Help for English

Page one x the first page

ELEMENTARY Vydáno dne 07.11.2012

Jak správně pracovat s číslovkami u ‘očíslovaných’ podstatných jmen?DAY ONE vs. THE FIRST DAY

Již mnohokrát jsem se setkal s tím, že studentům dělá problém správně používat ‘očíslovaná podstatná jména’, tedy např. první kapitola, druhá světová válka, strana 15 apod. V dnešním článku se na tuto ‘problematiku’ podíváme – slovo problematika je v uvozovkách proto, že se určitě nejedná o nic složitého.

Mluvíme-li o očíslovaných podstatných jménech, máme víceméně dvě možnosti, které jsou často zaměnitelné:

THE FIRST DAY (člen + řadová číslovka)

První možnost obsahuje číslovku řadovou před podstatným jménem. Nezapomínejte na určitý člen!

I bought the game on the first day. TTT *1
The table of contents is on the second page. TTT *2
Many people died in the Second World War. TTT *3
Her mom lives on the fourth floor. TTT *4
Take the first street on the left. TTT *5

Říkám sice ‘nezapomínejte na určitý člen’, ale vlastně to může být i jiný určitý determinátor, např. přivlastňovací zájmeno:

How was your first day at work? TTT *6
Their second album wasn't as good as the first. TTT *7
John's first mistake was that he went alone. TTT *8

V těchto větách žádný další člen být nesmí.

My the first day at work was terrible.
That was John's the first mistake.

U jmen králů a královen se řadová číslovka používá jako příjmení, tedy za jménem. Např. tedy John I (John the First), Henry VIII (Henry the Eighth) apod.

Nezapomínejte, že řadové číslovky v angličtině se číslicí vyjádří tak, že za číslo umístíme poslední dvě písmenka slova, tedy např. 1st, 2nd, 3rd, 4th atd. Nikdy je nepíšeme s tečkou jako v češtině!

Více se o řadových číslovkách dočtete v článku Řadové číslovky.

DAY ONE (základní číslovka za podstatným jménem)

Druhá možnost je, že číslo doplníme za podstatné jméno v základním tvaru. Potom zde žádný člen nebude, ani před číslovkou ani před podstatným jménem.

I bought the game on day one. TTT *9
The table of contents is on page two. TTT *10
Many people died in World War II. TTT *11

Před číslovkou bychom mohli použít slovíčko NUMBER, v psané podobě by mohlo být nahrazeno zkratkou no.

chapter no. 12, page no. 245, room no. 13, activity no. 2…

Pozor, toto pravidlo neplatí pro letopočty. Tam používáme dvě možnosti:

in 1982
in the year 1982

Zaměnitelnost

Jak vidíte z příkladů, do jisté míry jsou oba způsoby vyjádření zaměnitelné. Ne ale vždy.

Řadové číslovce dáváme přednost tam, kde jde hlavně o nějaké pořadí, kde počítáme věci od nějakého bodu. Např. počítáte-li ulice od bodu, kde stojíte, musíte použít the first street, the second street apod.

Číslovku základní naopak používáme hlavně tam, kde se jedná spíše o identifikaci věci, pojmenování věci apod. – číslo je na dané věci často napsané, vytištěné apod. Např. čísla stránek slouží pro orientaci v knize, jsou vytištěna na každé stránce, jsou uvedena v různých odkazech, v obsahu knihy apod. Proto spíše řekneme page 74 než the 74th page. Podobně čísla pokojů v hotelu vlastně ani nevyjadřují pořadí – jedná se o identifikaci, o jakýsi kód, kde je obvykle obsaženo číslo patra a pokoje. Tam řadovou číslovku nepoužijeme vůbec. Bude tedy room 325 a nikoliv the 325th room. Taková čísla se dokonce často čtou po jednotlivých cifrách nebo skupinkách. Pokoj č. 325 bychom mohli přečíst jako ‘room three twenty-five’.

Často je ale jedno, jestli použijeme jeden nebo druhý způsob. Třetí stránka v knize může být prostě třetí od začátku, tedy the third page, nebo strana s číslem 3 – page three. Světové války můžeme počítat jako první a druhou v pořadí v historii, nebo jim přiřadit čísla, kterými je identifikujeme. Oba způsoby (The Second World WarWorld War II) jsou běžně používané.

V některých případech je jeden způsob již zažitý či oficiálně kodifikovaný, obzvláště u vlastních jmen jako je např. pojmenování ulic v některých amerických městech, názvy nejrůznějších děl, pokračování filmů apod. Uveďme si pár příkladů:

Fifth Avenue
Terminator 3
the First Lady
Boeing 747
Apollo 13
Air Force One
Catch 22, Slaughterhouse Five
Area 51
Third World
the Fifth Amendment
Ground Zero

Existují i různé idiomy a další ustálená spojení:

the third wheel, sixth sense, second-hand, first name, first aid, first/second class …

Závěrem

Vidíte, že se nejednalo o nic složitého a většinou si můžeme vybrat jeden ze způsobů:

 • the first page – nezapomínejte na člen nebo přivlastňovací zájmeno
 • page one – nezapomeňte, že se zde člen nepíše
Překlad:
 1. Tu hru jsem si koupil hned první den (v den vydání).
 2. Obsah je na druhé stránce.
 3. Ve druhé světové válce zemřelo mnoho lidí.
 4. Její máma bydlí ve čtvrtém patře.
 5. Jeďte první ulicí doleva.
 6. Jaký byl tvůj první den v práci?
 7. Jejich druhé album nebylo tak dobré jako to první.
 8. Johnovou první chybou bylo, že šel sám.
 9. Tu hru jsem si koupil hned první den (v den vydání).
 10. Obsah je na straně 2.
 11. Ve druhé světové válce zemřelo mnoho lidí.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Strany, stránky... (v angličtině)

Článek věnovaný slovíčku PAGE a vazbám s ním spojeným.

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
INTERMEDIATE

World War I Trivia

Letos si připomínáme smutné sté výročí začátku první světové války. Zkuste si, co o ní víte.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Page one x the first page 10 7178 Od Daniel Müller poslední příspěvek
před 7 lety