Help for English

Britská a americká angličtina: Pravopis

ALL LEVELS Vydáno dne 17.05.2008

Jak se liší pravopis americké angličtiny od britské?Britská a americká angličtina

British and American flags

Část 4: Pravopis

Další oblastí, ve které se objevují rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou, je pravopis. Obecně platí, že americký spelling je jednodušší než britský. Podívejme se blíže na některá pravopisná pravidla, která při porovnávání bristkého a amerického pravopisu platí (samozřejmě s výjimkami).

colour - color

Slovíčko COLOUR je příkladem první a možná nejčastější odlišnosti. Tam, kde slovo v britské angličtině končí na nepřízvučnou slabiku -OUR, je v americké angličtině pouze -OR.

br.am.
colourcolor
honourhonor
favouritefavorite
savioursavior
armourarmor
flavourflavor
behaviourbehavior
neighbourneighbor

centre - center

Dalším případem, kde dochází ke změně pravopisu, jsou slova, která končí na nepřízvučnou slabiku, kde je souhláska + -RE. Tato slova mají v americké angličtině zpravidla písmena R a E převrácená.

br.am.
centrecenter
theatretheater
metremeter
litreliter
sceptrescepter
spectrespecter

realise - realize

Původně řecké koncovky -ISE či -YSE se běžně v americké angličtině píší se Z. V britské angličtině lze použít obě varianty.

br.am.
recogniserecognize
realiserealize
organiseorganize
apologiseapologize
authoriseauthorize
fertilisefertilize
hypnotisehypnotize
stabilisestabilize
analyseanalyze
paralyseparalyze

Slova, kde se nejedná o řeckou koncovku, zůstávají stejná, např. advise, improvise, devise, arise atd.

catalogue - catalog

Slova končící na řeckou koncovku -OGUE někdy končí v americké angličtině na -OG. Většinou jsou ale přípustné obě varianty, varianta s -OGUE je ale i v americké angličtině častější (tedy až na slovo CATALOG).

br.am.
cataloguecatalog
monologuemonolog(ue)
pedagoguepedagog(ue)
dialoguedialog(ue)

travelling - traveling

Znáte-li pravidla pro zdvojování koncových souhlásek vlivem přidáním koncovky, potom víte, že ke zdvojování nedochází u slov, která končí nepřízvučnou slabikou (např. open - opening, opened, opener). Více o zdvojování naleznete zde. Koncové L je ale výjimkou a v britské angličtině se zdvojuje i když je slabika nepřízvučná (travel - travelling, travelled, traveller) V americké angličtině ale tato výjimka neplatí a koncové L v nepřízvučných slabikách se nezdvojuje:

br.am.
travellingtraveling
travellertraveler
quarrellingquarreling
counsellorcounselor

Jinak samozřejmě platí pravidla pro zdvojování. Slovo PROPEL bude i po přidání koncovek mít v americké angličtině dvě L, protože končí na přízvučnou slabiku. Samozřejmé je také to, že např. SPELLING je tvar jak britské, tak americké angličtiny, protože je to vytvořené od slova SPELL, které už končí na dvě L v základním tvaru.

Různé

Rozdílů je ale daleko více. Výše jsem uvedl alespoň ty nejčastější a ty, které se řídí nějakými srozumitelnými pravidly. Z dalších odlišností uvedu alespoň několik příkladů.

br.am.
chequecheck
aeroplaneairplane
archaeologyarcheology
cosycozy
greygray
licencelicense
moustachemustache
ploughplow
programmeprogram
skilfulskillful
storeystory
tyretire
yoghurtyogurtAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Gramatika

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.
ALL LEVELS

Cizí jazyk u předškoláků?

Článek z časopisu DĚTI A MY o učení cizích jazyků u předškolních dě­tí.
ALL LEVELS

Která angličtina je ta pravá?

Měli bychom se se skutečně učit britskou variantu angličtiny? Co na to říkají „osnovy“ a odborníci?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Pravopis 10 23187 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 lety