Help for English

Ď, Ť a Ň v angličtině?

ELEMENTARY Vydáno dne 25.09.2011

Objevují se hlásky ď, ť, ň v angličtině?Ď, Ť a Ň v angličtině?

Dnešní nadpis končí otazníkem a cílem článku tedy bude poskytnout odpověď. Vlastně by celý článek mohl být velmi krátký:

  • Ď, Ť a Ň v angličtině? – Ne!

Ano, je to tak. Hlásky ď, ť a ň v angličtině nenajdete, stejně jako české ch (viz článek Písmeno CH v angličtině) či ř.

Proč to ale vůbec říkáme? Možná byste se divili, kolika studentům se tyto souhlásky daří do angličtiny ‘propašovat’. Např. Tuesday vyslovují jako “ťůzdej”, přídavné jméno new vyslovují jako “ňů” apod.

Pokud i vy někdy sklouznete k ď, ť či ň, je potřeba se výslovnost těchto a dalších kritických slov přeučit.

Vyhledáme-li si slovíčka, kde k této chybě dochází, ve slovníku, najdeme, že ve fonetickém přepisu je vždy kombinace s hláskou /j/ – tedy /dj/, /tj//nj/.

  • duel/'dju:əl/
  • Tuesday/'tju:zdeɪ
  • new/'nju:/

Výslovnost dj, tj a nj je zde potřeba dodržet!

Pozor! V americké angličtině se /j/ v těchto slovech nevyslovuje vůbec.

Asimilace

Důvodem, proč někteří Češi vyslovují ď, ť a ň, je nesprávně použitá asimilace. Asimilace je fonetický jev, ve kterém se výslovnost jedné hlásky změní na základě toho, která hláska předchází či následuje. V češtině se asimilace objevuje např. ve slově někdy, které vyslovujeme jako “něgdy” – neznělé K se mění na G, protože následuje jiná znělá hláska /d/. Nebo slovo nashledanou vyslovujeme “naschledanou”, znělé H se mění na neznělé CH, protože předchází neznělá hláska /s/.

V angličtině se asimilace projevuje na mnoha úrovních a jako taková není cílem tohoto článku. Důležité tu pro nás ale je, že se d + j nemění na ď, t + j se nemění na ť a n + j se nemění na ň, a to ani při rychlé řeči.

Pokud by k asimilaci došlo, změnilo by se d + j na // a t + j na //. Toto je však nestandardní výslovnost, v některých variantách angličtiny ale běžná.

S asimilací tohoto typu se ale určitě setkáte zde:

  • Did you go? /dɪdʒə gəʊ/
  • I got you! /aɪ gɒtʃu:/

K tomuto dochází ale většinou pouze se zájmenem you (did you, want you, killed you, got you atp.). V následujících případech by tedy k asimilaci nedošlo:

  • that yellow car /ðæt jeləʊ kɑ:/ – zde // není
  • he died yesterday /hi: daɪd jestədeɪ/ – zde // není

Závěrem

Na závěr už jen zopakujeme to nejdůležitější – v angličtině se hlásky ď, ť a ň vůbec neobjevují.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Cvičení: Slovesa vyjadřující změnu stavu

Procvičte si slovesa vyjadřující změnu stavu.
ALL LEVELS

THINK or SINK: Výslovnost hlásek ð / θ

Jak správně vyslovovat dentální souhlásky ð / θ, které v češtině nemáme? Jak se tyto zvuky naučit vyslovovat tak, aby nám to přišlo naprosto přirozené?

UPPER-INTERMEDIATE

Naked, wicked, beloved

Existuje hrstka přídavných jmen s koncovkou ED, kde se koncovka ED nevyslovuje podle klasických pravidel. Zde je jejich přehled.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Ď, Ť a Ň v angličtině? 19 17459 Od Oliver42 poslední příspěvek
před 9 lety