Help for English

Snowman (vocab)

ALL LEVELS Vydáno dne 13.12.2009

Slovíčka ze zimní písničky SNOWMAN zpěvačky Jan Kristbone
bone - kost
BrE
/'bəʊn/ Přehrát
AmE
/'boʊn/ Přehrát

noun - one of the hard parts inside your body

 
catatonic - ztuhlý, nehybný, zatuhlý
BrE
/ˌkætə'tɒnɪk/ Přehrát
AmE
/ˌkæt̬ə'tɑ:nɪk/ Přehrát

adjective - unable to move

 
coal - uhlí
BrE
/'kəʊl/ Přehrát
AmE
/'koʊl/ Přehrát

noun - black or dark brown material dug out of the earth which is burned to give heat

 
communicate - komunikovat, dorozumět se, dorozumívat se
BrE
/kə'mju:nɪkeɪt/ Přehrát
AmE
/kə'mju:nɪkeɪt/ Přehrát

verb - to give and recieve information

 
complication - komplikace
BrE
/ˌkɒmplɪ'keɪʃən/ Přehrát
AmE
/ˌkɑ:mplɪ'keɪʃən/ Přehrát

noun - something that makes a situation complicated

 
creep - plížit se
BrE
/'kri:p/ Přehrát
AmE
/'kri:p/ Přehrát

verb - to move forward very quietly

 
expect - očekávat, předpokládat, čekat, počítat (s něčím)
BrE
/ɪks'pekt/ Přehrát
AmE
/ɪks'pekt/ Přehrát

verb - to believe that something will happen because it seems likely

 
grave - vážný, závažný, důstojný
BrE
/'greɪv/ Přehrát
AmE
/'greɪv/ Přehrát

adjective - very serious

 
childish - dětinský, infantilní, nedospělý
BrE
/'tʃaɪldɪʃ/ Přehrát
AmE
/'tʃaɪldɪʃ/ Přehrát

adjective - acting like a child, typical of a child

 
left - zbylý
BrE
/'left/ Přehrát
AmE
/'left/ Přehrát

adjective - still there when everything else has gone or been taken away

 
pebble - oblázek, kamínek
BrE
/'pebl/ Přehrát
AmE
/'pebl/ Přehrát

noun - a small stone

 
response - odpověď, reakce (na)
BrE
/rɪ'spɒns/ Přehrát
AmE
/rɪ'spɑ:ns/ Přehrát

noun - an answer or an action done as an answer to something

snowman
snowman - sněhulák
BrE
/'snəʊmæn/ Přehrát
AmE
/'snoʊmæn/ Přehrát

noun - a figure made of balls of snow

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

 
stare - zírat, civět, upřeně se dívat
BrE
/'steə/ Přehrát
AmE
/'ster/ Přehrát

verb - to look directly at something for a long time; to look at a person directly for a long time, which is unplesant for the person and impolite

stick
stick - klacek, tyčka, hůlka, hůl
BrE
/'stɪk/ Přehrát
AmE
/'stɪk/ Přehrát

noun - a long thin piece of wood etc.

 
strain - napínat
BrE
/'streɪn/ Přehrát
AmE
/'streɪn/ Přehrát

verb - to create pressure by pulling or pushing something hard

throw
throw - házet, hodit, vrhnout, vrhat, mrštit, metat
BrE
/'θrəʊ/ Přehrát
AmE
/'θroʊ/ Přehrát

verb - to send something through the air by a fast and strong movement of the hand

wet
wet - mokrý, vlhký, mokro, vlhko
BrE
/'wet/ Přehrát
AmE
/'wet/ Přehrát

adjective - covered or soaked in water

 
wrap - zabalit, balit (např. dárek)
BrE
/'ræp/ Přehrát
AmE
/'ræp/ Přehrát

verb - to cover from all sides with paper etc.Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Snowman

Zimní písnička americké písničkářky Jan Krist. Při poslechu si můžete číst text písně s českým překladem.
UPPER-INTERMEDIATE

Advanced Vocabulary Test 1

Nejrůznější testové otázky týkající se slovní zásoby, frázových sloves, idiomů apod. pro pokročilejší studenty.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: SAY / TELL / SPEAK / TALK

Slovíčka, ve kterých často chybujeme: SAY, TELL, SPEAK, TALK – vysvětlení rozdílu mezi nimi a příklady použití

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář