Help for English

BUSINESS 07: Cestujeme letadlem (1)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 15.03.2011

Víte, jak se chovat na letišti? Znáte procedury odbavení či bezpečnostní předpisy? Máte strach, že něčemu neporozumíte? Přečtěte si další kapitolu našeho kurzu obchodní angličtiny.Course Map (mapa kurzu)

Unit 07: TRAVELLING

Cestujeme letadlem (1)

V sedmé lekci našeho kurzu obchodní angličtiny se věnujeme cestování letadlem. V “úvodní kapitole”BUSINESS 07: Travelling (storyline + mini quiz) jste si mohli přečíst podrobný popis cesty hlavního hrdiny příběhu, který vás provází celým kurzem. Pak následoval rozbor slov a frází a dva testy se zaměřením na slovní zásobu z textu.

Dnes se dostáváme k stěžejní části celé lekce, kde si řekneme mnoho užitečného k cestování.

Tato kapitola bude rozdělena na dvě části: “Cestujeme letadlem (1)”, kde si řekneme něco o procedurách na letišti před odletem, a “Cestujeme letadlem (2)”, kde se zaměříme na let samotný a přistání.

Dnes se tedy budeme věnovat pouze letecké přepravě a to jen části před odletem. Článek je rozdělen do následujících sekcí: letenka, letiště, odbavení, pasová kontrola, bezcelní zóna, bezpečnostní kontrola, odlet.

AIRLINE TICKET (letenka)

Než někam odletíme, je třeba si pořídit letenku. Ta se v angličtině řekne airline ticket, ale také plane ticket nebo air ticket.

U letenek došlo v poslední době k dramatické změně ve způsobu vydávání a vlastně i vzhledu letenky. Dříve jste pořídili letenku v podobě kartičky se všemi potřebnými informacemi.

Pokud si však koupíte letenku online nebo po telefonu, což je v dnešní době běžná praxe, dostanete většinou elektronickou letenku (electronic ticket nebo také e-ticket).

Pokud však letíte s cestovní kanceláří, dostanete klasickou letenku vždy (společně s voucherem na ubytování) při zaplacení zájezdu.

electronic ticket / e-ticket (elektronická letenka)

Elektronická letenka nemá s klasickou letenkou mnoho společného. Jde většinou o email, který obdržíte po zaplacení vaší rezervace. Ten obsahuje vše potřebné, tedy jméno, číslo letu, čas odletu a příletu, odletovou a cílovou destinaci, cenu a další podrobnosti.

Nejdůležitější je na takové letence číslo rezervace (reservation number nebo booking code), podle kterého vás letecká společnost najde ve svém systému.

Většinou stačí přijít k pultu odbavení a předložit cestovní doklad, podle kterého vás bez problému vyhledají. Doporučuje se však emailovou letenku vytisknout kvůli případným komplikacím.

AIRPORT (letiště)

Než vyrazíte na letiště, je vhodné ještě doma překontrolovat, zda nedošlo na poslední chvíli k nějaké změně ve vašem letu. Můžete tak učinit přímo na webové stránce dopravce, nebo na stránce daného letiště. Mohlo totiž dojít ke změně času odletu a bylo by zbytečné vyjíždět na letiště příliš brzy.

Například odlety z Prahy si můžete překontrolovat na stránce letiště Ruzyně www.prg.aero:

Terminál

Nezapomeňte také na to, že většina letišť má více terminálů a i když jsou často blízko u sebe, nemusí to být vždy pravidlem. Případný přesun ze špatného terminálu na správný by vás mohl stát drahocenné minuty před odletem. Letiště Ruzyně v Praze má například terminály tři, ale do zahraničí se létá nejčastěji z terminálů jedna a dvě.

Terminál dvě je určen pro odlety do zemí Schengenský prostoru (viz níže), první terminál je pak určen pro lety mimo Schengen (například do Velké Británie).

Schengen Area (Schengenský prostor)

Schengenský prostor (hovorově Schengen) je území většiny evropských států (zemí Schengenské dohody, nebo zemí Schengenu), na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států, aniž by musely projít pasovou kontrolou.

Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU.

Pozn.: Schengenský prostor (modře jsou označeni stávající členové, zeleně pak budoucí) source: Wikipedia

Když dorazíte do správného terminálu, vaše kroky nejspíše povedou před informační tabuli s odlety. Tabule jsou na letišti celkem dvě základní (často však v různých podobách):

 • ARRIVALS (přílety)
 • DEPARTURES (odlety)

Na tabuli s odlety pak většinou najdete následující sloupce:

 • time (čas odletu)
 • flight (číslo letu)
 • destination / to (cíl letu)
 • gate (číslo východu)
 • status/ remarks (poznámky k letu)

Příklad odletové tabule na letišti Praha:

Vše je většinou jasné, až na poslední sloupec, kde můžete najít velmi obecnou informaci o letu, například jestli letí načas (on time), je opožděn (delayed), nebo dokonce zrušen (cancelled). Takové informace najdete i na tabuli příletů. Další příklad odletové tabule letiště Praha:

Vycházejme z toho, že váš let není ani zrušen ani opožděn. V rámci běžných procedur odbavení a přípravy na let pak najdete na tabuli v poznámce jednu z těchto informací:

 • check-in (odbavení)
 • go to gate (běžte k východu)
 • boarding (nastupování)
 • last call / final call (poslední výzva)
 • gate closed (východ uzavřen)

Pokud jste tedy dorazili na letiště a podívali se na tabuli odletů, musíte projít celým odbavením a nastoupením do letadla v určitém pořadí. Nyní si podrobně projdeme jednotlivé kroky a řekneme si, co je třeba vědět.

CHECK-IN (odbavení)

Pokud jste dorazili na letiště dvě hodiny před plánovaným odletem (což je doporučená doba), pravděpodobně najdete na tabuli odletů v poznámkách spojení CHECK-IN (odbavení) společně s číslem odbavovací přepážky, nebo častěji odbavovacích přepážek. Např.:

check-in (211 – 214)

Tato poznámka znamená, že musíte najít odbavovací přepážky 211, 212, 213 nebo 214 a postavit se do fronty. Nad každou přepážkou uvidíte většinou jméno a logo letecké společnosti, popřípadě i jméno cílové destinace.

Pozor! Většinou mají jednotlivé přepážky svůj účel a nemůžete se postavit ke kterékoli. Jedna z přepážek může mít na tabuli nad sebou kromě loga letecké společnosti i poznámku PRIORITY CHECK-IN. Jiná pak DROP OFF:

 • priority check-in = přednostní odbavení

  Přepážka určena pro přednostní odbavení.

 • drop off = předání zavazadla (odbaveného online)

  Přepážka určena k předání zavazadla cestujících, kteří provedli online check-in (více níže).

*Pozn.: Není pravidlem, že každý odlet do jiné destinace má zvláštní přepážku. Často se jedná o několik společných přepážek, které používá jedna letecká společnost k odbavení pro odlet do více destinací.

Stejně tak se může stát, že pokud hledáte přepážku drop-off, najdete jednu přepážku pro více destinací nebo dokonce více leteckých společností.

Na přepážce odbavení (check-in counter / check-in desk) předáte pozemnímu personálu své cestovní doklady (občanský průkaz nebo pas, letenku nebo elektronickou letenku, tedy potvrzení o rezervaci).

Pracovník překontroluje vaše doklady, zváží vám zavazadlo, které budete odbavovat, a případně překontroluje zavazadlo, které si s sebou budete brát do letadla.

Většinou se pouze podívá na velikost a občas na něj připevní visačku letecké společnosti nebo označení approved cabin luggage. Může se však stát, že příruční zavazadlo i zváží kvůli limitům povolené hmotnosti příručního zavazadla.

Na odbavované zavazadlo pak přilepí samolepku s vaším jménem, cílovou destinací a číselným kódem, podle kterého se zavazadlo bude hledat v případě ztráty. Útržek z této nálepky (luggage tag) vám většinou přilepí pracovník na váš cestovní doklad nebo na palubní lístek, a tento ústřižek budete potřebovat v případě ztráty zavazadla.

boarding pass (palubní lístek)

Palubní lístek (boarding pass nebo v BrE boarding card) je doklad, který obdržíte u přepážky odbavení a najdete na něm napsány všechny důležité detaily vašeho letu: jméno, cílovou destinaci, číslo východu a čas nastoupení do letadla.

Tento doklad je velice důležitý a je to vlastně potvrzení o tom, že jste se odbavili. Při dalším pohybu na letišti (směrem k letadlu) tento lístek musíte vždy předkládat. V případě online odbavení (více níže), kdy již máte palubní lístek vytištěn, ho pracovník pouze překontroluje.

Rozhovor na přepážce odbavení by mohl vypadat například takto:

 • Good morning, sir. TTT *1
 • Good morning. Is this the right counter for the 10:30 flight to London? TTT *2
 • Yes, that's right. May I have your ticket and passport, please? TTT *3
 • Sure. Here's my passport and my e-ticket. TTT *4
 • Thank you. Would you like a window seat? TTT *5
 • No. Could I get an aisle seat, please? TTT *6
 • No problem. How many pieces of luggage will you be checking in? TTT *7
 • Just this suitcase. TTT *8
 • Put it on the belt, please. Did you pack the bag yourself? TTT *9
 • Yes, madam. TTT *10
 • Has anyone interfered with your luggage? TTT *11
 • No.
 • Has anyone asked you to carry anything on board for them? TTT *12
 • No.
 • Have you left your bags unattended at any time? TTT *13
 • No.
 • Do you have a carry-on bag? TTT *14
 • Yes.
 • May I see it? TTT *15
 • Sure. Here it is. TTT *16
 • Thank you. Do you have any liquids in the bag? TTT *17
 • No.
 • OK, this is your boarding pass. Your gate number is D9. Boarding starts at 10 o'clock. Have a pleasant flight. TTT *18
 • Thank you. Good bye. TTT *19
 • Good bye. Next, please. TTT *20

seat (sedadlo)

Při odbavení vám bude možná nabídnuto sedadlo u okna. Obecně pak jsou v letadle tato sedadla:

 • window seat = sedadlo u okna
 • middle seat = sedadlo uprostřed
 • aisle seat /aɪl/ = sedadlo do uličky (pozor na výslovnost!)

Would you like a window seat? TTT *21
Yes, please. TTT *22

Can I have an aisle seat? TTT *23
Of course. TTT *24

Dále se pak můžeme bavit o přední nebo zadní části letadla:

 • a seat at the front of the plane = sedadlo v přední části letadla
 • a seat at the back (rear) of the plane = sedadlo v zadní části letadla

Pozn.: Můžete také použít “…front/back of the aircraft” nebo “…front/back of the cabin”.

Can I have a window seat at the front of the plane? TTT *25
I'd like an aisle seat at the back of the cabin. TTT *26
Could I have a window seat somewhere in the middle of the aircraft? TTT *27 

Nečekané otázky

To, že se personál ptá, zda máte v příručním zavazadle nějaké tekutiny, je v dnešní době již obecně známo. Může vás ale překvapit, že se ptá, zda jste si zavazadlo balili sami (Did you pack the bag yourself?) , nebo zda někdo nemohl operovat s vaším zavazadlem bez vašeho vědomí (Has anyone interfered with your luggage?) , popřípadě zda vás někdo nepožádal, abyste vzal něco na palubu (Has anyone asked you to cary anything on board for them?) , nebo zda jste nenechali svá zavazadla bez dozoru (Have you left your bags unattended at any time?) .

Tyto otázky vám nebudou položeny pokaždé, ale stát se to může. Není špatné být připraven.

baggage / luggage (zavazadla)

Jelikož jsme u odbavování, je třeba zmínit druhy zavazadel a jejich limity. Obecně máme dva druhy zavazadel:

 • hand luggage / cabin luggage / carry-on luggage = příruční (kabinové) zavazadlo
 • checked luggage / hold luggage = odbavené zavazadlo

Příruční (kabinové) zavazadlo musí mít hmotnost většinou přibližně do 10 kg a maximální rozměr kolem 55×45×25 cm.

Nízkorozpočtové společnosti vám umožní vzít si na palubu maximálně toto jedno zavazadlo (nesmíte pak mít vůbec nic navíc, ani kabelku, fotoaparát, či deštník).

Běžné letecké společnosti ale povolují ještě jedno menší zavazadlo. Někdy se pak o větším baví jako o ‘kabinovém’ a o menším jako o ‘příručním’.

Odbavené zavazadlo má většinou váhový limit 20 kg na osobu.

Pozn.: U odbavení jsou často nesmlouvaví a překročení limitu odbaveného zavazadla musíte doplatit, popřípadě vám nebude umožněno vzít si do letadla vaše příruční zavazadlo, pokud bude příliš velké.

Ve všech případech lze použít luggagebaggage. Více o zavazadlech si přečtěte v našem článku Tašky, kufry, zavazadla.

online check-in

Poslední dobou je stále častější odbavení online (online check-in / internet check-in). Je to způsob, jak urychlit celý proces, protože si vše děláte sami doma na svém počítači.

Odbavit se online můžete většinou mnohem dříve, než v den odletu (často i měsíc před odletem), a nejpozději pak několik hodin před odletem. Pokud to nestihnete, musíte se odbavit na přepážce na letišti (check-in counter).

Některé nízkonákladové společnost mají online odbavení zdarma a odbavení na přepážce mají zpoplatněno. Jiné (např. Ryanair) dokonce umožňují pouze odbavení online.

Takové odbavení je velice intuitivní. Do příslušné kolonky na webu dopravce zadáte rezervační číslo letenky, potvrdíte jméno cestujícího a vyberete si sedadlo. Poté se vám vygeneruje palubní lístek, který si musíte vytisknout.

Palubní lístek vypadá pochopitelně jinak než ten, který dostanete na přepážce. Je vzhledově zjednodušený, není na kartičce, ale na papíru A4, ale obsahuje vše potřebné.

Pokud si chcete po odbavení online odbavit i zavazadlo, dostavíte se s vaším palubním lístkem na přepážku odbavení, ale nebudete čekat v běžné frontě. Musíte najít přepážku drop off, kde předáte vaše zavazadlo, pracovník překontroluje váš palubní lístek a můžete jít směrem k letadlu. Pokud máte pouze příručí zavazadlo, k přepážce odbavení vůbec chodit nemusíte.

Pozn.: Při odbavení online nepotřebujete rezervu dvě hodiny před odletem. Pokud nemáte odbavované zavazadlo, můžete jít rovnou přes pasovou kontrolu k letadlu, kde byste měli být 30 minut před odletem. Pokud si chcete odbavit zavazadlo (odložit ho tedy na přepážce drop off), většinou tak můžete udělat 50 minut před odletem.

self-service check-in kiosk

Pokud se chcete vyhnout frontám u odbavovacích přepážek, můžete se odbavit online z pohodlí domova, nebo využít tzv. samoobslužný odbavovací kiosek (self-service check-in kiosk), který některé společnosti nabízí.

Jsou to jakési budky, které najdete poblíž odbavovacích přepážek. Vše probíhá stejně jako u online odbavení a na konci budete držet v ruce svůj palubní lístek. Stejně jako u online odbavení i zde platí, že pokud máte k odbavení i zavazadlo, musíte ho předat u přepážky ‘drop off’.

PASSPORT CONTROL (pasová kontrola)

První část (odbavení) tedy máme zdárně za sebou. Nyní nás čeká pasová kontrola, kde nepotřebujete dělat nic, jen slušně pozdravit.

Pracovníkovi celní správy pak ukážete váš platný pas (nebo občanský průkaz) a palubní lístek.

Asi víte, že v rámci Evropské Unie nepotřebujete pas, stačí vám občanský průkaz.

DUTY-FREE ZONE (bezcelní zóna)

Za pasovou kontrolou, kam se dostanou pouze cestující s platnou letenkou, je bezcelní zóna. Zde můžete nakoupit různé zboží bez daně a/nebo cla.

 • (customs) duty /'dju:ti/ = clo
 • tax = daň

Obchody zde tedy mohou být duty-free shops nebo tax-free shops, popřípadě tax and duty free shops.

Při nákupu musíte vždy ukázat váš platný palubní lístek (boarding pass), protože ceny platí pouze pro cestující opouštějící dané letiště.

Pozn.: U alkoholu a cigaret platí jiné ceny pro cesty v rámci EU a pro cesty mimo EU (zde jsou ceny ještě nižší).

SECURITY CHECK (bezpečnostní kontrola)

Pokud se blíží čas odletu, je třeba jít k východu (gate). Nejprve však musíte projít bezpečnostní kontrolou. Tato kontrola může být buď před konkrétním východem k letadlu, nebo (a to častěji) je tato kontrola společná pro více východů.

Součástí takové kontroly je pás, kde projíždí příruční zavazadla a další předměty rentgenem (X-ray), a vy musíte projít bezpečnostní bránou (walk-through gate detector).

Pokud detektor zapípá, použije pracovník ruční detektor kovů (metal detector).

Musíte dodržovat tyto pokyny:

 • příruční zavazadlo položit na rentgenový pás
 • do speciálního podnosu vložit kovové předměty, bundu/kabát, počítač a tekutiny (viz níže)
 • projít bezpečnostní bránou

Pokud máte vysoké boty, budete požádání i o odložení bot na pás.

Můžete slyšet některý z těchto dotazů či pokynů:

Is there a laptop in the bag? Take it out. TTT *28
Have you got any coins in your pockets? TTT *29
Are you wearing a belt? TTT *30
Take off your boots, please. TTT *31

Pochopitelně může proběhnout spousta jiných věcí, ale není to standard. Vždy se však snažte s pracovníkem letiště hovořit velmi zdvořile.

Převážení tekutin

Asi víte, že po teroristických útocích dne 11. září 2001 došlo ke značnému zpřísnění bezpečnostních procedur na letištích. Jednou z nich je i omezený převoz tekutin.

Pojďme se nyní podívat na předpisy, které k tomuto vydala britská vláda na stránce www.direct.gov.uk:

Wherever possible you should pack liquids in your hold baggage, as there are restrictions on the amount you can take in your hand baggage. TTT *32

Liquids include: TTT *33

 • all drinks, including water, soup and syrups TTT *34
 • cosmetics and toiletries, including creams, lotions, oils, perfumes, mascara and lipsticks TTT *35
 • sprays, including shaving foam, hairspray and spray deodorants TTT *36
 • pastes, including toothpaste TTT *37
 • gels, including hair and shower gel TTT *38
 • contact lens solution TTT *39
 • any other solutions and items of similar consistency TTT *40

If you need certain liquids during the flight, you can take them into the cabin in limited quantities as follows: TTT *41

 • containers must hold no more than 100ml TTT *42
 • containers must be carried in a single, transparent, re-sealable plastic bag, which holds no more than a litre and measures approximately 20cm x 20cm TTT *43
 • contents must fit comfortably inside the bag so it can be sealed TTT *44
 • the bag must not be knotted or tied at the top TTT *45
 • each passenger can carry only one of these bags TTT *46
 • the bag must be presented for examination at the airport security point TTT *47

Crown copyright: www.direct.gov.uk

DEPARTURE (odlet)

Prošli jsme tedy bezpečnostní kontrolou, vrátili vše do naší tašky, nasadili opasek a vyrazili k našemu východu. Letadlo ještě však není připraveno, proto počkáme v odletové hale (departure lounge), což je místo se sedadly, kde se čeká na let.

Na ceduli s odlety, kde byla poznámka check-in (odbavení) se objeví go to gate (běžte k východu) a pak boarding (nastupování).

Nastupování začíná většinou 30 minut před plánovaným odletem.

Pak musíte projít poslední kontrolou před vstupem do letadla, kde předložíte palubní lístek, popřípadě pas nebo občanský průkaz. Palubní lístek personál přiloží ke čtecímu zařízení a odtrhne vám útržek s číslem vašeho sedadla.

U nízkonákladových aerolinek se může stát, že bude pozemní personál kontrolovat velikost (popřípadě váhu) příručních zavazadel. Pro tento účel je u východu klec, do které musí cestující na vyzvání vložit své zavazadlo.

Platí zde také pravidlo, že můžete vzít do letadla pouze jedno zavazadlo, takže případné kabelky, deštníky, fotoaparáty apod. musíte vložit do tohoto zavazadla.

Pak vás již čeká cesta do letadla, buď připraveným tubusem, nebo autobusem.

Následuje samotný let, ale o tom si podrobně řekneme v další kapitole BUSINESS 07: Cestujeme letadlem (2).


Nyní si pojďme připomenout základní slovní zásobu:

 • airline ticket / plane ticket / air ticket TTT *48
 • electronic ticket / e-ticket TTT *49
 • reservation number / booking code TTT *50
 • self-service check-in kiosk TTT *51
 • gate TTT *52
 • check-in TTT *53
 • drop off TTT *54
 • boarding pass / boarding card TTT *55
 • cabin luggage / cabin baggage TTT *56
 • hand luggage / hand baggage TTT *57
 • carry-on luggage / carry-on baggage TTT *58
 • checked luggage / checked baggage TTT *59
 • hold luggage / hold baggage TTT *60
 • passport control TTT *61
 • security check TTT *62
 • duty-free zone TTT *63
Překlad:
 1. Dobrý den, pane.
 2. Dobrý den. Je toto správná přepážka pro let do Londýna v 10.30?
 3. Ano. Mohu vidět vaši letenku a pas?
 4. Jistě. Tady je můj pas a elektronická letenka.
 5. Děkuji. Chtěl byste sedadlo u okna?
 6. Ne. Mohl bych dostat sedadlo do uličky?
 7. Bez problému. Kolik zavazadel budete odbavovat?
 8. Jen tento kufr.
 9. Položte ho na pás, prosím. Balil jste si kufr sám?
 10. Ano, prosím.
 11. Mohl někdo operovat s vaším zavazadlem bez vašeho vědomí?
 12. Požádal vás někdo, abyste vzal něco na palubu?
 13. Nenechal jste někde zavazadla bez dozoru?
 14. Máte příruční zavazadlo?
 15. Mohu ho vidět?
 16. Jistě. Tady je.
 17. Děkuji. Máte v tašce nějaké tekutiny?
 18. Ok, tady je váš palubní lístek. Číslo východu je D9. Nastupování začíná v 10 hodin. Příjemný let.
 19. Děkuji. Nashledanou.
 20. Nashledanou. Další, prosím.
 21. Chtěl byste sedadlo u okna?
 22. Ano, prosím.
 23. Můžu mít sedadlo do uličky?
 24. Samozřejmě.
 25. Můžu dostat sedadlo u okna v přední části letadla?
 26. Rád bych sedadlo do uličky v zadní části letadla.
 27. Mohl bych dostat sedadlo u okénka někde uprostřed letadla?
 28. Máte v tašce notebook? Vyjměte ho.
 29. Nemáte v kapsách nějaké mince?
 30. Máte na sobě opasek?
 31. Sundejte si boty, prosím.
 32. Pokud je možno, měli byste veškeré tekutiny zabalit do odbavovaného zavazadla, jelikož jsou na množství tekutin v příručním zavazadle uvaleny restrikce.
 33. Tekutiny zahrnují:
 34. všechny nápoje, včetně vody, polévek a sirupů
 35. kosmetika a kosmetické potřeby, včetně krémů, olejů, parfémů, make-upu a rtěnek
 36. spreje, včetně spreje na holení a deodorantů ve spreji
 37. pasty, včetně zubní pasty
 38. gely, včetně gelů na vlasy a sprchových gelů
 39. roztok na kontaktní čočky
 40. jakékoli další roztoky podobné konzistence
 41. Pokud potřebujete určité tekutiny během letu, můžete si je vzít do kabinového zavazadla v omezeném množství podle těchto pokynů:
 42. nádobky na tekutiny musí mít maximální objem 100ml
 43. nádobky musí být převáženy v jednom průhledném igelitovém sáčku, který používá zip, o objemu maximálně 1 litr, který má rozměry přibližně 20×m x 20cm
 44. obsah musí do igelitového sáčku jít vložit pohodlně, aby se dal snadno zapnout zipem (zipem se rozumí plastikový jezdec)
 45. sáček nesmí být zavázán
 46. každý pasažér může převážet pouze jeden takový sáček
 47. tento sáček musí být předložen k inspekci během bezpečnostní kontroly
 48. letenka
 49. elektronická letenka
 50. číslo rezervace (při nákupu letenky online)
 51. samoobslužný odbavovací kiosek
 52. východ k letadlu
 53. odbavení
 54. předání zavazadla na přepážce odbavení (při online odbavení)
 55. palubní lístek
 56. kabinové zavazadlo
 57. příruční zavazadlo
 58. příruční / kabinové zavazadlo
 59. odbavené zavazadlo
 60. odbavené zavazadlo
 61. pasová kontrola
 62. bezpečnostní kontrola
 63. bezcelní zóna


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Cestujeme letadlem (2)

Víte, co vše vás může potkat při cestě letadlem nebo po přistání? Přečtěte si další kapitolu našeho kurzu obchodní angličtiny.

INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Airport (test B)

Závěrečný test B sedmé lekce kurzu obchodní angličtiny, která se věnovala cestování: Susan letí za bratrem do Prahy, ale v příběhu chybí některá slovíčka spojená s leteckou dopravou. Umíte je správně doplnit?
PRE-INTERMEDIATE

BUSINESS 07: Airport (test A)

Závěrečný test A sedmé lekce kurzu obchodní angličtiny, která se věnovala cestování: Jack letí za svou sestrou do Londýna, ale v jeho příběhu chybí některá slovíčka spojená s leteckou dopravou. Umíte je správně vybrat?
Copyright info:

Wikipedia, Roman Svozílek

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BUSINESS 07: Cestujeme letadlem (1) 21 43690 Od Hesiona poslední příspěvek
před 12 lety