Help for English

Voda, voda, voda ...

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.11.2012

Víte, jak přeložit perlivou či neperlivou vodu, nebo vodu z kohoutku? A co třeba sladká a slaná voda?Voda, voda, voda …

V dnešním krátkém článku si přeložíme užitečná spojení s obyčejnou vodou. Rozdělíme si je na několik kategorií.

podle zdroje

tap water /tæp/ = voda z kohoutku
bottled water /'bɒtəld/ = balená voda (voda z lahve)

well water = voda ze studny
spring water = voda z pramene

salt water / sea water = slaná / mořská voda
fresh water = sladká voda (opak od mořské)

I don't mind drinking tap water. TTT *1
He bought an aquarium with sea water. TTT *2
Quality bottled water is quite cheap in Britain. TTT *3  

podle bublinek

sparkling water = perlivá voda TTT *4
fizzy water /'fɪzi/ = voda s bublinkami TTT *5
still water = voda bez bublinek

flat water = vyšumělá / zvětralá voda

carbonated water /'kɑ:bəneɪtəd/ = sycená voda
non-carbonated water = nesycená voda

People usually say sparkling wine and fizzy water. TTT *6
The glass has been sitting there for an hour. The water is flat. TTT *7
We make carbonated water ourselves at home. TTT *8
I'll have a mineral water. – Still or sparkling? TTT *9  

podle druhu

mineral water = minerální voda
soda water = sodová voda (nebo club soda – am.)
distilled water /dɪ'stɪld/ = destilovaná voda

Would you like a mineral water? TTT *10
We don't use distilled water in irons anymore. TTT *11
A can of soda water, please. TTT *12 

podle teploty

boiling water = vařicí voda
warm water = teplá voda

lukewarm water /ˌlu:k'wɔ:m/ = vlažná voda
tepid water /'tepɪd/ = vlažná voda

cool water = chladná voda
chilled water = vychlazená voda
cold water = studená voda
icy water = ledová voda
ice-cold water = ledově studená voda

You should wash down the pills with tepid water. TTT *13
Never brew green tea in boiling water. TTT *14  

podle tvrdosti

hard water = tvrdá voda
soft water = měkká voda

If you have hard water at home, why don't you buy a filter? TTT *15
Hard water can destroy some household appliances. TTT *16
It's usually better to water plants with soft water. TTT *17  

Pozn.: Slovíčko water se používá i jako sloveso zalévat.

podle čistoty

clean water = čistá (nešpinavá) voda
clear water = čistá (nezakalená, průhledná) voda
pure water = čistá voda (bez příměsí nebo nečistot)
dirty water = špinavá voda
polluted water /pə'lu:tɪd/ = znečištěná voda
contaminated water /kən'tæmɪˌneɪtɪd/ = kontaminovaná voda

All the fish have died, because the water is really polluted. TTT *18
There's an extreme shortage of pure water in the area. TTT *19
The water in the bucket is dirty. Pour it out first. TTT *20  

Pozn.: Pokud neznáte rozdíl mezi slovíčky clean a clear, přečtěte si článek CLEAN vs. CLEAR.

další spojení …

running water = tekoucí voda
drinking water = pitná voda
potable water /'pəʊtəbəl/ = pitná voda (am.)
waste water = odpadní voda
holy water /'həʊli/ = svěcená voda

There was no running water in their house until she was eight. TTT *21
The drinking water in the village was contaminated by pesticides. TTT *22
The priest sprinkled everything in the house with holy water. TTT *23  

Překlad:
 1. Nevadí mi pít vodu z kohoutku.
 2. Koupil si akvárium s mořskou vodou.
 3. Kvalitní balená voda je v Británii docela levná.
 4. SPARKLING se však nejčastěji používá ve spojení s vínem, nebo s vodou v restauraci
 5. FIZZY může být jakýkoli sycený nealkoholický nápoj, naopak s vínem se používá pouze SPARKLING
 6. Lidi většinou říkají perlivé víno a bublinková voda.
 7. Ta sklenice tam stojí už hodinu. Ta voda je vyšumělá.
 8. Sycenou vodu si doma děláme sami.
 9. Dám si minerálku. – Neperlivou nebo perlivou?
 10. Dal byste si minerálku?
 11. V žehličkách destilovanou vodu už nepoužíváme.
 12. Plechovku sodové vody, prosím.
 13. Ty prášky bys měl zapít vlažnou vodou.
 14. Nikdy nepřipravuj zelený čaj ve vařící vodě.
 15. Pokud máte doma tvrdou vodu, proč si nekoupíte filtr?
 16. Tvrdá voda může zničit některé domácí spotřebiče.
 17. Většinou je lepší zalévat rostliny měkkou vodou.
 18. Všechny ryby uhynuly, protože ta voda je opravdu znečištěná.
 19. V té oblasti je obrovský nedostatek čisté vody.
 20. Voda v tom kýblu je špinavá. Nejprve ji vylij.
 21. V domě neměli vodovod (tekoucí vodu), dokud jí nebylo osm.
 22. Pitná voda ve vesnici byla kontaminována pesticidy.
 23. Kněz pokropil vše v domě svěcenou vodou.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Jak přeložit: nealko, limonáda, soda...

Znáte způsoby, jak přeložit české “nealko” a jeho základní druhy? A znáte rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou?

PRE-INTERMEDIATE

Jak vyjádřit: nalít, zalít, vylít, rozlít ...

Umíte anglicky vyjádřit slovíčka jako třeba lít, nalít, vylít, rozlít, zalít?
ELEMENTARY

ALWAYS vs. STILL

Obě tato slovíčka se dají do češtiny přeložit jako ‘stále’ nebo ‘pořád’, ale jsou mezi nimi zásadní rozdíly.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Voda, voda, voda ... 28 14809 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 6 lety