Help for English

Word formation #16

ELEMENTARY Vydáno dne 19.04.2016

Upravte slovo v závorce tak, aby se hodilo do věty. Cvičení pro začátečníky.Do prázdného místa doplňte upravené slovo tak, aby se hodilo do věty. Vycházejte ze slova v závorce za větou. Slovo v závorce se musí změnit. Doplňte vždy jen jedno slovo.

Example:
My favourite _ are roses. (flower)

Odpověď: flowers
_____________­________________________­_________

There are many in our street. (house)
My brothers very tall. (be)
His Mom is a . (teach)
Oh, these flowers are ! (beauty)
Natalie brown eyes. (have)
Simon is than me. (old)
Read this book, it's very . (interest)
What are you ? (do)
I get up at 7 o'clock. (usual)
Mike a lot of coffee every day. (drink)Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Word formation #11

Doplňte do vět vhodné tvary slov.
UPPER-INTERMEDIATE

Word formation: William Shakespeare

Test, ve kterém budete mít za úkol do textu o W. Shakespearovi doplnit správné tvary slov uvedených v závorce.
INTERMEDIATE

Test: SUFFIXES (přípony) #3

Test, ve kterém si procvičíte znalost anglických přípon, konkrétně tvoření přídavných jmen z podstatných jmen.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Word formation #16 3 3711 Od Lucka Skrčená poslední příspěvek
před 3 lety