Help for English

R.E.M. - Oh My Heart

INTERMEDIATE Vydáno dne 29.01.2010

Words from REM's song Oh my Heart 
beat - tlukot, bušení
BrE
/'bi:t/ Přehrát
AmE
/'bi:t/ Přehrát

noun - a regularly repeated hit

 
beside - vedle
BrE
/bɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/bɪ'saɪd/ Přehrát

preposition - next to, by the side of

 
bitter - zahořklý
BrE
/'bɪtə/ Přehrát
AmE
/'bɪt̬ər/ Přehrát

adjective - resentful, cynical

erase
erase - vymazat, smazat
BrE
/ɪ'reɪz/ Přehrát
AmE
/ɪ'reɪs/ Přehrát

verb - to remove from existence

 
face - stát čelem, být otočený směrem
BrE
/'feɪs/ Přehrát
AmE
/'feɪs/ Přehrát

verb - to stand with your face in the direction of something

 
faith - víra, důvěra
BrE
/'feɪθ/ Přehrát
AmE
/'feɪθ/ Přehrát

noun - belief and trust in something

 
get carried away - nechat se unést
BrE
/get ˌkeærɪd ə'weɪ/ Přehrát
AmE
/get ˌkeærɪd ə'weɪ/ Přehrát

verb - to get very excited or emotionally involved in something

ghost
ghost - duch
BrE
/'gəʊst/ Přehrát
AmE
/'goʊst/ Přehrát

noun - a visible form of a dead person that can usually fly and go through walls etc.

 
government - vláda
BrE
/'gʌvənmənt/ Přehrát
AmE
/'gʌvərnmənt/ Přehrát

noun - the group of politicians who rule a country

heart
heart - srdce (anat.)
BrE
/'hɑ:t/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rt/ Přehrát

noun - the organ in your body that makes the blood circulate

 
might - mohl by
BrE
/'maɪt/ Přehrát
AmE
/'maɪt/ Přehrát

verb - a modal verb expressing possibility, similar to COULD

 
rearrange - přearanžovat, znovu uspořádat, přestavět
BrE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát
AmE
/ˌriə'reɪndʒ/ Přehrát

verb - to arrange again, to arrange differently

 
reconcile - usmířit se, udobřit se
BrE
/'rekənsaɪl/ Přehrát
AmE
/'rekənsaɪl/ Přehrát

verb - to make up, to become friends again, to make someone become friends again

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

 
see through - pomoci někomu něčím projít, pomoci někomu se s něčím vyrovnat
BrE
/ˌsi:'θru:/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'θru:/ Přehrát

verb - to help somebody get through a difficult situation or period

 
storm - bouře, bouřka
BrE
/'stɔ:m/ Přehrát
AmE
/'stɔ:rm/ Přehrát

noun - very strong wind together with rain, sometimes with thunder and lightning etc.

 
take - názor, pojetí, pochopení
BrE
/'teɪk/ Přehrát
AmE
/'teɪk/ Přehrát

noun - the way you look at something, understand something or interpret something

 
wisdom - moudrost
BrE
/'wɪzdəm/ Přehrát
AmE
/'wɪzdəm/ Přehrát

noun - the ability to make good decisions because of your knowledge and experiencePokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

R.E.M. - Losing My Religion

Words from REM's song Losing My Religion
ELEMENTARY

HEART / HURT / HARD / HEARD

Čtyři slovíčka, u kterých si studenti často nejsou jisti správnou výslovností.

PRE-INTERMEDIATE

"One of my ... "

Bude v této větě následovat jednotné číslo nebo množné? Další častá chyba studentů.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář