Help for English

COACH vs. COUCH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 31.03.2019

Dnes si krátce ukážeme další dvojici slov, která se studentům často plete. (upravený článek z roku 2011)COACH vs. COUCH

Podobných slovíček, která se studentům v angličtině pletou, je celá řada. Dnes si ukážeme dvojici coach/'kəʊtʃ/ a couch/'kaʊtʃ/, kde studenti chybují často v pravopisu i výslovnosti. Vše by se dalo jednoduše znázornit takto:

COACH

Slovo coach/'kəʊtʃ/ má více významů:

coach = trénér, kouč

tennis coach = trenér tenisu
baseball coach = trenér baseballu

head coach = hlavní trenér
assistant coach = asistent trenéra

He is a successful basketball coach. TTT
The assistant coach brought us new jerseys. TTT
Our hockey coach got seriously ill. TTT  

coach vs. trainer

Řekli jsme si, že coach znamená také ‘trenér’. Co pak tedy v češtině znamená anglické slovíčko trainer? Ačkoli trainer označuje také sportovního trenéra, může znamenat i školitel, nebo někdo, kdo vás učí dovednosti, které využijete převážně v práci.

coach = trénovat, koučovat

He coaches a group of young hockey players. TTT
When he was younger, he coached baseball players. TTT  

coach = (dálkový) autobus (br.)

V britské angličtině vyjadřuje toto slovíčko také autobus (často dálkový). V americké angličtině se používá bus.

We went there by coach. TTT
He is travelling to Paris on a coach. TTT
We travelled on an air-conditioned coach. TTT
She got off the coach and saw him waving at her. TTT
The company organizes coach trips to France. TTT 

coach = vagón (pro cestující) (br.)

V britské angličtině se také používá pro vagón (železniční vůz). V americké angličtině se používá car.

She got on the coach just in time. TTT
There were two first class coaches on the train. TTT 

coach = kočár, dostavník

Kočár nebo dostavník je vlastně předchůdce vagónu.

The golden coach carried the queen for her coronation. TTT 

coach = druhá třída (am.)

V americké angličtině může toto slovo označovat druhou třídu (například v letadle). Nejvyšší třída je ‘first class’, pak ‘business class’ a nakonec ‘coach’, která zabírá větší část letadla. Běžněji se používá economy class.

My aunt never travels coach. TTT 

coach = (soukromý) učitel (br.)

V britské angličtině se může také jednat o soukromého učitele, který vás připravuje (nejčastěji) na zkoušky.

He is working as a maths coach at the moment. TTT
My Spanish coach is extremely strict. TTT
I have a new acting coach. TTT 

coach = vést, doučovat

He coaches students in Spanish, especially for exams. TTT
My sister coached me for my English exam. TTT 

COUCH

Slovíčko couch/'kaʊtʃ/ je jednoznačnější – jde o pohovku, gauč nebo kanape. Asi znáte synonymum tohoto slova sofa/'səʊfə/.

They had a fight so he had to sleep on the couch. TTT
She had a nap on the couch. TTT
My parents bought a comfortable leather couch. TTT  

Někoho možná pobaví spojení couch potato = pecivál, domácí povaleč.Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
INTERMEDIATE

MASK vs. DISGUISE vs. COSTUME

Jaký je rozdíl, mezi slovíčky MASK, DISGUISE a COSTUME, která často shodně překládáme jako ‘maska’?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno COACH vs. COUCH 3 7433 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 6 měsíci