Help for English

Britská a americká angličtina: Výslovnost

ALL LEVELS Vydáno dne 16.05.2008

Jaké jsou rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou?Britská a americká angličtina

British and American flags

Část 2: Výslovnost

Prvním rozdílem mezi britskou a americkou angličtinou, kterého si pravděpodobně všimnete je výslovnost. Mnohdy poznáte, o koho se jedná, zda o Brita nebo Američana, ihned po několika slovech, které dotyčný řekne. V tomto článku se na tyto rozdíly podíváme blíže. Zvukové nahrávky nejsou nahrané rodilými mluvčími, chtěl jsem, abyste to stejné slovo slyšeli vyslovené stejným hlasem v obou variantách, aby pro vás rozdíl byl ještě více patrný.

Výslovnost hlásek

Nejprve se zaměříme na rozdíly ve výslovnosti samostatných hlásek.

Hláska / r /

Ve standardní britské angličtině se hláska / r / za samohláskou vypouští (pokud jím nezačíná slabika). V americké angličtině však nikoliv a toto / r / je zde jasně slyšet.

 br.am.
carkɑ: kɑ:r
startstɑ:t stɑ:rt
firefaɪə faɪər
overəʊvə oʊvər
brotherbrʌðə brʌðər
bartenderbɑ:tendə bɑ:rtendər
beardbɪəd bɪərd
birdbɜ:d bɜ:rd

Hláska / t /

Hláska / t / americké angličtině na začátku nepřízvučných slabik uvnitř slova vyslovuje tak, že se velmi podobá hlásce / d /. V mezinárodní fonetické abecedě ho značíme jako / /.

 br.am.
citysɪti sɪt̬i
Britishbrɪtɪʃ brɪt̬ɪʃ
bottlebɒtəl bɑ:t̬əl
butterflybʌtəflaɪ bʌt̬ərflaɪ
thirtyθɜ:ti θɜ:rt̬i
ale: thirteenθɜ:'ti:n θɜ:r'ti:n

Pokud před takovým / t / předchází hláska / n /, často tyto dvě hlásky splynou v jedno jediné / n /:

 br.am.
twentytwenti twent̬i
hunterhʌntə hʌnt̬ər
internationalɪntə'næʃənəl ɪnt̬ər'næʃənəl

Hláska / o /

Americké / o / je otevřenější, než britské. Jistě jste slyšeli typickou filmovou hlášku:

Oh my god!

Zatímco Brit slovo GOD vysloví s pěkným krátkým / ɒ /, Američan na tuto hlásku více otevře pusu a hlásku ještě trochu protáhne, takže z toho ve výsledky vznikne / ɑ: /.

 br.am.
godgɒd gɑ:d
bottlebɒtəl bɑ:t̬əl
concertkɒnsət kɑ:nsərt

Kombinace nju: tju: dju: sju:

Slabiky, ve kterých je v britské angličtině kombinace hlásek / nju:, tju:, dju:, sju:/, se čtou bez tohoto / j /:

 br.am.
New Yorknju: jɔ:k nu: jɔ:rk
Tuesdaytju:zdeɪ tu:zdeɪ
dutydju:ti du:t̬i
suitsju:t su:t

Hláska / a: /

Britské dlouhé / ɑ: / se v americké angličtině před souhláskou často čte jako široké / æ / (pokud není na konci slabiky):

 br.am.
dancedɑ:ns dæns
can'tkɑ:nt kænt
auntɑ:nt ænt
laughlɑ:f læf

Je jistě možné najít další drobné rozdíly, které jsou patrné jen citlivějším uším. Těmi se zde nebudeme zabývat, výše uvedené jsou ty nejpodstatnější. Pokud se však chcete naučit vyslovovat tak, abyste se co nejvíce podobali Američanům či Britům, doporučuji co nejvíce poslouchat a snažit se co nejpřesněji imitovat, co slyšíte.

Výslovnost celých slov

Výše uvedené rozdíly byly obecné. Nyní se podíváme na odlišnosti, které jsou specifické pro jednotlivá slova nebo omezené slupiny slovíček.

Přízvuk

Některá slova v americké angličtině se od výslovnosti v britské angličtině liší přízvukem. U mnoha slov, která do angličtiny přešla z francouzštiny, je v britské variantě přízvuk na první slabice, v americké na poslední:

 br.am.
adult'ædʌlt ə'dʌlt
ballet'bæleɪ bæ'leɪ
salon'sælɒn sə'lɑ:n

U některých je to přesně naopak:

 br.am.
addressə'dres 'ædres
moustachemʊ'stɑ:ʃ 'mʌstæʃ

Koncovka -ile

Slova, která končí koncovkou -ile, se v britské angličtině vyslovují s / -aɪl /. V americké angličtině se však u mnoha takových slov vyslovuje na konci / -əl/:

 br.am.
agileædʒaɪl ædʒəl
fertilefɜ:taɪl fɜ:rtəl
fragilefrædʒaɪl frædʒəl
hostilehɒstaɪl hɑ:stəl
missilemɪsaɪl mɪsəl
mobileməʊbaɪl moʊbəl

Jiná jsou i v americké variantě s / -aɪl /, jako např. reptile, senile apod.

Další rozdíly

 br.am.
amenɑ:'men eɪ'men
vasevɑ:z veɪs
tomatotə'mɑ:təʊ tə'meɪt̬oʊ
   
progressprəʊgres prɑ:gres
processprəʊses prɑ:ses
   
herbhɜ:b ɜ:rb
lieutenantlef'tenənt lu:'tenənt
letter Zzed zi:
scheduleʃedju:l skedʒəl
garagegærɪdʒ gə'rɑ:ʒ
kilometrekɪləmi:tə kɪ'lɑ:mət̬ər

Závěr

V tomto článku jsme si ukázali základní rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou. Jako příklady jsme uváděli ta běžnější a používanější slovíčka, ale seznam by mohl být mnohokrát delší. Věřím však, že tento přehled postačí k tomu, abyste si udělali obrázek o tom, jak která varianta angličtiny zní.

Snažte se všímat si těchto rozdílů v tom, co posloucháte. Jistě si brzy ucho vytrénujete tak, že při poslechu rodilého mlučího snadno určíte, zda se jedná o Brita či Američana. Zkoušejte se i při svém mluveném projevu přiklonit k jedné z variant.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Gramatika

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.
ALL LEVELS

Cizí jazyk u předškoláků?

Článek z časopisu DĚTI A MY o učení cizích jazyků u předškolních dě­tí.
ALL LEVELS

Zvukové nahrávky v englishme!

Zvukové nahrávky jsou nedílnou součástí naší aplikace englishme! Proč? A proč používáme výhradně nahrávky rodilých mluvčích, nikdy roboty?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Výslovnost 34 38884 Od Arnošt Šley poslední příspěvek
před 4 měsíci