Help for English

Britská a americká angličtina: Gramatika

ALL LEVELS Vydáno dne 21.05.2008

Článek zaměřený na gramatické odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou.Britská a americká angličtina

British and American flags

Část 5: Gramatika

Poslední oblastí, ve které se objevují odlišnosti mezi britskou a americkou angličtinou, je gramatika. Je to možná ta nejhorší noční můra učitelů, kteří se nejprve marně snaží naučit studenty, že např. se slovem WEEKEND se vždy pojí předložka AT, a potom se ukáže, že téměř 300 milionů rodilých mluvčích ze Spojených států používá ON THE WEEKEND (a správně). Podobně naučíme studenty, že s YET, JUST, RECENTLY se pojí předpřítomný čas a žádný jiný, a potom se ukáže, že toto pravidlo v USA neplatí.

Tento článek by měl na nejčastější gramatické rozdíly mezi těmito dvěma variantami poukázat. Upozorňuji, že se bude jednat o spisovné varianty, nikoliv o takové ty opovrhované slangové amerikanismy, které studenti oposlouchají z gangsterských filmů a nad kterými my učitelé často jen kroutíme hlavou.Všechny americké varianty, které zde zmíním, jsou správné a přijatelné.

HAVE, HAVE GOT

V britské angličtině se v přítomném prostém čase používá sloveso HAVE ve významu 'mít, vlastnit' se slovíčkem GOT. V americké angličtině tomu tak nebývá, tam se sloveso HAVE chová stejně, jako jakékoliv jiné významové sloveso.

br.am.
I've got a dog.I have a dog.
Have you got a dog?Do you have a dog?
I haven't got a dog.I don't have a dog.

Ale pozor, i v Americe se HAVE GOT používá, především však ve významu 'muset' (I've got to go. You've got to listen to me. apod.)

Předpřítomný čas

V britské angličtině se pro nedávnou minulost používá předpřítomný čas. Je to nejčastěji se slovíčky JUST, YET, ALREADY, RECENTLY apod. V americké angličtině tomu tak být nemusí a také často nebývá.V am. angličtině je přijatelná a používaná i varianta s minulým časem (ale i s předpřítomným).

br.am.
I've just returned.I just returned.
Have you done the dishes yet?Did you do the dishes yet?
I've already seen this film.I already saw this movie.
They've moved here recently.They moved here recently.

Rozhodně to však neznamená, že se v americké angličtině předpřítomný čas nepoužívá. Používá a často.

Nepravidelná slovesa

Mnoho rozdílů se objevuje v nepravidelnostech sloves. Prvním a obecným pravidlem je, že slovesa, která mají jak pravidelný, tak nepravidelný tvar (spilled / spilt, spelled / spelt, learned / learnt, dreamed / dreamt), se používají v britské angličtině častěji jako nepravidelná (tedy s -T) a v americké angličtině (především mluvené a neformální) jako pravidelná (tedy s -ED). Obě možnosti jsou však správné a přijatelné.

br.am.
learn - learnt - learntlearn - learned - learned
spell - spelt - speltspell - spelled - spelled
dream - dreamt - dreamtdream - dreamed - dreamed
spill - spilt - spiltspill - spilled - spilled
burn - burnt - burntburn - burned - burned
smell - smelt - smeltsmell - smelled - smelled
spoil - spoilt - spoiltspoil - spoiled - spoiled
lean - leant - leantlean - leaned - leaned

Další zajímavostí je sloveso GET, které má v americké angličtině tvar minulého příčestí GOTTEN, nikoliv však ve vazbě 'muset - have got to'.

br.am.
get - got - gotget - got - gotten
I would have got away with it.I would have gotten away with it.
ale: I've got to go.I've got to go.

V posledním z příkladů v tabulce výše by gotten bylo nesprávné (I've gotten to go).

Konjunktiv

Ve vazbách s insist, suggest, demand, request, prefer apod. se v britské angličtině používá vedlejší věta s SHOULD. Stejně tak ve větách, kde je např. it's important that, it's desirable that, atd. V americké angličtině se v těchto případech používá tzv. konjunktiv (neboli subjunktiv).

br.am.
he demanded that he should be allowed to...he demanded that he be allowed to...
it's important that he should do his jobit's important that he do his job
I suggest that she should apologiseI suggest that she apologize

Předložky

Dále jsou to již zmiňované předložky.V americké angličtině bývají používané obě varianty (jak ze sloupečku br. tak ze sloupečku am.).

br.am.
at the weekendon the weekend
talk to somebodytalk with somebody
Monday to FridayMonday through Friday
twenty past onetwenty after one
twenty to onetwenty before/of one
in Caroll Streeton Caroll Street
I'm meeting my friendI'm meeting with my friend
I haven't seen her for weeks.I haven't seen her in weeks.
He was walking towards me.He was walking toward me.
look out of the windowlook out the window

Mustn't have done

V britské angličtině se tento minulý modál vůbec nevyskytuje. V americké angličtině se používá místo CAN'T HAVE.

br.am.
He can't have left.He mustn't have left.

Závěrem

Výčet odlišností, které jsem v tomto článku uvedl, opět samozřejmě není kompletní. Existuje spousta drobných rozdílů, na které jistě v průběhu svého studia narazíte. Mým záměrem nebylo podat vyčerpávající seznam, ale seznámit vás se základy.

Je velmi dobré o těchto věcech vědět. Pokud jste učitelé angličtiny, je na vás, zda budete studentům uznávat i americkou verzi, či nikoliv (jednoznačně se přimlouvám, abyste je uznávali). Pokud jste studenti, a víte, že vás učitel vyžaduje britskou angličtinu, doporučuji se nehádat a v testech a esejích používat britskou variantu.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Cizí jazyk u předškoláků?

Článek z časopisu DĚTI A MY o učení cizích jazyků u předškolních dě­tí.
ALL LEVELS

Která angličtina je ta pravá?

Měli bychom se se skutečně učit britskou variantu angličtiny? Co na to říkají „osnovy“ a odborníci?
PRE-INTERMEDIATE

British and American Word Quiz

Kvíz, ve kterém bude vaším úkolem nahradit ve dvaceti větách americké slovíčko jeho britským ekvivalentem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Britská a americká angličtina: Gramatika 35 39827 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 8 lety