Help for English

Let's go mushrooming!

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 23.10.2012

Houbařská sezóna už pomaličku končí, pojďme se ale podívat na slovíčka, která by se vám mohla hodit, až budete o tomto koníčku českého národa vyprávět svým přátelům z anglicky mluvících zemí. Oni totiž většinou všechny lesní houby považují za prašivky.Let's go mushrooming!

a porcini Češi patří, společně s dalšími slovanskými národy, mezi houbařské velmoci. Ať už houbaříte nebo ne, tento koníček vám asi přijde přirozený, vždyť se s ním setkáváme přímo i nepřímo už od malička. Věřte nevěřte, pro většinu Angličanů a Američanů jsme však partou bláznů, kteří hazardují s vlastním životem, a vlastní nasbírané lesní houby by oni sami v životě nepozřeli. Britové jdou dokonce až tak daleko, že všechny lesní houby nazývají toadstools /'təʊdstu:lz/ čili prašivky. Jediné, co do nich bezpečně dostanete, jsou žampiony, které naopak pěstují i konzumují ve velkém již od 18. století. V Americe houbaří spíše jen potomci evropských přistěhovalců.
Jak v Severní Americe, tak v Británii se však najdou houbařské spolky, které se houbaření věnují. To, co se u nás předává z generace na generaci, tedy znalost druhů hub, se oni učí pomocí atlasů a zkušených mykologů.

Ráda bych vás teď provedla tématem, které je pro nás, Čechy a Slováky, tak charakteristické, a tak (mnohdy) nepochopené u rodilých mluvčích z anglicky mluvících zemí.

Jak vysvětlit, že jsme byli na houbách

Předně musíte vzít na vědomí předchozí informace: běžný Angličan či Američan, pokud tu nežije dostatečně dlouho, se s tímto fenoménem s největší pravděpodobností ještě nesetkal, a je vhodné mu vysvětlit, o co jde. Jak to tedy udělat?

Sloves k vyjádření slovesa sbírat je hned několik:

gather BrE /'gæðə/, AmE /'gæðər/
pick /pɪk/
hunt /hʌnt/
collect /kə'lekt/

Z nich potom tvoříme podstatná jména (gerundia), která spojíme s tím nejdůležitějším slovem, mushroom /'mʌʃru:m/ houba, a všechna překládáme jako houbaření, sbírání hub:

mushroom gathering
mushroom picking
mushroom hunting
mushroom collecting

A můžeme tvořit věty:

Mushroom gathering is a Czech national hobby. TTT *1
In my family, mushroom picking is almost a sport. TTT *2
Do you like mushroom hunting? TTT *3
I don't know what you all see in that mushroom collecting! TTT *4

Poslední a možná nejjednodušší možností, jak vyjádřit, že chodíme na houby, je následující:

We go mushrooming every time we are at our cottage. TTT *5

Možná vám go mushrooming připomíná jinou činnost, go shopping, ovšem pozor na použití slovesa mushroom.

Sloveso mushroom se pro tuto činnost používá ve tvaru gerundia + go. V základním tvaru (např. I mushroom) má odlišný význam: “rychle se šířit, rozmoci se, vyvalit se (ve tvaru hřibu – o kouři, ohni, plamenech) atd.”

Vyvarujte se tedy větám takového typu:

We were on mushrooms.
We mushroomed last Sunday.

U první červené příkladové věty by mohlo dojít k nedorozumění, že jste se sjeli po nějakých psychotropních houbičkách…

Co na sběr hub budeme potřebovat

Pozvěte Angličana nebo Američana na houby! Bude to pro něj či pro ni jednoznačně zážitek. Můžete mu doporučit, aby si vzal následující equipment /ɪ'kwɪpmənt/ = vybavení:

basket / handbasket = proutěný košík
pocketknife /'pɒkɪtnaɪf/ = kapesní nožík
wellingtons /'welɪŋtənz/ = BrE gumovky, holínky
rubber boots /'rʌbər bu:ts/ = AmE gumovky, holínky

Co jsme to vlastně našli

Nasbírali jsme plný košík hub, ale jak se vlastně naše houby v angličtině jmenují?
Začněme těmi jedlými, čili edible mushrooms /'edəbl 'mʌʃrʊ:mz/a parasol

bolete /bə'li:t/ = hřib (obecně)
penny bun /'peni bʌn/, porcini BrE /pɔ'tʃi:ˌnɪ/ AmE /pɔr'tʃi:ˌnɪ/, cep/cèpe /sep/, king bolete /kɪŋ bə'li:t/ = hřib smrkový
bay bolete /beɪ bə'li:t/ = hřib hnědý; (pod)borovák, modrák, suchouš
chanterelle /ˌʃæntə'rel/ nebo /'ʃɑ:ntərel/ = liška jedlá
oyster / tree mushroom /'ɔɪstər/ = hlíva ústřičná
puffball /'pʌfbɔ:l/ = pýchavka
blusher BrE /'blʌʃə/, AmE /'blʌʃər/ = muchomůrka růžovka (masák)
parasol (mushroom) /'pærə ˌsɔl/ = bedla vysoká
birch bolete BrE /bɜ:tʃ bə'li:t/, AmE /bɜ:rtʃ bə'li:t/ = kozák březový
orange birch bolete = křemenáč březový

Pak se vám může stát, že najdete s velkou slávou rodinku hřibů, ze které se nakonec vyklube parta nejedlých hub, inedible mushrooms /ɪn'edəbl 'mʌʃru:mz/:

bitter bolete BrE /bɪtə bə'li:t/, AmE /bɪtər bə'li:t/ = hořčák

Doufám, že jen omylem byste sebrali následující jedovaté či smrtelně jedovaté houby:
toxic /'tɒksɪk/ = jedovatý, toxický
deadly /'dedli/ = smrtelný
poisonous /'pɔɪzənəs/ = jedovatý
deadly poisonous = smrtelně jedovatý a fly amanita

fly agaric /flaɪ'ægərɪk/, fly amanita /flaɪˌæmə'naɪtə/ = muchomůrka červená
death cap /deθ kæp/= muchomůrka zelená
destroying angel /dɪ'strɔɪɪŋ 'eɪndʒl/ = muchomůrka jízlivá
devil's bolete /'devlz bə'li:t/, satan's mushroom /'seɪtns 'mʌʃrʊm/ = hřib satan

A na závěr asi nejrozšířenější houba, masově pěstovaná, tedy žampion. Všechny následující názvy se používají pro uměle pěstovaný žampion:

table mushroom /'teɪbl 'mʌʃrʊm/
common mushroom /'kɒmən 'mʌʃrʊm/
button mushroom /'bʌtn 'mʌʃrʊm/
white mushroom /waɪt 'mʌʃrʊm/
champignon (mushroom) – z francouzštiny, vyslovujte “šampiňon”
cultivated mushroom /'kʌltɪveɪtɪd 'mʌʃrʊm/

Názvů je i víc, ale nemá smysl je zde všechny vypisovat. Pro velkou odrůdu žampionu (v českých obchodech též pod názvem “žampion steak”) se používá slovo portobello /ˌpɒrtə'beləʊ/.

a champignon

Další užitečná slovíčka

a basketful / bucketful of mushrooms = košík plný hub, v mn.č. : basketfuls / bucketfuls of mushrooms
species /'spi:ʃi:z/ = druh, mn.č. stejné jako j.č.
identify /aɪ'dentɪfaɪ/ = identifikovat, rozpoznat
pass down = předávat (např. znalosti hub, z generace na generaci)
dry = sušit
dried mushrooms = sušené houby
marinate /'mærɪneɪt/ = nakládat, marinovat, zavařovat
marinated mushrooms = nakládané, zavařované houby

A co s houbami?

Jednoduchá otázka – jednoduchá odpověď: tepelně upravit a sníst. Uvedu pár příkladů, co s nimi dělám já:

mushroom schnitzels /'mʌʃrʊm 'ʃnɪtslz/ = řízky z hub, smažené houbové řízky
scrambled mushrooms /'skræmbld 'mʌʃrʊmz/ = smaženice
porcini creme sauce / soup = bílá omáčka / polévka z hříbků
mushroom and potato soup = bramboračka s houbami
mushroom flat cakes = houbové placky

Závěr

Nevím, jak vám, ale mně se sbíhají sliny a už se těším zase do lesa. Doufám, že teď nebudete mít problém vysvětlit svým přátelům, známým či kolegům z anglicky mluvících zemí, čím že jsme to posedlí. A třeba je i přemluvíte na malou procházku do lesa! A good hunt then!

basket of mushrooms
Překlad:
  1. Houbaření je českým národním koníčkem.
  2. V mé rodině je sbírání hub téměř sportem.
  3. Chodíš rád na houby? Sbíráš rád houby? Máš rád houbaření?
  4. Nevím, co na tom houbaření všichni vidíte!
  5. Chodíme na houby / houbařit pokaždé, když jsme na chatě.
Překlad:
  1. Houbaření je českým národním koníčkem.
  2. V mé rodině je sbírání hub téměř sportem.
  3. Chodíš rád na houby? Sbíráš rád houby? Máš rád houbaření?
  4. Nevím, co na tom houbaření všichni vidíte!
  5. Chodíme na houby / houbařit pokaždé, když jsme na chatě.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Quiz: Let's go mushrooming!

Četli jste článek “Let's go mushrooming”? Houbařská sezóna je v plném proudu, pojďme si tedy vyzkoušet, jak jste na tom se slovní zásobou a obraty. Nebude ale chybět ani gramatika.
PRE-INTERMEDIATE

Předložkové vazby se slovesem GO

Článek o základních předložkách, které se mohou vázat se slovesem GO.

ELEMENTARY

Předložky se slovesem GO (záložka)

Pokud chybujete v předložkových vazbách slovesa GO, můžete si vyrobit záložku se základními předložkami a příkladovými větami, kterou můžete mít při učení stále u sebe.
Copyright info:

Muchomůrky červené fotila P. Krejčí, ostatní fotografie pořídila autorka.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Let's go mushrooming! 28 15328 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 9 lety