů, které jejich angličtinu ovlivňují. Pokud po studentech chceme, aby si občas něco přečetli, aby navazovali vztahy s lidmi v jiných částech světa, aby se snažili být s angličtinou v kontaktu i mimo školu, potom je nemožné chtít po nich pravou ‘britskou angličtinu’.

Současný trend

V současné době je trendem zaměřovat se na angličtinu pro mezinárodní použití. V učebnicích už neuslyšíte pouze britské poslechy, ale objevují se zde i nahrávky v americké, australské, skotské, kanadské, jihoafrické a dalších variantách angličtiny. A o to v dnešní době jde především. Nikde by vás neměli diskriminovat za to, že např. mluvíte americkou angličtinou.

Závěr

Britská a americká angličtina jsou dvě rovnocenné varianty angličtiny a je jen zcela na vás, kterou se budete učit. Ani o jedné nelze říci, že by byla lepší, důležitější, správnější apod. Pokud se angličtině budete věnovat, budete si jistě rozdílů všímat a snadno se potom přikloníte k té verzi, která je vám bližší. Rozhodně nestojí za to se touto otázkou zabývat na samém začátku studia.

Důležité je vědět, že oba jazyky jsou vzájemně srozumitelné. I vy se tedy snažte naučit se rozumět oběma variantám. K tomu je dobré znát rozdíly, o kterých se dočtete v následujících několika článcích na toto téma.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Gramatika

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.
ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Výslovnost

Jaké jsou rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou?
ALL LEVELS

Která angličtina je ta pravá?

Měli bychom se se skutečně učit britskou variantu angličtiny? Co na to říkají „osnovy“ a odborníci?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Úvod 23 33446 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 12 lety