Help for English

Interpunkce: pomlčka v angličtině

INTERMEDIATE Vydáno dne 31.01.2021

Jak se v angličtině používá pomlčka? Jaký je rozdíl mezi pomlčkami HYPHEN a DASH?Pomlčka v angličtině

Dnes se podíváme na používání pomlček v angličtině. Vlastně budeme mluvit o dvou značkách, a to o klasické pomlčce (dash) a o tzv. spojovníku (hyphen).

DASH – pomlčka

Klasická pomlčka je dash/'dæʃ/. Je to delší čárka zpravidla oddělená na obou stranách mezerou (i když v tomto se různé příručky úplně neshodují). Slouží k oddělení dvou částí věty či textu, při mluvení (hlasitém čtení) ji vyjádříme delší pauzou. S těmito značkami se nejčastěji setkáte v neformální psané angličtině, kde nahrazují čárky, závorky (v páru) nebo dvojtečku či středník.

My mom – she's a writer by the way – usually works all night. TTT *1
This is what we're going to do – we'll go there and if we don't like it, we'll bail. TTT *2
She's very pretty – she placed second in the local beauty pageant. TTT *3
Maybe we could try something different – what could it hurt? TTT *4

Používáte-li MS Word či některý z dalších textových procesorů, počítač pravděpodobně sám pozná, že se jedná o dash a běžnou ‘krátkou’ pomlčku sám prodlouží. Pokud používáte nějaký jednoduchý editor, který zná jen základní znakovou sadu, můžete místo jedné dlouhé pomlčky napsat dvě obyčejné pomlčky za sebou.

Pokud bychom ale šli do větší “typografické” hloubky, zjistili bychom, že pravidla pro používání pomlček jsou velice složitá a existuje dokonce několik dalších typů pomlček lišících se délkou i použitím. O to nám ale nejde, my budeme pomlčky používat jako obyčejní lidé.

HYPHEN – spojovník

Na druhé straně tu máme tzv. spojovník, hyphen/'haɪfn/. Na rozdíl od té skutečné pomlčky, spojovník spojuje slova dohromady.

Pomlčka odděluje, spojovník spojuje. Je to jednoduché.

My Češi stejně spojovníku říkáme laicky ‘pomlčka’ a i my budeme ve zbytku článku mluvit o spojovnících jako o pomlčkách.

Kde tedy tyto pomlčky používáme?

Složená slova (compounds)

S pomlčkou se píší tzv. složená slova, ne však všechna. Pravidla jsou zde poněkud komplikovaná a mnohdy nejednotná. Zde se zaměříme jen na základy psaní pomlček.

Nejčastější jsou to složená přídavná jména, obzvláště ta, která končí koncovkou -ing nebo -ed:

good-looking, soft-hearted, middle-aged, blue-eyed, left-handed atd.

Některé výrazy se píší s pomlčkami, plní-li funkci přídavného jména:

He is five years old. – bez pomlček, věkový údaj je zde za slovesem, neplní funkci přídavného jména
He's a five-year-old boy. – s pomlčkami, jedná se o příd. jméno před jménem podstatným

Pozn.: Více v článku Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý….

He's six feet tall. x He's a six-foot-tall man. TTT *5
I work part time. x I have a part-time job. TTT *6
The service was top notch. x They provided top-notch service. TTT *7
The phone is state of the art. x It's a state-of-the-art phone. TTT *8
She is hard to get. x She's a hard-to-get woman. TTT *9

S pomlčkami se píší i některé číslené údaje:

twenty-four, twenty-fourth, two-thirds

Možná budete znát i tato složená podstatná jména:

mother-in-law TTT *10
trick-or-treater TTT *11
forget-me-not TTT *12
skinny-dipping TTT *13
tug-of-war TTT *14
merry-go-round TTT *15

S pomlčkami se často píší i podstatná jména, která vznikla z frázových sloves:

make-up, work-out TTT *16 , screw-up TTT *17 , lift-off TTT *18

Předpony

S pomlčkou někdy píšeme i některé předpony, např. ex-, co-, anti-, pre- a další.

ex-boyfriend TTT *19 , ex-president TTT *20
co-operation TTT *21 , co-worker TTT *22 , co-director TTT *23
anti-drug TTT *24 , anti-semitism TTT *25
pre-school TTT *26
mid-term TTT *27 , mid-eighties TTT *28 , mid-life TTT *29
non-smoker TTT *30 , non-profit TTT *31 , non-verbal TTT *32

Od psaní těchto pomlček se ale pomalu upouští a mnohá slova dnes běžně uvidíte psaná dohromady (midlife crisis, cooperation, preschool apod.). Angličtina není nikde kodifikovaná tak jako např. čeština, a slovníky se mnohdy liší v tom, zda se dané slovo píše s pomlčkou nebo ne. Výsledkem je poměrně velký zmatek.

Pomlčka je u předpon někdy povinná, a to tehdy, je-li za předponou vlastní jméno (psáno s velkým písmenem):

pre-Christian, un-American, mid-October atd.

Někdy by slovo s předponou bez pomlčky vypadalo “divně”, je potom nutné pomlčku psát. Jedná se především o případy, kdy by za sebou potom byla dvě stejná písmena:

anti-impotence antiimpotence, re-evaluate reevaluate, co-op coop TTT *33, post-traumatic posttraumatic, mega-ampere megaampere

Ale např. midday, coordination apod. nikomu nevadí.

Pokud nevíte, jak se dané slovo píše, nahlédněte do spolehlivého studijního slovníku (Oxford, Cambridge, Macmillan, Longman, Merriam-Webster).

Hrátky s pomlčkami

Angličtina přistupuje ke spojování slov pomlčkami poměrně tvořivě. I z docela dlouhého spojení či dokonce věty lze vytvořit přídavné jméno.

He had this how-stupid-do-you-think-I-am kind of look on his face. TTT *34
He is a the-glass-is-always-half-empty kind of person. TTT *35
We have an I-scratch-your-back-and-you-scratch-mine kind of relationship. TTT *36
She gave him a deer-in-the-headlights look. TTT *37

Zkuste to sami, je to snadné. Například si představte, že se někde na někoho zamilovaně dívá. Má tedy jaký výraz ve tváři, výraz, který říká “Miluju tě” – I LOVE YOU.

She had an I-love-you kind of look on her face.

Nebo má někdo takový postoj, že ví vždycky všechno nejlíp. Jeho postoj je tedy I KNOW BETTER.

He has this I-know-better kind of attitude.

Tvořivosti se meze nekladou. Jen nezapomínejte, že se s takovou konstrukcí potom pracuje jako s přídavným jménem – nezapomínejte potom na členy/determi­nátory apod.

Někdy se tyto pomlčkové tvary nahrazují obyčejnou větou či frází v uvozovkách:

She had an “I love you” kind of look on her face.

Člen ‘an’ je tu ale i v tomto případě.

Závěrem

Ukázali jsme si rozdíl mezi tzv. spojovníky a pomlčkami. Dash (pomlčka – dlouhé znaménko) odděluje, hyphen (spojovník- krátké znaménko) spojuje.

Dash používáme především v neformálním psaném projevu a může mít funkci dvojtečky, středníku, nebo závorek.

Hyphen spojuje slova do jednoho, vytváří potom tzv. složená slova, jako např. good-looking, twenty-three či mother-in-law.

O spojování slov pomlčkami se diskutuje čím dál více a různé zdroje (slovníky) se často rozcházejí v tom, jak která slova vlastně psát (cooperation x co-operation, ice-cream x ice cream). Obecně ale spojovníky v angličtině pomalu ubývají.

Překlad:
 1. Moje máma, která je (mimochodem) spisovatelka, obvykle pracuje celou noc.
 2. Uděláme to takhle – půjdem tam a když se nám to nebude líbit, vypadneme.
 3. Je fakt hezká — umístila se na druhém místě v místní soutěži krásy.
 4. Možná bychom mohli zkusit něco jiného – co se může stát?
 5. Je to šest stop vysoký člověk.
 6. Mám práci na částečný úvazek.
 7. Poskytovali prvotřídní služby.
 8. Je to supermoderní telefon.
 9. Je to žena, kterou není snadné získat.
 10. tchýně
 11. koledník (halloweenský)
 12. pomněnka
 13. koupání se ‘na Adama’, bez plavek
 14. přetahovaná
 15. kolotoč
 16. cvičení
 17. smolař, člověk, který vše ‘podělá’
 18. vzlétnutí (např. rakety)
 19. bývalý kluk
 20. bývalý prezident
 21. spolupráce
 22. spolupracovník
 23. spolurežisér
 24. protidrogový
 25. antisemitismus
 26. předškolní
 27. čtvrtletí (ve škole, polovina semestru)
 28. polovina osmdesátých let
 29. středního věku (např. krize)
 30. nekuřák
 31. neziskový
 32. neverbální
 33. COOP navíc znamená něco jiného
 34. Ve tváři měl výraz, který říkal ‘jak hloupej myslíš, že jsem’.
 35. Je to člověk, pro kterého je láhev vždy napůl prázdná.
 36. Máme mezi sebou vztah založený na tom, že já dělám něco pro ni a ona zase pro mně.
 37. Podívala se na něj pohledem, jako když srnka kouká do světla auta.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý...

Jak v angličtině vyjádřit např. ‘dvoudenní cesta’, ‘tříměsíční expedice’ apod.
INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

PRE-INTERMEDIATE

Interpunkce: čárky v angličtině

Kdy psát v angličtině ve větě čárky a kdy nikoliv?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Interpunkce: pomlčka v angličtině 9 26777 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 13 lety