Help for English

Britská a americká angličtina: Gramatika

ALL LEVELS Vydáno dne 21.05.2008

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.Britská a americká angličtina

Gramatika

Odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou jsou také v oblasti gramatiky. Je to možná ta nejhorší noční můra učitelů, kteří se nejprve marně snaží naučit studenty, že např. se slovem weekend se vždy pojí předložka at, a potom se ukáže, že téměř 300 milionů rodilých mluvčích ze Spojených států používá on the weekend (a správně). Podobně učí studenty, že s yet, just, recently se pojí předpřítomný čas a žádný jiný, a potom se ukáže, že toto pravidlo v USA neplatí.

Tento článek by měl na nejčastější gramatické rozdíly mezi těmito dvěma variantami poukázat. Upozorňujeme, že se bude jednat o spisovné varianty, nikoliv o takové ty opovrhované slangové amerikanismy, které studenti oposlouchají z gangsterských filmů a nad kterými učitelé často jen kroutí hlavou. Všechny americké varianty, které zde zmíníme, jsou správné a přijatelné.

HAVE, HAVE GOT

V britské angličtině se v přítomném prostém čase používá sloveso have ve významu ‘mít, vlastnit’ se slovíčkem got. V americké angličtině tomu tak nebývá, tam se sloveso have chová stejně, jako jakékoliv jiné významové sloveso.

I've got a dog. have a dog.
Have you got a dog? Do you have a dog?
haven't got a dog. don't have a dog.

Ale pozor, i v Americe se have got používá, především však ve významu ‘muset’ (I've got to go. You've got to listen to me. apod.)

Pozn.: Více v článku Sloveso HAVE.

Předpřítomný čas

V britské angličtině se pro nedávnou minulost používá předpřítomný čas. Je to nejčastěji se slovíčky just, yet, already, recently apod. V americké angličtině tomu tak být nemusí a také často nebývá. Tam je přijatelná a používaná i varianta s minulým časem (ale i s předpřítomným).

I've just returned. just returned.
Have you done the dishes yet? Did you do the dishes yet?
I've already seen this film. already saw this movie.
They've moved here recently. They moved here recently.

Rozhodně to však neznamená, že se v americké angličtině předpřítomný čas nepoužívá. Používá a často.

Nepravidelná slovesa

Mnoho rozdílů se objevuje v nepravidelnostech sloves. Prvním a obecným pravidlem je, že slovesa, která mají jak pravidelný, tak nepravidelný tvar (spilled / spilt, spelled / spelt, learned / learnt, dreamed / dreamt), se používají v britské angličtině častěji jako nepravidelná (tedy s -t) a v americké angličtině (především mluvené a neformální) jako pravidelná (tedy s -ed). Obě možnosti jsou však správné a přijatelné.

learn – learnt – learnt learn – learned – learned
spell – spelt – spelt spell – spelled – spelled
dream – dreamt – dreamt dream – dreamed – dreamed
spill – spilt – spilt spill – spilled – spilled
burn – burnt – burnt burn – burned – burned
smell – smelt – smelt smell – smelled – smelled
spoil – spoilt – spoilt spoil – spoiled – spoiled
lean – leant – leant lean – leaned – leaned

Další zajímavostí je sloveso get, které má v americké angličtině tvar minulého příčestí gotten, nikoliv však ve vazbě ‘muset – have got to’.

get – got – got get – got – gotten
I would have got away with it. I would have gotten away with it.
ale: I've got to go. I've got to go. gotten

Konjunktiv

Ve vazbách se slovesy insist, suggest, demand, request, prefer apod. se v britské angličtině používá vedlejší věta s should. Stejně tak ve větách, kde je např. it's important that, it's desirable that, atd. V americké angličtině se v těchto případech používá tzv. konjunktiv (neboli subjunktiv).

he demanded that he should be allowed to… he demanded that he be allowed to…
it's important that he should do his job it's important that he do his job
I suggest that she should apologise I suggest that she apologize

Pozn.: Více v článku Konjunktiv v angličtině.

Předložky

Dále jsou to již zmiňované předložky. V americké angličtině bývají používané obě varianty (jak ze sloupečku br. tak ze sloupečku am.).

at the weekend on the weekend
talk to somebody talk with somebody
Monday to Friday Monday through Friday
twenty past one twenty after one
twenty to one twenty before/of one
in Carroll Street on Carroll Street
I'm meeting my friend I'm meeting with my friend
I haven't seen her for weeks. I haven't seen her in weeks.
He was walking towards me. He was walking toward me.
look out of the window look out the window

Mustn't have done

V britské angličtině se tento minulý modál vůbec nevyskytuje. V americké angličtině se používá místo can't have.

He can't have left. He mustn't have left.

Pozn.: Více v článku Minulá modální slovesa.

Závěrem

Výčet odlišností, které jsme v tomto článku uvedli, opět samozřejmě není kompletní. Existuje spousta drobných rozdílů, na které jistě v průběhu svého studia narazíte. Naším záměrem nebylo podat vyčerpávající seznam, ale seznámit vás se základy.

Zde jsou všechny články této série:Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Která angličtina je ta pravá?

Měli bychom se se skutečně učit britskou variantu angličtiny? Co na to říkají „osnovy“ a odborníci?
ALL LEVELS

Cizí jazyk u předškoláků?

Článek z časopisu DĚTI A MY o učení cizích jazyků u předškolních dě­tí.
ALL LEVELS

Britská a americká angličtina: Výslovnost

Jaké jsou rozdíly ve výslovnosti mezi britskou a americkou angličtinou?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Gramatika 35 43238 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 10 lety