Help for English

Jak vyjádřit: nalít, zalít, vylít, rozlít ...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 03.12.2012

Umíte anglicky vyjádřit slovíčka jako třeba lít, nalít, vylít, rozlít, zalít?Jak vyjádřit: nalít, zalít, vylít, rozlít …

Dnes si opět rozšíříme slovní zásobu. Tentokrát o slovíčka spojená s tekutinou, přesněji půjde o nalévání, rozlévání, apod.

lít / nalít

pour/'pɔ:/ = lít / nalít
pour sth into sth = (na)lít něco do něčeho
pour sb sth = nalít někomu něco

Can you pour me something to drink? I'm thirsty. TTT *1
She poured a little wine into the sauce. TTT *2
Pour some oil into the frying pan. TTT *3
Make yourself at home. I'll pour you some coffee. TTT *4
She slowly poured the dough into the mould. TTT *5 

Sloveso pour/'pɔ:/ nebo frázové pour down/ˌpɔ:'daʊn lze použít i ve spojení s deštěm, když leje, silně prší.

It's pouring. Do you have an umbrella? TTT *6
It poured all day yesterday. TTT *7
I'm not going anywhere. It's pouring down out there. TTT *8  

vylít

pour sth out = vylít něco (ven z něčeho)
pour sth away = vylít něco (zbavit se toho)

She poured the rest of the wine out of the bottle. TTT *9
Jack poured the milk away. It was off. TTT *10
He poured the paint out too quickly and it splashed all over his trousers. TTT *11 

Použít můžete i slovesa fill (naplnit něco, nalít něco někam) a empty (vyprázdnit):

Fill the bottle with water. TTT *12
I hope you aren't going to empty the whole bottle. TTT *13 

rozlít

spill/'spɪl/ = rozlít něco, rozlít se (nechtěně)

Běžně je to sloveso pravidelné (spill-spilled-spilled /spɪld/), ale v britské angličtině se můžete setkat i s nepravidelnými tvary (spill-spilt-spilt /spɪlt/).

Try not to spill the drink. TTT *14
Susan tripped and almost spilt her coffee. TTT *15
I slipped and the red wine spilled all over the wooden floor. TTT *16
It's no use crying over spilt milk. TTT *17
First I noticed the broken glass and the spilt wine and then I saw the body. TTT *18  

zalít

water/'wɔ:tə/ = zalévat, zalít něco (květiny)

Have you watered the plants? TTT *19
I'll have to ask our neighbours to water our garden when we're on holiday. TTT *20
Don't water the plants on the terrace. It's going to rain. TTT *21
He almost never waters his plants. Surprisingly, they are still alive. TTT *22 

Pozn.: O slovíčku water si můžete přečíst článek Voda, voda, voda ….

lít = sypat

Možná vás překvapil název tohoto odstavce, ale v angličtině opravdu platí, že co teče, to se i sype. Proto platí následující:

lít / nalít = pour
sypat / nasypat = pour

vylít = pour out / away
vysypat = pour outaway

rozlít (nechtěně) = spill
rozsypat (nechtěně) = spill

Pour the crushed biscuits into the mixing bowl. TTT *23
I had to pour the tomatoes away. I didn't want to serve them to the guests. TTT *24
She was cooking and accidentally spilled all the flour on the floor. TTT *25 

Překlad:
 1. Můžeš mi nalít něco k pití? Mám žízeň.
 2. Nalila do omáčky trochu vína.
 3. Nalej do té pánve trochu oleje.
 4. Udělej si pohodlí. Naleju ti trochu kávy.
 5. Pomalu nalila těsto do formy.
 6. Leje. Máš deštník?
 7. Včera celý den lilo.
 8. Nikam nejdu. Vždyť tam venku leje.
 9. Vylila zbytek vína z lahve.
 10. Jack to mléko vylil. Bylo zkažené.
 11. Vylil tu barvu moc rychle a pocákala mu celé kalhoty.
 12. Naplň tu lahev vodou.
 13. Doufám, že celou tu lahev nevyprázdníš.
 14. Snaž se to pití nerozlít.
 15. Susan zakopla a málem rozlila svou kávu.
 16. Uklouzl jsem a červené víno se rozlilo po dřevěné podlaze.
 17. Je zbytečné plakat nad rozlitým mlékem.
 18. Nejprve jsem si všiml rozbité skleničky a rozlitého vína a pak jsem uviděl to tělo.
 19. Zalil jsi rostliny?
 20. Budu muset požádat sousedy, aby nám zalili zahradu když budeme na dovolené.
 21. Nezalívej rostliny na terase. Bude pršet.
 22. Své rostliny téměř nikdy nezalévá. Překvapivě jsou stále naživu.
 23. Nasypejte rozdrcené sušenky do mísy na míchání.
 24. Musel jsem ta rajčata vysypat. Nechtěl jsem je podávat hostům.
 25. Vařila a nechtěně rozsypala všechnu mouku na podlahu.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: druhy chůze

Víte, jak se v angličtině chodí po špičkách nebo naopak dupe?

ELEMENTARY

Jak vyjádřit: žádat, prosit ...

Umíte v angličtině vyjádřit, že někdo o něco poprosil? Začátečníkům to dělá často překvapivě problémy.
PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: ještě / už

Studenti občas zmatkují, pokud mají vyjádřit české “ještě” a “už”. Napadá je často pouze známé slůvko YET. Je to však trochu složitější.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Jak vyjádřit: nalít, zalít, vylít, rozlít ... 14 9439 Od Roman Svozílek poslední příspěvek
před 10 lety