Help for English

SURPRISE #4: invaluable, infamous...

INTERMEDIATE Vydáno dne 27.03.2016

Série miničlánků o zajímavých a překvapivých spojeních v angličtině. Čtvrté překvapení: Předpona IN netvoří vždy slovo opačného významu.Surprise!

Surprise 4: Invaluable, infamous…

Možná víte, že antonyma (slova opačného významu) lze z mnoha přídavných jmen tvořit pomocí záporných předpon UN (např. uncertain), IN (např. inexpensive), IM (např. impossible), IL (např. illogical) nebo IR (např. irresponsible). Pokud ne, můžete si přečíst článek Prefixes (anglické předpony).

Potom Vás ale asi překvapí slovíčka, kde předpona IN netvoří přesný opak přídavného jména. Na ta se nyní podíváme blíže.

invaluable

Prvním ze slovíček, na které si ‘posvítíme’ je invaluable/ɪn'vælju­əbl/. Bylo by špatně předpokládat, že když valuable/'væljuəb­l/ znamená cenný, tak opak bude znamenat bezcenný. Záporná předpona totiž v tomto případě říká, že cena něčeho je tak vysoká, že se nedá vyčíslit. V češtině bychom tedy mohli přeložit jako neocenitelný, nedocenitelný a­pod.

My parent's help was invaluable to me and my wife. TTT *1
My time in the US was an invaluable experience. TTT *2  

Je to podobné jako u slova priceless/'praɪsləs, které také vyjadřuje, že něco má nesmírnou hodnotu.

Jaký by tedy byl opak slova valuable? Např. worthless/'wɜ:θləs/ (bezcenný).

infamous

Zajímavé je i přídavné jméno infamous/'ɪnfəməs/, které neříká, že někdo není slavný, ale to, že je nechvalně známý, že má špatnou reputaci.

He's as unpredictable as the infamous English weather. TTT *3
The uprising was led by the infamous Queen Boudica. TTT *4  

Pozor si zde dejte kromě významu také na výslovnost:

famous/'feɪməs/
infamous/'ɪnfəməs/

Vidíte, že se liší samohláska ve slabice fa a na rozdíl od klasických slov se zápornou předponou je slovní přízvuk na první slabice.

Jako opak přídavného jména famous bychom mohli použít např. unknown/ʌn'nəʊn/ nebo obscure/əb'skjʊə.

inflammable

Nedorozumění (možná s katastrofálními následky) by mohlo způsobit přídavné jméno inflammable/ɪn'flæmə­bl/ (hořlavý, vznětlivý), které není antonymem slova flammable/'flæməbl­/, ale jeho synonymem. Neobsahuje totiž předponu in (ne) ale pochází z jiné latinské předpony in (do, v) obsažené např. ve slovesech inform, involve, inherit, inhabit apod.

Pokud bychom chtěli opak přídavného jména, museli bychom si pomoci např. předponou non (non-flammable).

ingenious

Podobně je to s přídavným jménem ingenious/ɪn'dʒi:niə­s/. To také neříká, že něco není geniální, ale že je to geniální či důmyslné apod. (V tomto případě ani přídavné jméno genious neexistuje, muselo by se psát genius.)

Překlad:
  1. Pomoc mých rodičů byla pro mě a moji ženu nedocenitelná.
  2. Můj pobyt ve Státech pro mě byl nedocenitelnou zkušeností.
  3. Je stejně nevyzpytatelný jako nechvalně proslulé anglické počasí.
  4. Povstání vedla nechvalně známá Královna Boudica.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Word Building #4

Cvičení, ve kterém si procvičíte tvorbu slov, konkrétně používání záporných předpon (un-, in-, dis-, apod.)
INTERMEDIATE

Prefixes (anglické předpony)

(Upravený a doplněný článek z roku 2008) Dnes si řekneme něco o anglických předponách a práci s nimi.
PRE-INTERMEDIATE

SURPRISE #1: Wait on somebody

Série miničlánků o zajímavých a překvapivých spojeních v angličtině. První překvapení: WAIT ON SOMEBODY není (vždy) špatně.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář