Help for English

Základní matematické operace

ELEMENTARY Vydáno dne 08.02.2011

Sčítání, odčítání, násobení, dělení, porovnávání čísel apod. v angličtině.Základní matematické operace

Pojďme se spolu podívat na ty nejzákladnější matematické operace a jak o nich mluvit v angličtině. Naučíme se sčítat, odčítat, násobit, dělit a porovnávat čísla anglicky.

 

Sčítání

addition

Na obrázku vidíme dva základní způsoby čtení jednoduchého součtu dvou čísel. Budeme potřebovat slovíčko plus / plʌs / (v lidovější řeči se dá jednoduše říci spojka AND) a slovo pro 'rovná se'. V matematice obvykle používáme sloveso equal / i:kwəl / (rovnat se, být roven). EQUAL může mít i funkci přídavného jména, potom říkáme TWO PLUS TWO IS EQUAL TO FOUR (pozor na předložku TO).

Zjednodušit si vše můžeme obyčejným slovesem být - TWO AND TWO IS FOUR. Rozhodnete-li se pro sloveso být, mějte na paměti, že je v jednotném čísle (IS, nikoliv ARE).

 

Odčítání

subtraction

Pro odečítání potřebujeme slovo minus / maɪnəs /.

 

Násobení

multiplication

Pro násobení používáme slovíčko times / taimz /. Ano, jistě znáte násobné číslovky - once, twice, three times, four times... je to stejné slovíčko. Pozor ale, že v násobení se neříká ONCE a TWICE, ale i zde se použije TIMES - 1 x 3 = 3 - one times three is three.

Pokud nejde o násobení ale o rozměry, používá se místo TIMES obvykle předložka BY:

four by two feet - velikosti plochy - čtyři stopy na šířku, dvě stopy na výšku
four times two feet - zde násobíme a výsledek je 8 stop.

Nezapomeňte, že v angličtině je symbolem pro násobení křížek (x). Lze ale použít i tečku umístěnou uprostřed řádku a nebo klasickou naši tečku, obzvláště aby se nám nepletlo znaménko násobení s běžně používanou proměnnou x.

 

Dělení

division

U dělení použijeme výraz divided by / dɪ'vaɪdɪd baɪ / (děleno čím). Za povšimnutí zde stojí také znaménko pro dělení - u nás používáme jen dvojtečku, v angličtině je mezi tečkami navíc vodorovná čárka (toto znaménko symbolizuje zlomek, horní tečka je čitatel, dolní tečka je jmenovatel a mezi nimi zlomková čára).

Tento symbol ale asi znáte z kalkulaček apod. Na klávesnici byste toto znaménko asi nenašli, proto lze psát místo tohoto znaménka i lomítko - 2 / 2 = 1.

Pokud byste ho přeci jen chtěli napsat na počítači (MS Windows), podržte stisknutou klávesu ALT a na číselné klávesnici napište 246.

 

Porovnávání

Pro porovnávání budeme potřebovat tři přídavná jména:

less / les / - menší/méně, používá se s předložkou than / ðən /.
greater
/ greɪtə / - větší, opět s předložkou than / ðən /.
equal
/ i:kwəl / - rovný / roven, nyní s předložkou to.

Je možné, že se setkáte i se spojeními smaller than, larger than apod., ale ty se v matematice moc nepoužívají. Správné výrazy jsou less than a greater than.

 

less than

greater than 

equal to

Pokud se něco nerovná, jednoduše použijeme zápor - není rovno - is not equal to

not equal

A takto vypadají složená znaménka - větší nebo rovno, menší nebo rovno:

 less than or equal to 

greater than or equal to

Pokud byste chtěli psát tato znaménka na klávesnici (v MS Windows), zde jsou kódy na číselné klávesnici:

ALT + 242 - menší nebo rovno
ALT + 243 - větší nebo rovno

Závěrem

Toto je pro tuto úroveň vše. Pokud by Vás zajímaly další pojmy, výrazy a spojení týkající se sčítání, odčítání, násobení a dělení, můžete se již brzy těšit na článek pro středně pokročilé, kde bude základní matematické slovní zásoby více.

Nyní již můžete procvičovat. Napište si na papír nejrůznější příklady a počítejte, čtěte, porovnávejte apod.

 Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Základní matematické operace - rozšíření

Další anglické pojmy a obraty týkající se základního počítání – sčítání, odčítání, násobení a dělení.
INTERMEDIATE

Dvakrát více, třikrát méně

Jak v angličtině vyjádřit, že jedna věc je např. dvakrát lepší, třikrát rychlejší, desetkrát těžší apod.
INTERMEDIATE

Numbers and grammar #2

Gramatický test zaměřený na čísla, číselné údaje a početní operace.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Základní matematické operace 9 12315 Od Washington Irving poslední příspěvek
před 8 lety