Help for English

SHADE or SHADOW?

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 14.01.2021

Jaký je rozdíl mezi slovíčky SHADOW a SHADE?SHADE or SHADOW?

Slovíčka, která se do češtiny překládají stejně, ale jejich význam a použití se liší, dělají problémy nejednomu z nás. Vzpomeňme např. slova jako job / work, custom / habit, way / journey, boil / cook apod.

Stejně matoucí mohou být slova shade/'ʃeɪd/ a shadow/'ʃædəʊ/. Jejich překlad je stejný – stín, ale význam se liší. Pojďme se na tato slůvka v krátkosti podívat.

shadow

Na tomto obrázku je velmi dobře patrné, co slovíčko shadow/'ʃædəʊ/ znamená. Je to například stín člověka, stín budovy, stromu apod. Tento stín má tvar jako předmět či člověk apod., který světlu stojí v cestě. Jde o vrhaný stín.

Slovo shadow je v tomto základním významu počitatelné podstatné jméno. Časté spojení je např. cast/throw a shadow (vrhat stín).

He followed her quietly, like a shadow. TTT *1
The rock cast a shadow on the snowy surface below. TTT *2
Though the shadows were lengthening, it was still very hot. TTT *3  

Slůvko shadow se často používá i přeneseně, jako že je např. někdo v něčím stínu.

He's lived in his brother's shadow all his life, so it's understandable that he's always resented him. TTT *4  

Shadow či ještě častěji shadows se používá pro oblast, kam není vidět a může se v ní tedy něco skrývat. Příkladová věta jako z hororu:

She could feel that there was someone or something lurking in the shadows, watching her. TTT *5  

shade

Podstatné jméno shade/'ʃeɪd/ je také místo, kam nedopadá světlo. Jde zde ale spíše o to, že je to místo, kde je chládek, protože tam nesvítí přímo slunce.

Slovo shade je potom podstatné jméno nepočitatelné.

The tree in our back yard provides shade for our summer barbecues. TTT *6
I found a patch of shade to sit in. TTT *7  

Slovo shade/'ʃeɪd/ se používá i jako počitatelné podstatné jméno a označuje buď stínítko lampy, roletu na okno, nebo (v množném čísle) dokonce sluneční brýle. Jsou to tedy věci, které stín poskytují, které něco chrání od přímého světla.

He rolled the shades down, locked the door and pretended no one was home. TTT *8
He tripped and fell because he was wearing shades. TTT *9  

Pozn.: Slovo shade ve významu roleta se používá v americké angličtině. V britské uslyšíte blind.

Slovo shade/'ʃeɪd/ má také význam odstín a to jak přímo, mluvíme-li o barvách, tak i přeneseně (např. u nějakých abstraktních pojmů).

The sky was a soft shade of blue. TTT *10
There are many shades of right and wrong and each of us has to decide where the line is. TTT *11
Love has many shades. TTT *12  

Další slovíčka:

shadowy/'ʃædəʊi/ = šerý, temný, vypadající jako stín, obklopený stíny…

a shadowy figure TTT *13

shady/'ʃeɪdi/ = stinný, ve stínu, v chládku

a shady garden TTT *14

shady/'ʃeɪdi/ = pochybný

The website is a bit shady, it can't be trusted. TTT *15  

foreshadow/fɔ:'ʃædə­ʊ/ = nastínit, být předzvěstí, předznamenat

The mini stroke that happened a few weeks before had foreshadowed his death. TTT *16  

eyeshadow/'aɪˌʃædə­ʊ/ = oční stín(y)

She thinks purple eyeshadow is a thing of the past. TTT *17  

Překlad:
 1. Sledoval ji tiše, jako stín.
 2. Skála vrhala stín na zasněženou plochu pod ní.
 3. Ačkoliv se již stíny prodlužovaly, stále bylo velké horko.
 4. Celý život žil ve stínu svého bratra, proto je pochopitelné, že se cítil ukřivděně.
 5. Cítila, že se něco či někdo krčí tam v šeru a sleduje ji.
 6. Strom na zahradě dává stín pro naše letní opékačky.
 7. Našel jsem kousek stínu, kde bych si sedl.
 8. Stáhl rolety, zamkl dveře a dělal, že nikdo není doma.
 9. Zakopl a upadl, protože měl na očích sluneční brýle.
 10. Obloha měla jemný odstín modré.
 11. Existuje mnoho odstínů pojmů správný/špatný a každý se musí rozhodnout, kde je ta hranice.
 12. Láska má mnoho odstínů.
 13. temná postava
 14. stinná zahrada
 15. Ta stránka je podezřelá, nedá se jí věřit.
 16. Mrtvička, kterou měl pár týdnů předtím, byla předzvěstí jeho smrti.
 17. Je toho názoru, že fialové oční stíny nejsou už in.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Test: SHADE vs SHADOW

Znáte rozdíl mezi slovíčky SHADE a SHADOW? Víte, kdy a jak které slovo použít?
PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: ALL nebo WHOLE?

Dělá vám potíže rozlišit mezi těmito anglickými slovíčky? Kdy se které používá? Podívejme se na ně společně v tomto článku.
PRE-INTERMEDIATE

GIFT or PRESENT?

Jaký je rozdíl mezi anglickými slovíčky GIFT a PRESENT? Jsou tato slova vždy zaměnitelná?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno SHADE or SHADOW? 14 12675 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 6 lety