Help for English

R.E.M. - Losing My Religion

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words from REM's song Losing My Religion 
blinded - zaslepený, oslepený
BrE
/'blaɪndɪd/ Přehrát
AmE
/'blaɪndɪd/ Přehrát

adjective - made unable to see

 
century - století
BrE
/'sentʃəri/ Přehrát
AmE
/'sentʃəri/ Přehrát

noun - a period of one hundred years

confession
confession - přiznání, zpověď
BrE
/kən'feʃn/ Přehrát
AmE
/kən'feʃn/ Přehrát

noun - saying and admitting that you have done something

 
consider - zvážit, zvažovat
BrE
/kən'sɪdə/ Přehrát
AmE
/kən'sɪdər/ Přehrát

verb - to think about something carefully

corner
corner - roh
BrE
/'kɔ:nə/ Přehrát
AmE
/'kɔ:rnər/ Přehrát

noun - a place where two walls meet at an angle (usually the right angle)

 
distance - vzdálenost, dálka
BrE
/'dɪstəns/ Přehrát
AmE
/'dɪstəns/ Přehrát

noun - the space between two points, how far it is from one place to another

 
enough - dost, dostatek
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

determiner - as much as is needed or necessary

 
fantasy - fantazie
BrE
/'fæntəsi/ Přehrát
AmE
/'fænt̬əsi/ Přehrát

noun - something that is not real and only exists thanks to your imagination

 
flail - pohazovat (něčím), házet (sebou), máchat (např. rukama), potácet se, zmítat se
BrE
/'fleɪl/ Přehrát
AmE
/'fleɪl/ Přehrát

verb - to move your body wildly without much control, to move your arms and legs wildly without much control

 
flail around - zmítat se, potácet se
BrE
/ˌfleɪl ə'raʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌfleɪl ə'raʊnd/ Přehrát

verb - to move around wildly, without much control

 
fool - blázen, hlupák, pošetilec
BrE
/'fu:l/ Přehrát
AmE
/'fu:l/ Přehrát

noun - a silly person

 
hear - slyšet
BrE
/'hɪə/ Přehrát
AmE
/'hɪr/ Přehrát

verb - to recognize and understand by using the ears

 
hint - nápověda
BrE
/'hɪnt/ Přehrát
AmE
/'hɪnt/ Přehrát

noun - a small piece of information that should help you answer a difficult question

 
hurt - zraněný
BrE
/'hɜ:t/ Přehrát
AmE
/'hɜ:rt/ Přehrát

adjective - injured physically or emotionally

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

 
keep an eye on - dohlédnout na, dohlížet na, dávat pozor na, hlídat (co)
BrE
/'ki:p ən'aɪ ən/ Přehrát
AmE
/'ki:p ən'aɪ ən/ Přehrát

verb - to watch something (or somebody) and keep it from being stolen or harmed

 
keep up - držet krok, držet tempo
BrE
/ˌki:p'ʌp/ Přehrát
AmE
/ˌki:p'ʌp/ Přehrát

verb - to move at the same speed with somebody

knee
knee - koleno
BrE
/'ni:/ Přehrát
AmE
/'ni:/ Přehrát

noun - the part of the leg in which it bends in the middle

laugh
laugh - smát se
BrE
/'lɑ:f/ Přehrát
AmE
/'læf/ Přehrát

verb - to be very happy or amused and show it with an expression on your face and with sounds

 
lose - ztratit, přijít o
BrE
/'lu:z/ Přehrát
AmE
/'lu:z/ Přehrát

verb - to have something no more; to put something somewhere where you can't find it

 
pale - bledý, vybledlý
BrE
/'peɪl/ Přehrát
AmE
/'peɪl/ Přehrát

adjective - not bright, rather white

 
religion - náboženství, víra (náboženství)
BrE
/rɪ'lɪdʒən/ Přehrát
AmE
/rɪ'lɪdʒən/ Přehrát

noun - belief in a god (or gods) and things connected with it

sing
sing - zpívat
BrE
/'sɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sɪŋ/ Přehrát

verb - to make music with your voice

slip
slip - uklouznutí, pád (na ledu)
BrE
/'slɪp/ Přehrát
AmE
/'slɪp/ Přehrát

noun - a fall caused by sliding

 
spotlight - bodové světlo, světlo reflektoru, reflektor (bodový)
BrE
/'spɒtlaɪt/ Přehrát
AmE
/'spɑ:tlaɪt/ Přehrát

noun - a ray of bright light that is used to light up a small area on a stage, e.g. in theatres, concerts etc.; a lamp which gives off such bright light

think
think - myslet, myslet si
BrE
/'θɪŋk/ Přehrát
AmE
/'θɪŋk/ Přehrát

verb - to have an opinion, to believe something

 
try - zkusit, vyzkoušet, pokusit se, snažit se
BrE
/'traɪ/ Přehrát
AmE
/'traɪ/ Přehrát

verb - to make an effort to do something

 
wake - probudit (se), vzbudit (se), budit (se)
BrE
/'weɪk/ Přehrát
AmE
/'weɪk/ Přehrát

verb - to stop sleeping, or to cause somebody to stop sleeping

 
whisper - šepot
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

noun - the act of speaking very quietly, without using the vocal chords at allPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Religion

Words connected with religion, God etc.
PRE-INTERMEDIATE

"One of my ... "

Bude v této větě následovat jednotné číslo nebo množné? Další častá chyba studentů.

INTERMEDIATE

R.E.M. - Oh My Heart

Words from REM's song Oh my Heart
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář