Help for English

Britská a americká angličtina: Pravopis

ALL LEVELS Vydáno dne 17.05.2008

Jak se liší pravopis americké angličtiny od britské?Britská a americká angličtina

Pravopis

Rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou jsou v gramatice, slovní zásobě, ale i pravopisu. Obecně platí, že americký pravopis je jednodušší než britský. Podívejme se blíže na některá pravopisná pravidla, která při porovnávání britského a amerického pravopisu platí (samozřejmě s výjimkami).

colour – color

Slovíčko colour je příkladem první a možná nejčastější odlišností. Tam, kde slovo v britské angličtině končí na nepřízvučnou slabiku -our, je v americké angličtině pouze -or.

colour color
honour honor
favourite favorite
saviour savior
armour armor
flavour flavor
behaviour behavior
neighbour neighbor

centre – center

Dalším případem, kde dochází ke změně pravopisu, jsou slova, která končí na nepřízvučnou slabiku končící na -re. Tato slova mají v americké angličtině zpravidla koncové -er.

centre center
theatre theater
metre meter
litre liter
sceptre scepter
spectre specter

realise – realize

Slovíčka končící na -ize mají původ v řečtině a běžně se tak píšou v americké angličtině. V britské se používá častěji pravopis -ise a -yse.

recognise recognize
realise realize
organise organize
apologise apologize
authorise authorize
fertilise fertilize
hypnotise hypnotize
stabilise stabilize
analyse analyze
paralyse paralyze

Pozn.: Slova, kde se nejedná o řeckou koncovku, zůstávají stejná, např. advise, improvise, devise, arise atd.

catalogue – catalog

Slova končící na řeckou koncovku -ogue někdy končí v americké angličtině na -og. Většinou jsou v americké angličtině přípustné obě varianty.

catalogue catalog
monologue monolog(ue)
pedagogue pedagog(ue)
dialogue dialog(ue)

travelling – traveling

Znáte-li pravidla pro zdvojování koncových souhlásek vlivem přidáním koncovky, potom víte, že ke zdvojování nedochází u slov, která končí nepřízvučnou slabikou (např. open – opening, opened, opener).

Pozn.: Více o zdvojování naleznete v článku Zdvojování koncové souhlásky.

Koncové L je ale výjimkou a v britské angličtině se zdvojuje i když je slabika nepřízvučná (travel – travelling, travelled, traveller). V americké angličtině ale tato výjimka neplatí a koncové L v nepřízvučných slabikách se nezdvojuje:

travelling traveling
traveller traveler
cancelled canceled
quarrelling quarreling
signalled signaled
counsellor counselor

Jinak samozřejmě platí pravidla pro zdvojování. Slovo propel bude i po přidání koncovek mít v americké angličtině dvě L, protože končí na přízvučnou slabiku. Samozřejmé je také to, že např. spelling je tvar jak britské, tak americké angličtiny, protože je to vytvořené od slova spell, které už končí na dvě L v základním tvaru.

Zmínit ale můžeme i sloveso enrol, které se v infinitivu píše v britské angličtině s jedním L, ale v americké píšeme enroll. Odvozené tvary pak mají vždy dvě L – enrolled, enrolling.

Různé

Rozdílů je ale daleko více. Výše jsme uvedli alespoň ty nejčastější a ty, které se řídí nějakými srozumitelnými pravidly. Z dalších odlišností uvedeme alespoň několik příkladů.

cheque check
aeroplane airplane
archaeology archeology
cosy cozy
grey gray
licence license
moustache mustache
plough plow
programme program
skilful skillful
storey story
tyre tire
yoghurt yogurt
jewellery jewelry

Zde jsou všechny články této série:Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Která angličtina je ta pravá?

Měli bychom se se skutečně učit britskou variantu angličtiny? Co na to říkají „osnovy“ a odborníci?
ALL LEVELS

Cizí jazyk u předškoláků?

Článek z časopisu DĚTI A MY o učení cizích jazyků u předškolních dě­tí.
ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Gramatika

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Pravopis 10 24502 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 6 lety