Help for English

30 Seconds to Mars - Closer to the Egde

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.05.2010

Slovíčka z písně CLOSER TO THE EDGE americké skupiny 30 Seconds to Mars 
birth - narození, zrození
BrE
/'bɜ:θ/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rθ/ Přehrát

noun - the moment when you are born

close
close - blízko
BrE
/'kləʊs/ Přehrát
AmE
/'kloʊs/ Přehrát

adverb - near, not far

 
death - smrt, úmrtí
BrE
/'deθ/ Přehrát
AmE
/'deθ/ Přehrát

noun - the end of life, opposite of 'life'

dream
dream - sen
BrE
/'dri:m/ Přehrát
AmE
/'dri:m/ Přehrát

noun - the images or pictures you have in your head when you sleep

edge
edge - okraj, hrana, lem
BrE
/'edʒ/ Přehrát
AmE
/'edʒ/ Přehrát

noun - a line where something begins or ends

 
fall short of - nesplnit (něco), nenaplnit (něco), nepodařit se dosáhnout (čeho)
BrE
/ˌfɔ:l'ʃɔ:t əv/ Přehrát
AmE
/ˌfɔ:l'ʃɔ:rt əv/ Přehrát

verb - to fail to meet a standard, to fail to reach a desired state

 
fate - osud
BrE
/'feɪt/ Přehrát
AmE
/'feɪθ/ Přehrát

noun - the power that is believed to control what happens and how things end

flame
flame - plamen
BrE
/'fleɪm/ Přehrát
AmE
/'fleɪm/ Přehrát

noun - the coloured part of a fire

 
forget - zapomenout
BrE
/fə'get/ Přehrát
AmE
/fər'get/ Přehrát

verb - not to know something that you knew before

 
glory - sláva
BrE
/'glɔ:ri/ Přehrát
AmE
/'glɔ:ri/ Přehrát

noun - great admiration, fame, honor etc. that you get for having achieved something

 
imagine - představit si
BrE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát
AmE
/ɪ'mædʒɪn/ Přehrát

verb - to form a picture in your mind

 
regret - litovat (čeho)
BrE
/rɪ'gret/ Přehrát
AmE
/rɪ'gret/ Přehrát

verb - to feel sorry that you have or haven't done something

 
remember - pamatovat si, pamatovat, vzpomenout, vzpomenout si, vzpomínat
BrE
/rɪ'membə/ Přehrát
AmE
/rɪ'membər/ Přehrát

verb - to keep in mind, not to forget

 
run free - volně se pohybovat, být volný, být svobodný, být nespoutaný
BrE
/ˌrʌn'fri:/ Přehrát
AmE
/ˌrʌn'fri:/ Přehrát

verb - to be allowed to move around freely

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

 
truth - pravda
BrE
/'tru:θ/ Přehrát
AmE
/'tru:θ/ Přehrát

noun - true facts or information

 
try - zkusit, vyzkoušet, pokusit se, snažit se
BrE
/'traɪ/ Přehrát
AmE
/'traɪ/ Přehrát

verb - to make an effort to do something

 
yet - a přeci, přitom
BrE
/'jet/ Přehrát
AmE
/'jet/ Přehrát

adverb - in spite of thatPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

30 Seconds to Mars - Hurricane

Slovíčka z písně HURRICANE americké skupiny 30 Seconds to Mars
INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

PRE-INTERMEDIATE

Co znamená 'USED TO'?

Co znamená a jak se používá anglická vazba USED TO? Kdy za ní následuje infinitiv slovesa a kdy sloveso s koncovkou -ing?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář