Help for English

Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý...

INTERMEDIATE Vydáno dne 20.08.2013

Jak v angličtině vyjádřit např. ‘dvoudenní cesta’, ‘tříměsíční expedice’ apod.Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý

V dnešním článku se podíváme na to, jak v angličtině vyjádřit, jak dlouho něco trvá – tedy např. ‘dvoudenní cesta’, jak je uvedeno v nadpisu.

Když něco trvá dva dny, řekneme jednoduše např:

The journey takes two days. TTT *1

Použijeme množné číslo TWO DAYS. Pokud ale délku trvání chceme použít jako přívlastek, máme dva způsoby vyjádření.

A two-day journey

První ze způsobů, ten častější, používá přídavné jméno. To vytvoříme tak, že slova TWO DAYS spojíme dohromady (pomocí spojovníku – hyphen). Zde je ještě důležité ‘zbavit se’ množného čísla, protože to se v rámci přídavných jmen zpravidla nevyjadřuje. Ze slov TWO DAYS (dva dny) nám tedy vznikne přídavné jméno TWO-DAY (dvoudenní).

Toto nově vytvořené přídavné jméno se chová jako jakékoliv jiné a platí zde stejná pravidla jako u kteréhokoliv jiného. V jednotném čísle tedy např. nezapomínáme na neurčitý člen!

It was a two-day journey. TTT *2
They went on a three-week cruise in the Caribbean. TTT *3
After a four-year hiatus the band released a new album. TTT *4
Sheldon won a grant to pay for a three-month expedition to the North Pole. TTT *5
There was a fifteen-minute delay. TTT *6
When the battery is low, the second hand moves at two-second intervals. TTT *7
You can't speak fluent English after five forty-five-minute lessons! TTT *8

Slova two-day, three-week apod. patří mezi přídavná jména, která mohou stát POUZE PŘED podstatným jménem. Nelze tedy říci např.:

The journey was two-day. (Ta cesta byla dvoudenní.)

Podobná složená přídavná jména používáme i u dalších údajů míry:

a seven-pound baby (tříapůlkilové dítě), a two-meter alligator (dvoumetrový aligátor), a hundred-dollar bill (stodolarová bankovka), a six-and-a-half-mile jog (šestiapůlmílový běh – desetiapůlkilo­metrový běh), a hundred-degree fever (osmatřicetis­tupňová horečka – 100 stupňů Fahrenheita je téměř 38 stupňů Celsia), a four-gallon tank (patnáctilitrová nádoba), a two-gram dose (dvougramová dávka), a ten-foot ladder (třímetrový žebřík), a half-pint bottle (čtvrtlitrová lahev) apod.

Při určování věku používáme přídavná jména jako např. three-year-old, ten-month-old apod. O tom se více dočtete v článku Věk a vše o něm.

Two days' journey

Druhá možnost vyjádření je pomocí přivlastňovacího pádu. Použijeme zde délku vyjádřenou klasicky, tedy např. TWO DAYS, z toho vytvoříme přivlastňovací pád a za tím bude podstatné jméno. Tedy:

TWO DAYS' (apostrof patří za S, protože TWO DAYS je množné číslo)
TWO DAYS' JOURNEY – dvoudenní cesta

Pozor, neurčitý člen tu nebude, protože se nejedná o přídavné jméno.

A TWO DAYS' JOURNEY

Podstatné jméno JOURNEY tu místo členu má to udání času. Podobně je např. JOHN'S BOOK bez členu. Porovnejte:

pouze podstatné jméno: a book a journey
podstatné jméno s přídavným: a nice book a two-day journey
podst. jméno s přivlastňovacím pádem: John's book two days' journey
špatně: a John's book a two days' journey

Zde člen není, protože JOHN je jméno, neurčitý člen tedy nemá. Stejně tak TWO DAYS' JOURNEY člen mít nebude, protože TWO DAYS je množné číslo a neurčitý člen tedy nepřibírá.

Kdyby ale byla JEDNODENNÍ CESTA, tam už by člen byl. DAY je jednotné číslo, ve významu ‘jeden den’ člen přibírá:

A DAY'S JOURNEY

Nebo se na to podívejme takto:

The journey took two days. – TWO DAYS je bez členu
- It was two days' journey. – také bez členu

The journey took a day. – DAY je se členem
- It was a day's journey. – také se členem

Přivlastňovací pád se sice nepoužívá u zmíněných určení míry jako např. a seven-pound baby či a two-meter alligator, ale je typický pro další časová určení:

yesterday's news (včerejší zprávy), tomorrow's pro­blems (zítřejší problémy), in two weeks' time (za dva týdny), a good night's sleep (dobrý spánek, dobré vyspání), last year's election (loňské volby), his life's work (jeho celoživotní dílo), a lifetime's dream (celoživotní sen), a year or two's experience (jedno či dvouleté zkušenosti) apod.

Závěrem

Ukázali jsme si, že výrazy jako ‘jednodenní cesta’ či ‘třítýdenní dovolená’ lze vyjádřit dvěma způsoby.

  přídavné jméno: přivlastňovací pád:
dvoudenní cesta a two-day journey two days' journey
třítýdenní dovolená a three-week vacation three weeks' vacation
nezapomeňte psáno s pomlčkou, v jednotném čísle, neurčitý člen bez členu, psáno jako dvě slova, apostrof v množném čísle za -s
Překlad:
  1. Ta cesta trvá dva dny.
  2. Byla to dvoudenní cesta.
  3. Jeli na třítýdenní plavbu v Karibiku.
  4. Po čtyřleté odmlce skupina vydala nové album.
  5. Sheldon získal grant na zaplacení tříměsíční expedice na severní pól.
  6. Měli jsme patnáctiminutové zpoždění.
  7. Když je vybitá baterie, vteřinová ručička se pohybuje ve dvouvteřinových intervalech.
  8. Nemůžeš mluvit plynule anglicky po pěti čtyřicetipěti­minutových lekcích!Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Interpunkce: pomlčka v angličtině

Jak se v angličtině používá pomlčka? Jaký je rozdíl mezi pomlčkami HYPHEN a DASH?

INTERMEDIATE

Přivlastňovací pád

Test na procvičení použití přivlastňovacího pádu podstatných jmen.
INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Dvoudenní, tříměsíční, desetiletý... 13 9314 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 8 lety