Help for English

30 Seconds to Mars - Hurricane

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.05.2010

Slovíčka z písně HURRICANE americké skupiny 30 Seconds to Mars 
breath - dech
BrE
/'breθ/ Přehrát
AmE
/'breθ/ Přehrát

noun - the air that you take inside your body

 
breathe - dýchat
BrE
/'bri:ð/ Přehrát
AmE
/'bri:ð/ Přehrát

verb - to take air inside your body and let it out (through your nose and mouth into your lungs and out)

burn
burn - hořet
BrE
/'bɜ:n/ Přehrát
AmE
/'bɜ:rn/ Přehrát

verb - to be on fire

 
crash - křach
BrE
/'kræʃ/ Přehrát
AmE
/'kræʃ/ Přehrát

interjection - the sound made by something breaking

drug
drug - droga
BrE
/'drʌg/ Přehrát
AmE
/'drʌg/ Přehrát

noun - an illegal substance that gives you pleasant or exciting feelings

 
enough - dost, dostatečně
BrE
/ɪ'nʌf/ Přehrát
AmE
/ɪ'nʌf/ Přehrát

adverb - sufficiently, as much as is needed, to a sufficient degree

flame
flame - plamen
BrE
/'fleɪm/ Přehrát
AmE
/'fleɪm/ Přehrát

noun - the coloured part of a fire

 
go by - projít kolem, procházet kolem
BrE
/ˌgəʊ'baɪ/ Přehrát
AmE
/ˌgoʊ'baɪ/ Přehrát

verb - to pass by

hurricane
hurricane - hurikán, uragán, vichřice
BrE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát
AmE
/'hʌrɪkeɪn/ Přehrát

noun - a very very strong wind that causes much damage

chase
chase - honit, hnát
BrE
/'tʃeɪs/ Přehrát
AmE
/'tʃeɪs/ Přehrát

verb - to run after something or somebody

kill
kill - zabít
BrE
/'kɪl/ Přehrát
AmE
/'kɪl/ Přehrát

verb - to end somebody's life

 
let go - pustit, nechat být
BrE
/ˌlet'gəʊ/ Přehrát
AmE
/ˌlet'goʊ/ Přehrát

verb - to stop holding something

lie
lie - ležet
BrE
/'laɪ/ Přehrát
AmE
/'laɪ/ Přehrát

verb - to have your body in a flat position, like when you are resting or sleeping

 
no matter - nehledě na, bez ohledu na
BrE
/ˌnəʊ'mætə/ Přehrát
AmE
/ˌnoʊ'mæt̬ər/ Přehrát

adverb - without regard

 
on fire - v plamenech
BrE
/ɒn'faɪə/ Přehrát
AmE
/ɑ:n'faɪər/ Přehrát

adverb - burning, in flames

poison
poison - jed
BrE
/'pɔɪzn/ Přehrát
AmE
/'pɔɪzn/ Přehrát

noun - a substance that can kill you when you eat or drink it

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
prayer - modlitba
BrE
/'preə/ Přehrát
AmE
/'prer/ Přehrát

noun - the words spoken to a god, the act of speaking to a god

 
promise - slib
BrE
/'prɒmɪs/ Přehrát
AmE
/'prɑ:mɪs/ Přehrát

noun - the word that you will do something, one which people can rely on

 
prove - dokázat, prokázat
BrE
/'pru:v/ Přehrát
AmE
/'pru:v/ Přehrát

verb - to show that something is true

 
regret - litovat (čeho)
BrE
/rɪ'gret/ Přehrát
AmE
/rɪ'gret/ Přehrát

verb - to feel sorry that you have or haven't done something

riot
riot - vzpoura, vzbouření se
BrE
/'raɪət/ Přehrát
AmE
/'raɪət/ Přehrát

noun - an angry, noisy and often violent gathering of people

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
secret - tajemství
BrE
/'si:krət/ Přehrát
AmE
/'si:krət/ Přehrát

noun - something that is kept hidden from people, something not known to people

 
sin - hřích, nepravost
BrE
/'sɪn/ Přehrát
AmE
/'sɪn/ Přehrát

noun - an act that is considered wrong by your religion

torture
torture - mučit
BrE
/'tɔ:tʃə/ Přehrát
AmE
/'tɔ:rtʃər/ Přehrát

verb - to cause someone great pain esp. in order to make them give you information or to punish them

 
underground - v podzemí, do podzemí
BrE
/ˌʌndə'graʊnd/ Přehrát
AmE
/ˌʌndər'graʊnd/ Přehrát

adverb - at/to a place that is below the earth's surface

 
wide awake - zcela probuzený
BrE
/ˌwaɪd ə'weɪk/ Přehrát
AmE
/ˌwaɪd ə'weɪk/ Přehrát

adjective - fully awakePokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

30 Seconds to Mars - Closer to the Egde

Slovíčka z písně CLOSER TO THE EDGE americké skupiny 30 Seconds to Mars
INTERMEDIATE

Cloze: Exploring Mars

Do textu o zkoumání planety Mars doplníte chybějící slova.

INTERMEDIATE

Due to, thanks to, because of...

Jak se používají anglické předložky DUE TO, THANKS TO, BECAUSE OF a další.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář