Help for English

Voda, voda, voda ...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.11.2012

Víte, jak přeložit perlivou či neperlivou vodu, nebo vodu z kohoutku? A co třeba sladká a slaná voda?Voda, voda, voda …

V dnešním krátkém článku si přeložíme užitečná spojení s obyčejnou vodou. Rozdělíme si je na několik kategorií.

podle zdroje

tap water /tæp/ = voda z kohoutku
bottled water /'bɒtəld/ = balená voda (voda z lahve)

well water = voda ze studny
spring water = voda z pramene

salt water / sea water = slaná / mořská voda
fresh water = sladká voda (opak od mořské)

I don't mind drinking tap water. I think it's quite good actually. TTT
He bought an aquarium with sea water. TTT
Quality bottled water is quite cheap in Britain. TTT

podle bublinek

sparkling water = perlivá voda TTT
fizzy water /'fɪzi/ = voda s bublinkami TTT
still water = voda bez bublinek

flat water = vyšumělá / zvětralá voda

carbonated water /'kɑ:bəneɪtəd/ = sycená voda
non-carbonated water = nesycená voda

People usually say sparkling wine and fizzy water. TTT
The glass has been sitting there for an hour. The water is flat. TTT
We make carbonated water ourselves at home. TTT
I'll have a mineral water. – Still or sparkling? TTT

podle druhu

mineral water = minerální voda
soda water = soda (taky club soda nebo soda pop)
distilled water /dɪ'stɪld/ = destilovaná voda

Would you like a mineral water? TTT
We don't use distilled water in irons anymore. TTT
A can of soda pop, please. TTT

podle teploty

boiling water = vařicí voda
warm water = teplá voda

lukewarm water /ˌlu:k'wɔ:m/ = vlažná voda
tepid water /'tepɪd/ = vlažná voda

cool water = chladná voda
chilled water = vychlazená voda
cold water = studená voda
icy water = ledová voda
ice-cold water = ledově studená voda

I'm not going swimming today. The water is ice cold. TTT
You should wash down the pills with tepid water. TTT
Never brew green tea in boiling water. TTT

podle tvrdosti

hard water = tvrdá voda
soft water = měkká voda

If you have hard water at home, why don't you buy a filter? TTT
Hard water can destroy some household appliances. TTT
It's usually better to water plants with soft water. TTT

podle čistoty

clean water = čistá (nešpinavá) voda
clear water = čistá (nezakalená, průhledná) voda
pure water = čistá voda (bez příměsí nebo nečistot)
dirty water = špinavá voda
polluted water /pə'lu:tɪd/ = znečištěná voda
contaminated water /kən'tæmɪˌneɪtɪd/ = kontaminovaná voda

All the fish have died, because the water is really polluted. TTT
There's an extreme shortage of pure water in the area. TTT
The water in the bucket is dirty. Pour it out first. TTT

Pokud neznáte rozdíl mezi slovíčky clean a clear, přečtěte si článek Housework.

další spojení …

running water = tekoucí voda
drinking water = pitná voda
potable water /'pəʊtəbəl/ = pitná voda (AmE)
waste water = odpadní voda
holy water /'həʊli/ = svěcená voda

There was no running water in their house until she was eight. TTT
The drinking water in the village was contaminated by pesticides. TTT
The priest sprinkled everything in the house with holy water. TTT
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Water vocabulary quiz

Kvíz zaměřený na slovní zásobu spojenou s vodou, koupáním, plaváním apod.

INTERMEDIATE

Water vocabulary

Slovní zásoba spojená s vodou, koupáním, plaváním apod.

PRE-INTERMEDIATE

Pleteme si: LIKE a AS (jako a jako)

Jaký je rozdíl mezi předložkami LIKE (jako) a AS (jako), zaměříme se i na další způsoby vyjádření českého ‚jako‘ a na některé gramatické vazby.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Voda, voda, voda ... 34 11471 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před rokem