Help for English

Religion

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Words connected with religion, God etc.altar
altar - oltář
BrE
/'ɔ:ltə/ Přehrát
AmE
/'ɔ:ltər/ Přehrát

noun - a high table used in religious ceremonies

 
archbishop - arcibiskup
BrE
/ɑ:tʃ'bɪʃəp/ Přehrát
AmE
/ɑ:rtʃ'bɪʃəp/ Přehrát

noun - a high priest who has responsibility for all the churches in a particular area

baptize
baptize - pokřtít, křtít
BrE
/'bæptaɪz/ Přehrát
AmE
/'bæptaɪz/ Přehrát

verb - to perform a ceremony in which they pour water on a person's head or in which a person is submerged in water to show that they have become members of the church

 
believer - věřící (člověk)
BrE
/bɪ'li:və/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:vər/ Přehrát

noun - a person who believes in God

Bible
Bible - Bible
BrE
/'baɪbl/ Přehrát
AmE
/'baɪbl/ Přehrát

noun - the holy book of Christians

bishop
bishop - biskup
BrE
/'bɪʃəp/ Přehrát
AmE
/'bɪʃəp/ Přehrát

noun - a high priest

Buddhist
Buddhist - budhistický
BrE
/'bʊdɪst/ Přehrát
AmE
/'bʊdɪst/ Přehrát

adjective - belonging to the main religion of Tibet and central Asia

cathedral
cathedral - katedrála, chrám
BrE
/kæ'θi:drəl/ Přehrát
AmE
/kæ'θi:drəl/ Přehrát

noun - a large and important church

ceremony
ceremony - obřad
BrE
/'serəməni/ Přehrát
AmE
/'serəməni/ Přehrát

noun - actions that are performed at an important event, e.g. a wedding, a funeral etc.

commandment
commandment - přikázání
BrE
/kə'mɑ:ndmənt/ Přehrát
AmE
/kə'mændmənt/ Přehrát

noun - an important religious law, esp. one of the ten laws given by God to people in the Bible

convent
convent - klášter (pro ženy)
BrE
/'kɒnvənt/ Přehrát
AmE
/'kɑ:nvənt/ Přehrát

noun - a place where nuns live

cross
cross - kříž, křížek
BrE
/'krɒs/ Přehrát
AmE
/'krɑ:s/ Přehrát

noun - two lines or long pieces of something that go across each other, the shape ' X '

crucifixion
crucifixion - ukřižování
BrE
/krʊsɪ'fɪkʃən/ Přehrát
AmE
/ˌkru:sɪ'fɪkʃən/ Přehrát

noun - the act of nailing a person to a wooden cross which was used in the Roman times to punish criminals

 
cult - sekta, kult
BrE
/'kʌlt/ Přehrát
AmE
/'kʌlt/ Přehrát

noun - an unusual religious group, sometimes one that has a negative influence on its members and the people around

devil
devil - ďábel, čert, zlý duch, démon
BrE
/'devl/ Přehrát
AmE
/'devl/ Přehrát

noun - an mythical evil character that lives in hell and has two horns on his head

god
god - bůh
BrE
/'gɒd/ Přehrát
AmE
/'gɑ:d/ Přehrát

noun - a being that some people believe in, pray to etc. because they believe he has a supernatural power over the whole world

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

hell
hell - peklo
BrE
/'hel/ Přehrát
AmE
/'hel/ Přehrát

noun - a place where the devil lives or where bad people are believed to go after they die

 
holy - svatý, posvátný
BrE
/'həʊli/ Přehrát
AmE
/'hoʊli/ Přehrát

adjective - belonging to or related to a god

 
hymn - chvalozpěv, církevní píseň, kostelní píseň, chorál
BrE
/'hɪm/ Přehrát
AmE
/'hɪm/ Přehrát

noun - a song sung in a church, a song about God, a song for God

chapel
chapel - kaple, kaplička
BrE
/'tʃæpl/ Přehrát
AmE
/'tʃæpl/ Přehrát

noun - a small church

choir
choir - sbor (pěvecký), pěvecký sbor
BrE
/'kwaɪə/ Přehrát
AmE
/'kwaɪər/ Přehrát

noun - a group of people singing together

 
Christian - křesťanský
BrE
/'krɪstʃən/ Přehrát
AmE
/'krɪstʃən/ Přehrát

adjective - being of a religion that believes in Jesus Christ

church
church - kostel
BrE
/'tʃɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'tʃɜ:rtʃ/ Přehrát

noun - a building where religious people (Christians) go to pray etc.

incense
incense - kadidlo, vonná látka
BrE
/'ɪnsəns/ Přehrát
AmE
/'ɪnsəns/ Přehrát

noun - a sweet-smelling substance that is burned during religious ceremonies

 
mass - mše
BrE
/'mæs/ Přehrát
AmE
/'mæs/ Přehrát

noun - a church service

 
miracle - zázrak
BrE
/'mɪrəkl/ Přehrát
AmE
/'mɪrəkl/ Přehrát

noun - a wonderful event that you thought was impossible

monastery
monastery - klášter (pro muže)
BrE
/'mɒnəstri/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nəsteri/ Přehrát

noun - a place where monks live

monk
monk - mnich
BrE
/'mɒŋk/ Přehrát
AmE
/'mɑ:ŋk/ Přehrát

noun - a religious man who decides to live separately with other religious men in a monastery

 
Moslem - muslimský
BrE
/'mʌzləm/ Přehrát
AmE
/'mʌzləm/ Přehrát

adjective - belonging to the main religion of Arabic countries

mosque
mosque - mešita
BrE
/'mɒsk/ Přehrát
AmE
/'mɑ:sk/ Přehrát

noun - a kind of church for Muslims

nun
nun - jeptiška
BrE
/'nʌn/ Přehrát
AmE
/'nʌn/ Přehrát

noun - a religious woman who decides to live separately with other religious women in a convent

pilgrim
pilgrim - poutník
BrE
/'pɪlgrɪm/ Přehrát
AmE
/'pɪlgrɪm/ Přehrát

noun - a religious person who is travelling to a place that is important for his religion

 
Pope - Papež
BrE
/'pəʊp/ Přehrát
AmE
/'poʊp/ Přehrát

noun - the head of the Catholic church

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
prayer - modlitba
BrE
/'preə/ Přehrát
AmE
/'prer/ Přehrát

noun - the words spoken to a god, the act of speaking to a god

preacher
preacher - kazatel
BrE
/'pri:tʃə/ Přehrát
AmE
/'pri:tʃər/ Přehrát

noun - a person who gives a religious speech, esp. in a church

 
prophet - prorok
BrE
/'prɒfət/ Přehrát
AmE
/'prɑ:fət/ Přehrát

noun - a person sent by a god to deliver a message to people

 
psalm - žalm
BrE
/'sɑ:m/ Přehrát
AmE
/'sɑ:m/ Přehrát

noun - a religious song or poem, there are 150 in the Bible

 
resurrection - vzkříšení
BrE
/ˌrezə'rekʃən/ Přehrát
AmE
/ˌrezər'rekʃən/ Přehrát

noun - the act of rising from the dead

 
sacrifice - oběť
BrE
/'sækrɪfaɪs/ Přehrát
AmE
/'sækrəfaɪs/ Přehrát

noun - something important that you give up for something that you think is even more important

saint
saint - svatý (člověk), světec
BrE
/'seɪnt/ Přehrát
AmE
/'seɪnt/ Přehrát

noun - a good religious person who is respected greatly esp. after his/her death

 
saviour - spasitel
BrE
/'seɪvjə/ Přehrát
AmE
/'seɪvjər/ Přehrát

noun - a person/god who saves people from death or sin; in Christian religion it is the Christ

 
sermon - kázání
BrE
/'sɜ:mən/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rmən/ Přehrát

noun - a religious speech

 
service - bohoslužba
BrE
/'sɜ:vɪs/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rvɪs/ Přehrát

noun - religious ceremony

 
sin - hřích, nepravost
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

noun - an act that is considered wrong by your religion

 
sinner - hříšník
BrE
/'sɪnə/ Přehrát
AmE
/'sɪŋər/ Přehrát

noun - a person who does what is not acceptable according to a religion

 
soul - duše (člověka)
BrE
/'səʊl/ Přehrát
AmE
/'soʊl/ Přehrát

noun - the part of a person which is not physical, the spiritual part of a person

synagogue
synagogue - synagoga
BrE
/'sɪnəgəʊg/ Přehrát
AmE
/'sɪnəgoʊg/ Přehrát

noun - a kind of church in Judaism

 
temple - chrám
BrE
/'templ/ Přehrát
AmE
/'templ/ Přehrát

noun - a large building where religious ceremonies take place and where people go to pray

 
temptation - pokušení
BrE
/temp'teɪʃn/ Přehrát
AmE
/temp'teɪʃn/ Přehrát

noun - something that tries to persuade you to do something bad

worship
worship - uctívat
BrE
/'wɜ:ʃɪp/ Přehrát
AmE
/'wɜ:rʃɪp/ Přehrát

verb - to treat somebody as a god, to show great respect (to god)Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

R.E.M. - Losing My Religion

Words from REM's song Losing My Religion
ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
ALL LEVELS

Reward INT 19-vocab

Tourism and Religion
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Religion 5 30458 Od majka73 poslední příspěvek
před 11 lety