Help for English

Strany, stránky... (v angličtině)

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.09.2020

Článek věnovaný slovíčku PAGE a vazbám s ním spojeným.Strany, stránky

V tomto článku se budeme věnovat tomu, jak v angličtině mluvit o stránkách (v knize, v časopise, sešitě apod.) Jako studenti či učitelé angličtiny jistě často říkáte, na které straně v učebnici něco je, na jakou stránku má člověk obrátit apod. Proto je potřeba toto umět říct správně anglicky.

Použití slovíčka PAGE

Nejprve je nutné podívat se na samotné slovíčko strana, stránka. Důležité zde bude podstatné jméno page/'peɪdʒ/. Jedná se o stránku ve smyslu jedné potištěné či popsané strany listu v knize či časopise.

I read one page and fell asleep. TTT *1 – přečetl jednu stránku, nikoliv oboustranný list
How many pages does he write every day? TTT *2  

Zároveň se může jednat také o celý list.

There was one page missing. TTT *3 – chyběl celý oboustranný list (těžko bychom dokázali vytrhnout jen jednu stránku)
He tore a page out of his notebook and gave it to me. TTT *4  

Jinak pro list papíru se používá slovo sheet/'ʃi:t/ of paper.

Čísla stránek

Stránky se číslují. Číslu stránky se říká page number.

What's the page number? TTT *5  

Počet stran se vyjadřuje takto:

The Old Man and the Sea is 128 pages long. TTT *6
The book is only 200 pages. TTT *7
It's a 150-page book. TTT *8
I've got to write a two-page essay for tomorrow. TTT *9
The book has a thousand pages! TTT *10 – toto není v angličtině tak běžné, proto doporučujeme používat spíše výše uvedené způsoby

Mluvíme-li o číslech stránek, používáme spojení page + číslo stránky:

It's on page 22. TTT *11  

V tomto případě nepoužíváme člen!

It's on the page 22.

Člen bychom použili, kdybychom číslo stránky vyjadřovali řadovou číslovkou (což není obzvláště u vyšších čísel obvyklé):

You can read the introduction on the first page. TTT *12  

 Předložky

Chceme-li říci, na které stránce něco je, použijeme předložku on:

Let's stop the reading here and continue on page 25. TTT *13
The story appeared on the front page. TTT *14  

Ve školním prostředí se jistě setkáte s těmito spojeními s předložkami.

Look at page 10. TTT *15
Let's have a look at page 17 together. TTT *16
Turn to page 31. TTT *17
Open your book at page 40. TTT *18 (britská angličtina, v americké by bylo to page 40)
Read pages 10 to 15. TTT *19 (v americké často také 10 through 15)

Nahoře na stránce nebo dole na stránce vyjádříme pomocí at the top of the page nebo at the bottom of the page.

There is an interesting quote at the top of page 7. TTT *20
Now do the exercise at the bottom of the page. TTT *21  

Druhá stránka, protější stránka apod.

Chceme-li mluvit o další stránce v řadě, používáme the next page nebo the following page. Předchozí stránka by byla the previous page.

It's written on the next page. TTT *22
Please turn to the following page to see the chart. TTT *23
Please go back to the previous page for a minute. TTT *24  

Jedná-li se o protější stránku, používáme přídavné jméno opposite/'ɒpəsɪt/ nebo facing:

There are more exercises on the opposite page. TTT *25
Each page is written in English, with the Czech translation on the facing page. TTT *26  

Jde-li ale o druhou stranu listu papíru, tady už nepoužíváme podstatné jméno page ale side/'saɪd/:

There was nothing written on the other side. TTT *27
Look at the back side. TTT *28
Please print on both sides to save paper. TTT *29
My printer has an option for double-sided printing. TTT *30
Submit two single-sided copies of your paper by May. TTT *31  

Ve smyslu na druhé straně se dá také použít spojení over the page:

The article continues over the page. TTT *32  

Několik zajímavých výrazů

 • page-turner/'peɪdʒˌt­ɜ:nə/ – čtivá kniha (čteme ji jedním dechem, otáčíme stránku za stránkou)
 • be on the same page/bi: ɒn ðə ˌ­seɪm 'peɪdʒ/ – být za jedno, shodovat se
 • turn the page/ˌtɜ:n ðə'­peɪdʒ/ – otočit list (přeneseně, tedy zkusit zapomenout na to, co bylo, a začít nově)

Závěrem

Ve školním prostředí a tedy i při studiu angličtiny přijde na strany a stránky řeč velmi často a je tedy dobré naučit se slovíčko page používat správně. V tomto článku jsme si ukázali základní použití a vazby. Měli byste být schopni v následujících případech najít a opravit chyby.

It's written at the page 235. TTT *33

Have a look on page 15. TTT *34

Open your books on page 235. TTT *35

Překlad:
 1. Přečetl jsem jednu stránku a usnul.
 2. Kolik stránek každý den napíše?
 3. Chyběla tam jedna stránka.
 4. Vytrhl si stránku ze sešitu a dal mi ji.
 5. Jaké je číslo té stránky?
 6. Stařec a moře je 128 stran dlouhý.
 7. Ta kniha má pouze 200 stran
 8. Je to 150stránková kniha.
 9. Musím na zítřek napsat dvoustránkovou esej.
 10. Ta kniha má tisíc stran!
 11. Je to na straně 22.
 12. Na první stránce si můžete přečíst úvod.
 13. Přestaňme tu číst a pokračujme na straně 25.
 14. Ten příběh se objevil na přední straně.
 15. Podívejte se na stranu 10.
 16. Pojďme se spolu podívat na stranu 17.
 17. Otočte na stranu 31.
 18. Otevřete si učebnici na straně 40.
 19. Přečtěte si stránky 10 až 15.
 20. Nahoře na straně 7 je zajímavý citát.
 21. Nyní si udělejte cvičení dole na stránce.
 22. Je to napsáno na další straně.
 23. Obraťte prosím na následující stránku, kde najdete tabulku.
 24. Vraťte se prosím na chvilku na předchozí stránku.
 25. Na protější stránce jsou další cvičení.
 26. Každá stránka je napsaná anglicky s českým překladem na protější straně.
 27. Na druhé straně nebylo nic napsáno.
 28. Podívejte se na zadní stranu.
 29. Prosím tiskněte na obě strany, abyste šetřili papírem.
 30. Moje tiskárna má možnost dvojstranného tisku.
 31. Do května odevzdejte dvě jednostranně vytištěné kopie své práce.
 32. Článek pokračuje na druhé straně.
 33. It's written <strong>on page</strong> 235.
 34. Have a look <strong>at page</strong> 15.
 35. Open your books <strong>at/to page</strong> 235.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
INTERMEDIATE

Spodní prádlo v angličtině

Pojďme se podívat na širokou slovní zásobu z oblasti spodního prádla.

PRE-INTERMEDIATE

Světové strany v angličtině

Jak se v angličtině mluví o světových stranách.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Strany, stránky... 15 12503 Od Mycroft poslední příspěvek
před 11 lety