Help for English

EXPERIENCE vs. EXPERIENCES

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 07.10.2013

Podstatné jméno EXPERIENCE může být počitatelné i nepočitatelné. Liší se však ve významu. Nový článek z kategorie objasňování záludných anglických slovíček.EXPERIENCE vs. EXPERIENCES

V dnešním článku se zaměříme na jedno slovíčko, které dělá studentům často nemalé problémy. Vše souvisí s počitatelností a nepočitatelností podstatných jmen.

Pozn.: Pokud tuto gramatiku důkladně neznáte, určitě si přečtěte článek Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména.

Slovíčko experience/ɪks'pɪəri­əns/ může být totiž počitatelnénepočitatelné, ale nejedná se o synonyma:

 • an experience (počitatelné) = zážitek TTT *1
 • some experiences (počitatelné) = zážitky
 • some experience (nepočitatelné) = zkušenostipra­xe

Slovíčka zážitek, zkušenosti a praxe jsou si poměrně podobné. Je to něco, co se vám přihodilo a z čeho se třeba poučíte, nebo se díky tomu něco naučíte. Možná se díky tomu změníte. Rozhodně to ale nejsou shodné výrazy. Jak by třeba vypadala při pracovním pohovoru věta: “Mám hodně zážitků z marketingu”?

Pravdou však je, že další důvod, proč studenti chybují, je náš rodný jazyk. Zaměřme se třeba na pracovní pohovor nebo životopis. Pokud budete mluvit o své “praxi” (která je v češtině v jednotném čísle), nebude vás to lákat dávat zde množné číslo.

Jenže když budete překládat otrocky z češtiny, a budete chtít přeložit “zkušenosti”, bude vás to lákat dát na konec slova -s. Ale to byste pak ze zkušeností udělali zážitky.

Jasný rozdíl

Představte si, že vaše praxe nebo zkušenosti (a to jak pracovní tak životní) je nějaká “hromada”, kam postupně přidáváte další a další zkušenosti. Hromada se zvětšuje.

Pokud začnete pracovat v nějaké firmě, bude se postupně zlepšovat vaše praxe, vaše zkušenosti. Zmíněná hromada poroste, ale pořád to bude jedna hromada. Když se budete bavit o svých zkušenostech, budete popisovat velikost této jedné hromady.

Pokud se ale budete bavit o svých zážitcích, třeba z dovolené nebo z dětství, budete je popisovat každý zvlášť. Můžete o nich mluvit v množném čísle. Popisovat samozřejmě můžete také pouze jeden zážitek (pak půjde o běžné jednotné číslo).

experience / experiences = zážitek / zážitky

In the interview she also talked about her childhood experiences. TTT *2
It'll be a whole new experience for you. TTT *3
The show was an unforgettable experience. TTT *4
This was their very first experience with cooking. TTT *5
Wow! It was quite an experience! TTT *6
Didn't you have such an experience as a child? TTT *7  

Pozn.: V jednotném čísle je občas lepší český překlad “zkušenost”. Je tím ale myšlena jednorázová zkušenost.

experience = zkušenosti, praxe

I have a lot of experience with teaching. TTT *8 (také in nebo of)
Do you have any previous experience with handling complaints? TTT *9
He doesn't have any experience with living on his own. TTT *10
She has 30 years of experience in marketing. TTT *11
You don't have much experience in politics, do you? TTT *12
I think she should get some experience in accounting first. TTT *13
He'll be able to broaden his experience. TTT *14
Why don't you fire her? She lacks any relevant experience. TTT *15  

Zmínit můžete i užitečné vazby:

In my experience, kids shouldn't be allowed to play computer games. TTT *16
From personal experience, I know what it's like to be a single parent. TTT *17  

It was an interesting experience.

Pokud se podíváte na tuto větu, jde o počitatelné podstatné jméno (je zde použit neurčitý člen), proto větu přeložíme:

 • To byl zajímavý zážitek.

Ovšem úplně klidně ji lze přeložit i takto:

 • To byla zajímavá zkušenost.

Jak je to možné? V tuto chvíli ke slovu experience přistupujeme jako k jednorázové věci. A je jedno, jak si to přeložíme do češtiny.

V češtině možná mezi těmito větami vnímáme trochu rozdíl. Zážitek říká, že jsme něco “zažili” a bylo to patrně skvělé. Zkušenost říká, že jsme něco “zkusili”, “zakusili” a klidně mohlo jít o něco špatného.

Angličtina toto takto nevnímá. Něco se vám prostě stalo, něco jste zažili, prožili, zakusili apod. Pokud to byla jedna věc, vždy se o ní bavíte jako o počitatelném podstatném jménu v jednotném čísle (bez ohledu na české překlady).

Po řádcích výše vás možná nepřekvapí, že slůvko experience/ɪks'pɪəri­əns/ může být i sloveso.

experience = zažít, prožít, zakusit, prodělat

You may experience difficulties. TTT *18
I have never experienced such behaviour. TTT *19
A betrayed partner often experiences feelings of anger, sadness, and depression. TTT *20  

experienced = zkušený, zběhlý

Jako poslední zmíníme i odvozené přídavné jméno experienced/ɪks'pɪər­iənst/ ve významu zkušený, mající zkušenosti.

We need to hire an experienced sales manager. TTT *21
Are you sure he is experienced enough? TTT *22  

Překlad:
 1. někdy také “jednorázová zkušenost”
 2. V rozhovoru mluvila i o svých zážitcích z dětství.
 3. Bude to pro tebe úplně nový zážitek.
 4. Ta show byla nezapomenutelný zážitek.
 5. To byla jejich úplně první zkušenost s vařením.
 6. Teda to byl docela zážitek!
 7. Cožpak jsi neměl takový zážitek jako dítě?
 8. Mám hodně zkušeností s učením.
 9. Máte předchozí zkušenosti s řešením stížností?
 10. Nemá žádné zkušenosti žít sám.
 11. Má 30 let zkušeností v marketingu.
 12. Nemáš moc zkušeností s politikou, že?
 13. Myslím, že by nejdříve měla získat nějaké zkušenosti v oblasti účetnictví.
 14. Bude mít možnost rozšířit si své zkušenosti.
 15. Proč ji nevyhodíš? Nemá náležité zkušenosti.
 16. Podle mých zkušeností, dětem by nemělo být povoleno hrát počítačové hry.
 17. Z osobních zkušeností vím, jaké to je být svobodný rodič.
 18. Můžete se setkat s obtížemi.
 19. Nikdy jsem nezažil takové chování.
 20. Podvedený partner často prožívá pocity zlosti, smutku a deprese.
 21. Musíme přijmout zkušeného vedoucího prodeje.
 22. Jsi si jistý, že je dost zkušený?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

William Blake: The Fly

Báseň britského básníka Williama Blakea z konce 18. století.
PRE-INTERMEDIATE

William Blake: The Sick Rose

Báseň britského básníka Williama Blakea z konce 18. století.
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno EXPERIENCE vs. EXPERIENCES 8 12089 Od Peter poslední příspěvek
před 11 lety