Help for English

Gramatické drily a další novinky v English Me

ALL LEVELS Vydáno dne 06.05.2013

V English Me si nyní můžete trénovat i konkrétní gramatické struktury formou gramatických drilů. A jaké další změny se v English Me objevily v měsíci dubnu 2013?English Me!

Gramatické drily v English Me!

V posledních týdnech jsme usilovně pracovali na nové funkci naší aplikace English Me (co je to Výuková aplikace English Me!). Jsou jí tzv. GRAMATICKÉ DRILY. Ať si již o drilu jako takovém ve výuce jazyků kdo chce myslí co chce, někdy si prostě potřebujeme zafixovat určitou gramatickou strukturu. Mnoha studentům začátečníkům např. dělá problémy otázka s DO nebo v přítomném průběhovém čase zapomínají na slovíčko BE. Říkají a píší potom např:

He going home.
She waiting at the station.

Pokud je to i Váš případ, jistě tuto novou funkci v English Me uvítáte.

V gramatických drilech nebudeme řešit, zda ve větě má být minulý prostý či minulý průběhový čas. Jednoduše si třeba vyberete minulý čas průběhový, počítač Vám z databáze vybere 10 vět, kde se tento jev objevuje a nechá Vás ho doplnit postupně do všech vět. Desetkrát tedy napíšete WAS GOING, WERE SLEEPING, WAS SITTING, WAS WAITING… Lépe si tak strukturu WAS/WERE +ING zažijete. Navíc vždy doplňujete do smysluplných vět (překlad věty je zobrazen stejně jako při již známém cvičení doplňování vět) a tak budete mít strukturu spojenou i s daným významem.

Jaké drily jsme pro Vás připravili?

Přítomný průběhový – Procvičování přítomného průběhového času BE + -ING (he is working, are you sleeping…)
Přítomný prostý – Přítomný prostý čas (he goes, he doesn't like, do you speak…) v kladných větách, záporných větách a otázkách.
Minulý prostý – Procvičování minulého prostého času v kladných větách, otázkách i záporech (he went, did he go, he didn't go…)
Minulý průběhový – Doplňování sloves v minulém průběhovém čase do vět (he was sleeping…)
Předpřítomný prostý – Procvičování tvoření předpřítomného času (he has been, have you been…)
THERE is (Elementary) – Procvičování existenční vazby THERE IS/ARE ve větách v přítomném čase.
THERE IS (Pre-Intermediate) – Procvičování existenční vazby THERE IS/ARE ve větách v přítomném a minulém čase.
THERE IS (Intermediate) – Procvičování existenční vazby THERE IS/ARE ve větách v různých časech.
Zápory – přítomný prostý čas – Procvičování vět se záporným DON'T a DOESN'T
Otázky – přítomný prostý čas – Procvičování otázek s pomocným slovesem DO/DOES.
Otázky – minulý prostý čas – Procvičování otázek s pomocným slovesem DID
Zápory – minulý prostý čas – Procvičování záporných vět v minulém čase s pomocným DIDN'T
Výrazy s neurčitým členem – Procvičování podstatných jmen a frází s neurčitým členem A/AN
Výrazy s určitým členem – Procvičování podstatných jmen a frází s určitým členem THE
Přací věty – přání pro přítomnost – Procvičování základních přacích vět s WISH (I wish I were…)
Přací věty – přání pro minulost – Přací věty s WISH vyjadřující přání v minulosti (I wish I had been…)
Budoucí čas s WILL – Používání budoucnosti s WILL

Vy budete mít ve výběru drilů pouze ty, které zhruba odpovídají nastavené úrovni. Začátečníci pochopitelně nebudou drilovat přací věty pro minulost apod.

Jak to funguje?

Na rozdíl od učebnic a dalších materiálů, kde si musel autor sednout a ručně vybrat věty, u nás věty vybírá a celé cvičení vytváří počítač. V celé (stále rostoucí) databázi si najde věty, kde se daný jev objevuje, z nich vybere věty, které obtížností slovní zásoby a gramatiky zhruba odpovídají úrovni uživatele, a z těch potom sestaví cvičení. Každý dril je potom jiný a některé z nich lze cvičit pořád dokola a vždy s jinými větami (na většinu drilů máme několik stovek vět).

Drily nestačí

Samozřejmě u drilu nelze zůstat. Je potřeba naučit se mezi jednotlivými strukturami rozlišovat apod. K tomu ale potom máme např. interaktivní testy.

Další novinky v English Me

Statistika slovní zásoby

Již před několika týdny jsme spustili novou statistiku slovní zásoby.

Statistika slovní zásoby

V nových statistikách zjistíte, kolik slovíček z celkového počtu v databázi již umíte (pro danou úroveň), kolik slovíček již umíte, kolik jich je mezi problematickými slovy apod.

Statistika slovní zásoby

Navíc zde máme časový graf, kde vidíte, kolik slov jste se naučili v který den.

Novou statistiku najdete v menu s ozubeným kolem vpravo nahoře, tam vyberte ‘zobrazit statistiku’ a potom na stránce vlevo nahoře na odkaz Statistika slovní zásoby.

Nové věty, nová slovíčka

Podíváte-li se do záložky ‘O programu’, zjistíte, že v porovnání s minulým měsícem je tu více než 1000 nových vět na doplňování (celkem jich máme již přes 5100!) a opět několik stovek nových slovíček ve slovníčku (blížíme se počtu 17000 slov!). Databáze bude i nadále růst.

Zkoušejte, používejte, případně komentujte

Doufáme, že se Vám nové úpravy budou líbit. Za jakoukoliv zpětnou vazbu budeme moc rádi!
Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Nepravidelná slovesa a další novinky!

V English Me se nyní můžete učit i nepravidelná slovesa, množné číslo podstatných jmen nebo stupňování přídavných jmen! Co dále je nového v English Me a na Help for English?
ALL LEVELS

Skupiny uživatelů v English Me

Učitelé, rodiče i další uživatelé aplikace English Me si nyní mohou vytvářet skupiny uživatelů. Co je to, a k čemu je to?
ALL LEVELS

Nové věty v English Me!

Co je nového v aplikaci English Me? Počet vět se více než zdvojnásobil.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Gramatické drily a další novinky v English Me 1 3830 Od Franta K. Barták poslední příspěvek
před 10 lety