Help for English

Světové strany v angličtině

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 24.05.2009

Jak se v angličtině mluví o světových stranách.Světové strany v angličtině

V tomto článku se seznámíme s tím, jak se řeknou světové strany (points of the compass) anglicky a jak se tato slova používají k orientaci na mapě.

Compass rose

Základní světové strany

Základní slovíčka snadno vyčtete z růžice výše:

north / nɔ:θ/ sever

south / saʊθ/ jih

east / i:st/ východ

west / west/ západ

Složené světové strany, tedy jihovýchod, severozápad apod. vytvoříme spojením výše uvedených slovíček. Přízvuk je potom na obou částech, hlavní přízvuk je na druhém slově, tedy northeast má hlavní přízvuk na EAST a vedlejší na NORTH.

S podstatnými jmény north, south, east a west používáme určitý člen:

the west of the Czech Republic

Předložky TO, IN

Je-li něco na severu něčeho, používáme předložku IN a určitý člen:

Florida is in the south of the United States.
Loch Ness is in the north of Great Britain.
Pilsen is in the west of the Czech Republic.
Boston is in the northeast of the USA.

Pro střed používáme MIDDLE:

Prague lies in the middle of the Czech Republic.

Je-li něco na sever OD něčeho, používáme předložku TO a určitý člen:

Poland lies to the north of the Czech Republic.
Stonehenge is to the west of London.
Newport Beach is to the southeast of Los Angeles.

V neformální angličtině se NORTH OF používá jako příslovce, tedy bez 'TO THE':

Poland lies north of the Czech Republic.
Stonehenge is west of London.
Newport Beach is southeast of Los Angeles.

Pozor na rozdíl:

In the north x to the north

Idaho is to the north of Utah. - není v Utahu.
Salt Lake City is in the north of Utah.- je v Utahu.

Velká / malá písmena

Někdy se používají světové strany s velkým písmenem na začátku. Je to tehdy, když neoznačují světovou stranu, ale nějakou oblast, která je pod tím názvem známá. Např. ve známé americké občanské válce proti sobě byl the North a the South. Válčící strany se tak nazývaly. Nebyla to světová strana, ale pojmenování území/států.

Jinak se ale světové strany používaji s malým písmenem na začátku.

Přídavná jména NORTH / NORTHERN

Přídavná jména 'severní, jižní, východní, západní' jsou dvojí. Buď použijeme základní slovíčka, tedy north, south, east a west, nebo použijeme následující:

northern / nɔ:ðən/ severní

southern / sʌðən/ jižní

eastern / i:stən/ východní

western / westən/ západní

U složených světových stran (southeast apod.) přidáme -ern pouze k poslednímu slovu (southeastern, northwestern...)

Kdy ale použít které přídavné jméno?

Když se nám jedná o nějakou oblast, která leží v té a té části něčeho (jde o ČÁST CELKU), používáme zpravidla přídavná jména northern, eastern apod.

southern Moravia - jižní Morava - máme tím obecně na mysli jižní část Moravy, která není jasně ohraničena
western Europe
- západní Evropa - myslíme tím státy, které leží v západní části Evropy
Northern Ireland
- Severní Irsko - zde je to oblast na severu ostrova, který se jmenuje Irsko. Sice má jasné hranice, ale přesto je to jen pojmenování části celku.

North and South IslandPokud ale pojmenováváme přímo stát apod., který leží na severu, je to jakoby JEDEN CELEK, používáme jen north, south, east, west.

North America - Severní Amerika - zde je to název světadílu, máme Severní, Jižní a Střední Ameriku.
South Dakota
- Jižní Dakota - jsou dvě Dakoty, Severní a Jižní. South Dakota je tedy jedna ze dvou. Není to území ležící na jihu Dakoty, je to celek, z obou Dakot ta jižní.
North Island
(in New Zealand)- Severní Ostrov - Nový Zéland se skládá ze dvou ostrovů, které jsou známé jako Severní a Jižní ostrov. Neříkáme tedy, že je to nějaká oblast ležící na severu něčeho. Identifikujeme tím jasně ten jeden pevně ohraničený ostrov.

Porovnejte:

southern Moravia South Carolina

Jižní Morava je oblast na jihu Moravy, South Carolina je pevně ohraničený stát.

Nebo porovnejte následující:

the east bank of the River Colorado - východní břeh řeky Colorado - řeka má dva břehy, my mluvíme o tom východním.
the eastern shore of Lake Michigan - východní břeh jezera Michigan - jezero má břeh kolem dokola, tím EASTERN pouze pojmenováváme tu část ležící na východ, ale tento východní břeh není přesně daný.

Střední

Neměli bychom zapomenout na přídavné jméno "střední" - central:


Panama is in Central America.

Přídavná jména (north / northern, central...) se píší s velkým písmenem, pokud jsou součástí názvu. Jinak jsou s malým.

Na sever, a na jih...

Nyní se podíváme, jak použít světové strany jako příslovce, tedy kam? - Na sever. V tom případě opět použijeme jen základní slovíčka north, south, east, west:

Go west, life is peaceful there... (ze slavné písně skupiny Pet Shop Boys)
The Elbe flows north.
The ship sailed south.

Pro vyjádření směru lze použít předložku TOWARDS (směrem na) nebo příslovce DUE (přímo na):

They sailed towards the south.
They sailed due south.

Lze také vytvořit složený tvar, kdy ke světové straně přidáme příponu -WARDS vyjadřující směr:

They sailed northwards.
We traveled westwards.

Směr také vyjadřují přídavná jména s koncovkami -ERLY, -WARD nebo -BOUND:

a westerly view - výhled směrem na západ
a westbound bus - autobus jedoucí/mířící na západ
a westward trip - výlet směrem na západ

a northerly wind - vítr od severu (severní vítr)
a northbound flight - let směrem na sever
a northward direction - směr na sever

Stupňování

Lze přídavná jména a příslovce označující světové strany stupňovat? Jak řekneme "severněji" nebo "nejsevernější"?

Leží-li něco severněji, či jižněji apod. od něčeho, je nejlepší použít spojení further north, further south apod., popř. třetí stupeň FURTHEST:

Which state lies further north, Oregon or Montana?
Alaska lies furthest north.

Přídavné jméno "nejsevernější" vytvoříme z přídavných jmen pomocí koncovky -MOST (northernmost, southernmost, easternmost, westernmost):

The northernmost city in the USA is Barrow, Alaska.

Závěrem

Cílem tohoto článku bylo seznámit studenty se základy toho, jak se pomocí světových stran orientovat na mapě apod. Pro přesné určení polohy samozřejmě zeměpisci používají další prostředky a další slovní zásobu, která již pochopitelně není předmětem tohoto článku. Student by nyní ale měl umět správně používat slovíčka north, south, east a west a tvary, které jsou od nich odvozené.
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč!
Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Strany, stránky...

Článek věnovaný slovíčku PAGE a vazbám s ním spojeným. (Přepracovaný článek z roku 2011)

PRE-INTERMEDIATE

Study page: A Kiss in a Cup

Studijní poznámky ke slovní zásobě, gramatice, idiomům apod. použitých v písni ‚A Kiss in a Cup‘. Co se všechno lze z textu písně naučit?
ELEMENTARY

Otázky s oznamovacím slovosledem

Dnes si ukážeme, že lze tvořit otázky i bez tázacího slovosledu. (upravený článek z roku 2009)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Světové strany v angličtině 25 31352 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 3 lety