Help for English

Cvičení: Zvratná zájmena

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 02.09.2011

Procvičte si používání zvratných zájmen (myself, yourself…)Do deseti vět níže doplňte správné zájmeno. Většinou budou potřeba zájmena zvratná (myself, yourself, himself atd.), ale může se jednat i o obyčejné osobní zájmeno (I, me, you, he, him…). Pořádně si proto přečtěte každou větu.

Po vyhodnocení si budete moci přečíst i poznámky k některým výrazům a vazbám v textu.

3. Why doesn't she do it when nothing we do is ever good enough for  .

1. My doctor told me I should take better care of .

2. He's incapable of love. He only loves .

4. How did the kids like it in the zoo? Did they enjoy  ?

5. Don't worry. Everything will work out.

6. No one helped us. We did it all by .

7. Careful, kids. You could hurt .

8. There's plenty of food, Clay. Help .

9. I was going through some stuff and she stood by the whole time. She's a real trooper.

10. She froze in horror. There was a huge spider sitting on the ceiling above  .Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Zvratná a zdůrazňovací zájmena

Jak a k čemu se používají zájmena jako MYSELF, YOURSELF apod.

INTERMEDIATE

Zvratná zájmena a podobné jevy 1

Test, který prověří vaše znalosti používání zvratných a osobních zájmen a dalších jevů, které se zvratnosti týkají.

INTERMEDIATE

Zvratná zájmena a podobné jevy 2

Znáte dobře zvratná zájmena a další podobné výrazy, které se v angličtině liší od českých výrazů? Díky tomuto cvičení se můžete přesvědčit, zda tuto část gramatiky opravdu zvládáte.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Cvičení: Zvratná zájmena 8 18596 Od Eva poslední příspěvek
před 12 lety