Help for English

Moci, umět, vědět, znát...

STARTER Vydáno dne 05.03.2016

Začátečníci mají často problém s vyjádřením slovíček moci, umět, vědět, znát. Ve hře jsou totiž dvě anglická slovesa – CAN a KNOW.Moci, umět, vědět, znát

Dnešní čtyři česká slovíčka se do angličtiny překládají pouze dvěma anglickými. Podíváme-li se na to obráceně, dvě anglická slova mají čtyři české ekvivalenty. To je důvod, proč zde mnoho začátečníků chybuje.

can/'kæn/ = moci, umět

Sloveso can má dva základní významy: moci a umět. Pro české studenty to může být matoucí. Nemají totiž pocit, že by si tato česká slovíčka byla jakkoli podobná.

V podstatě mají pravdu. Důležitý je zde totiž kontext. Podívejme se třeba na jednoduchou větu “I can ski”.

can ski. = Umím lyžovat.
can ski. = Můžu lyžovat.

Toto jsou přece v češtině dvě naprosto odlišné věty. V první sděluji, že něco umím, že mám tu schopnost, že se to nemusím učit. Ve druhé pak, že je mi to umožněno, že mi v tom nic nebrání. Stejné to bude v otázce:

Can you ski? = Umíš lyžovat?
Can you ski? = Můžeš lyžovat?

Opět jsou zde dvě rozdílné situace. V první otázce mě zajímá, jestli někdo umí stát na lyžích. V té druhé vím, že umí lyžovat, ale měl třeba úraz, a mě zajímá, jestli už může lyžovat. Jestli mu to třeba dovolil jeho lékař, apod.

V angličtině se to však takto nerozlišuje a důležitý je kontext.

Can you call him? I'm busy. TTT
can swim. My doctor told me my leg is alright. TTT
Sorry, I can't help you with your homework. TTT 

can speak five languages. TTT
Can you play the guitar? TTT
Sorry, I can't dance very well. TTT 

“Umím to”

Sloveso can je modální a proto má svá specifika. Začátečníci pak mohou mít problém s překladem věty v nadpisu a mohou doslova říct I can it.

V angličtině však nelze použít modální sloveso bez významového slovesa, proto tuto větu musíte přeložit jinak:

Umím to = I can it = I can do it

Místo “umím to” musíme říct “umím to udělat”, v angličtině doplníme významové sloveso do. Stejně to bude fungovat v otázce:

Umíš to? = Can you it? = Can you do it?

Pokud se slovesem can ještě neumíte správě pracovat, přečtěte si článek v našem Kurzu pro začátečníky.

know/'nəʊ/ = vědět, znát

Toto je další dvojice českých slov, které se do angličtiny překládají stejně. I zde začátečníci často zmatkují.

Pozn.: Začátečníky občas mate i výslovnost. Více si můžete přečíst v článku NO/NOW/KNOW.

Jedna z prvních vět, kterou se v angličtině naučí, je “I don't know” = Nevím. Pak mají v hlavě uložen pro sloveso know pouze překlad vědět.

Ale i v češtině můžeme mít věty, kam lze dosadit kromě slovesa vědětznát, např.:

know the correct answer. = Vím / Znám správnou odpověď.

V jiných příkladech opět pomůže kontext. Obecně ale platí, že sloveso know lze přeložit vědět něco nebo znát někoho.

I don't know what to do. TTT
He didn't know where to go. TTT
I don't know now. TTT 

I'm sure she knows the correct answer. TTT
Do you know him? TTT
I don't know anyone in this photo. TTT 

Umět něco = vědět, jak na to

Další z důvodů, proč se dnešní slovesa studentům tolik pletou, je fakt, že se občas může “potkat” české sloveso umět a vědět. V angličtině pak can a know:

can swim. = know how to swim.
Umím plavat. = Vím, jak plavat.

Pamatujte si tedy, že existuje spojení know how (to do), tedy vědět, jak (dělat). Špatně by však bylo říct I know swim nebo I know to swim.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Sloveso CAN - co můžu, co umím

Způsobové sloveso CAN, co vyjadřuje a jak se používá
PRE-INTERMEDIATE

Problematický slovosled u sloves LIKE, ENJOY atd.

Slovesa LIKE, ENJOY apod. studenti často kvůli českému překladu používají špatně. Jaký je správný slovosled?
ALL LEVELS

Roses are red...

Znáte populární valentýnskou říkanku začínající veršem Roses are red? Zkuste si podobnou básničku napsat a dokonce budete moci něco vyhrát.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář