Help for English

BIG difference, BIG problem, BIG love

INTERMEDIATE Vydáno dne 21.03.2011

Všude samé BIG… Jak se mu šikovně vyhnout?BIG problem, BIG difference, BIG love?

Aneb zbavujeme se "plyšáků"

 

Dnešní článek bude o slovíčku BIG. Ne však o tom, jak ho používat, ale jak ho naopak NEPOUŽÍVAT.

Je to jistě jedno z prvních slovíček, která se student angličtiny naučí. Slovíčko je to opravdu praktické, dá se použít s obrovským množstvím konkrétních i abstraktních podstatných jmen. A právě tato univerzálnost je asi důvodem, proč mnohým studentům toto slovíčko zůstane už navždy.

Někdy se jakoby držíme těchto slov, která ve slovníku máme už dlouhá léta či desítky let a i když už naše slovní zásoba je širší a dovedli bychom místo BIG použít daleko více přesnějších a vhodnějších přídavných jmen, bude to neustále BIG problem, BIG difference, BIG surprise, BIG influence, BIG mystery, BIG strength apod. Kdosi jednou tato slovíčka nazval "lexical teddy-bears" - lexikální plyšáci. Podobně, jako se některé děti nemohou zbavit svých plyšových medvídků, králíčků a žirafiček, i když jsou na ně staré, stejně se studenti nedokáží zbavit slov jako BIG, VERY, MAKE, LIKE, IMPORTANT, INTERESTING apod.

Tento článek jsem zařadil do sekce PSANÍ, protože v této oblasti je to ještě nápadnější, než např. v mluvení. Když čtete neustálé BIG toto a BIG tamto v písemné práci či eseji nějakého středně či více pokročilého studenta, je to ostuda. Přitom v písemném projevu většinou máme více času si slovíčka rozmyslet a nemusíme tedy vždy skočit hned po tom prvním, které nás napadne. Po ruce také možná máme množství dalších materiálů, jako jsou slovníky, tezaury apod.

Jen tak pro zajímavost se podívejte na nějaký svůj písemný text, který jste napsali v poslední době. Kolik je v něm slov, která jste se naučili v prvním měsíci či půl roce studia angličtiny?

Mějte na paměti, že kvalitní písemný projev rozhodně nespočívá jen v tom, že neobsahuje chyby. Student někdy může dostat zpět svoji práci ohodnocenou jako nedostatečnou z důvodu gramatiky a slovní zásoby a přitom v ní nemít jedinou chybu. Úroveň angličtiny se totiž projeví i v tom, jakou slovní zásobu a jak složité gramatické struktury používáme.

BIG - zbavte se ho!

KOLOKACE

Jak se tedy zbavit slovíčka BIG?

Existuje mnoho různých synonym, některá z nich jsou univerzálnější, jiná se hodí jen ke konkrétním podstatným jménům. Mluvíme potom o tzv. kolokacích, tedy slovech, která se k sobě hodí více, než slova jiná. Proto se např. používá HEAVY RAIN a ne BIG RAIN. Logický důvod tu není, HEAVY + RAIN jsou prostě přirozeně ko-existující slova, zatímco BIG + RAIN se spolu nepoužívají.

Nejlépe uděláte, když si pořídíte tzv. "kolokační slovník" (viz např. recenze zde.) Kolokace jsou ale ve větší či menší míře součástí všech KVALITNÍCH výkladových studijních slovníků. Jsem pevně přesvědčen, že pokročilý angličtinář se prostě bez slovníku kolokací NEOBEJDE.

Dnes si sice ukážeme, jak šikovně nahradit slovíčko BIG, ale to je jen jedna malá rybka v oceánu podobných slov.

 

BIG vs GREAT

První co si u slovíčka BIG musíme uvědomit je, že označuje především fyzickou velikost, fyzický rozměr. Když někdo např. bydlí ve velkém domě, vozí se ve velkém autě nebo má moc velký nos, klidně můžeme slovíčko BIG použít, i když i zde by se určitě našla další vhodná přídavná jména. Toto slovíčko ale ve valné většině případů NEJDE napasovat na abstraktní podstatná jména. U nich nemluvíme o fyzické velikosti! Nejde tedy říci např:

big progress
big benefit
big respect
big importance

U těchto by se jednalo vyloženě o chybu. U jiných to přijatelné je, ale ne moc sofistikované:

big difference
big secret
big surprise
big influence

Místo BIG lze použít základní slovíčko GREAT. Není to nějaký stylistický zázrak, ale alespoň budou vaše věty SPRÁVNÉ. Great totiž popisuje velikost významovou. O tu nám u abstraktních podstatných jmen jde, ne? Bude tedy potom:

great progress , great benefit , great respect , great importance a další.

Charles Dickens klidně mohl svoji knihu Nadějné vyhlídky pojmenovat jako BIG EXPECTATIONS, ale neudělal to. Použil právě slovíčko GREAT.

 

Co nám řekne kolokační slovník?

Pokud chcete, aby Váš text byl na úrovni a nespokojíte se jen se slovíčkem GREAT, pak je načase otevřít kolokační slovník. V následující části jsem vybral pár příkladů podstatných jmen, u kterých často v češtině používáme příd. jméno "velký" a k nim jsem uvedl několik nejdůležitějších kolokací. Je to pouze pro ilustraci, aby bylo vidět, jaké možnosti tu jsou. Uvidíte, že mnohá slovíčka se opakují a pokud je neznáte, určitě stojí za to, se je naučit!


difference

great, huge, large, major, profound, considerable

 

problem

grave, great, huge, major, serious, significant, enormous

 

amount

large, substantial, considerable, significant, enormous

 

number

large, great, high, substantial, considerable, good

 

quantity

large, great, considerable, substantial, significant

 

respect

great, considerable, deep, enormous, profound

 

surprise

great, total, utter

 

decision

major, important, crucial

 

progress

great, significant, considerable, good

 

importance

great, high, key, major, considerable, crucial, enormous, fundamental, profound

 

influence

great, considerable, enormous, substantial, profound, strong

 

love

great, immense, profound

 

benefit

great, huge, immense, major, considerable, enormous, significant, substantial

 

Závěrem

Článek jistě nemohl pokrýt všechny kombinace slov, ve kterých v češtině používáme slovíčko "velký". Mým záměrem bylo Vás upozornit na tento problém a přimět Vás, abyste se vždy zamysleli, kdykoliv v textu použijete slovíčko BIG. Je to opravdu v daném případě vhodný výraz? Neexistuje nějaké šikovnější přídavné jméno, které by ukázalo, že Vaše angličtina je na vyšší úrovni?

Mějte po ruce určitě kvalitní slovník, ať již slovník specializovaný na kolokace (např. Oxford Collocations Dictionary for Learners of English či Macmillan Collocations Dictionary) nebo slovník, který alespoň ty základní kolokace uvádí v rámci běžných hesel (např. Longman Dictionary of Contemporary English) apod.

Co jsme si řekli o slůvku BIG platí i pro další "obyčejná" slovíčka. I těm se jistě brzy naučíte vyhýbat...

 
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Grammar Theme Park: The Big Bang Theory

Gramatický test, ve kterém se všechny věty týkají nějakého konkrétního tématu, tentokráte je to seriál The Big Bang Theory (Teorie velkého třesku).
ALL LEVELS

Quiz: The Big Bang Theory Trivia

Do you know the Big Bang Theory well? Try this quiz…
INTERMEDIATE

LOVE collocations

Znáte výrazy, ve kterých se slůvko LOVE pojí s podstatným jménem (např. LOVE STORY)?
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno BIG difference, BIG problem, BIG love 22 30752 Od dalid poslední příspěvek
před 7 lety