Help for English

Stupňování slovíčka LITTLE

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.07.2018

Jak správně stupňovat slovíčko LITTLE? Je druhý stupeň LITTLER nebo LESS nebo LESSER nebo dokonce SMALLER?Stupňování slovíčka LITTLE

Stupňování slovíčka little/'lɪtl/ není úplně jednoduché. V různých materiálech, knižních i internetových slovnících či gramatikách, se můžete setkat s následujícími třemi způsoby:

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little littler littlest
little lesser least
little less least

Všechny tři jsou ve skutečnosti správné. Problém je v tom, že slovíčko little má jiné stupňování, jedná-li se o přídavné jméno nebo o příslovce či číslovku. Ve významu přídavného jména navíc záleží na přesném významu.

Přídavné jméno LITTLE

Ve funkci přídavného jména může little označovat velikost či věk (malý, maličký), anebo důležitost (nedůležitý, nepodstatný). Pro velikost můžeme použít pravidelné stupňování (littler, littlest), pro důležitost se používají tvary nepravidelné.

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little/'lɪtl/- malý littler/'lɪtlə – menší littlest/'lɪtlɪst/ – nejmenší
little/'lɪtl/- malý, málo podstatný lesser/'lesə/ – menší, méně podstatný least/'li:st/ – nejmenší, nejméně podstatný

Možná jste se s výrazy littler a littlest vůbec nikdy nesetkali. Skutečně už nejsou v angličtině moc časté a běžně se nahrazují druhým či třetím stupněm jiných přídavných jmen, jako např. small, young či short.

You say you have little feet? Mine are smaller. TTT *1 (spíše než littler)
Tom Cruise is a little person. He's not the shortest Hollywood actor, though. TTT *2 (spíše než littlest)

Někteří lidé výrazy littler a littlest považují za gramaticky nesprávné, jiní za zastaralé, či přinejmenším zvláštní. Setkáte se s nimi občas v dětské mluvě, ve starších knihách (obzvláště dětských), nebo je lze použít humorně.

He's so cute! He has the littlest hands I've ever seen! TTT *3
When I was little, a little littler than you, I had a doggy named Clover. TTT *4  

Rodiče menších dětí možná budou znát oblíbené hračky (zvířátka s vykulenýma očima), kterým děti přezdívají ‘petšopáci’ – Littlest Pet Shop.

Jedná-li se spíše o důležitost, závažnost apod., používá se stupňování little – lesser – least.

He won a lesser prize but it was still worth the effort. TTT *5
Sometimes you just have to choose the lesser evil. TTT *6
I like Edgar Allan Poe. I've even read some of his lesser works. TTT *7
You may receive a lesser punishment if you admit what you did wrong. TTT *8  

The least mistake might cost you your job. TTT *9
We need to get there in the least amount of time possible. TTT *10
People usually take the path of the least resistance. TTT *11
We had been walking all day but he didn't show the least sign of fatigue. TTT *12  

Příslovce / číslovka LITTLE

Slovíčko little má také význam příslovce, číslovky (determinátoru) či dokonce zájmena.

I ate very little that day. TTT *13 – příslovce
We had too little time. TTT *14 – číslovka (determinátor)
She said very little. TTT *15 – zájmeno

V těchto významech používáme stupňování:

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little/'lɪtl/- málo less/'les/ – méně least/'li:st/ – nejméně

He makes less money than she does. TTT *16
If you want to lose some weight, you should eat less. TTT *17
Sometimes less is more. TTT *18
That's one less thing to worry about. TTT *19  

The flat tire is the least of our problems right now. TTT *20
It will happen when you least expect it. TTT *21
Most of the food was given to people who needed it the least. TTT *22  

Příslovce less a least se používají také pro stupňování, více v článku ‘Obrácené’ stupňování pomocí LESS a LEAST.

Závěrem

Ukázali jsme si tři způsoby stupňování slovíčka little. Abychom použili ten správný způsob, je důležité vědět, o jaký význam slova se jedná. Nakonec tedy ještě shrnutí v tabulce.

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little – přídavné jméno ‘malý’ smaller (spíše než littler) smallest (spíše než littlest)
little – přídavné jméno ‘málo podstatný’ lesser least
little – příslovce, číslovka, zájmeno less least
Překlad:
 1. Říkáš, že máš malé nohy? Moje jsou menší.
 2. Tom Cruise je malý člověk. Není to ale nejmenší hollywoodský herec.
 3. On je tak roztomilý! Má ty nejmalinkatější ručičky, co jsem kdy viděl.
 4. Kdy jsem byl malý, o trošku menší, než jsi ty, měl jsem pejska, který se jmenoval Clover.
 5. Vyhrál menší cenu, ale stejně to stálo za tu námahu.
 6. Někdy si prostě musíš vybrat to menší zlo.
 7. Mám rád Edgara Allana Poa. Dokonce jsem četl některé z jeho méně známých děl.
 8. Možná dostaneš menší trest, když přiznáš, co jsi udělal špatně.
 9. I ta nejmenší chyba by tě mohla připravit o místo.
 10. Potřebujeme se tam dostat v nejkratším možném čase.
 11. Lidé si obvykle volí cestu nejmenšího odporu.
 12. Šli jsme celý den, ale on nejevil nejmenší známky únavy.
 13. Ten den jsem jedl velmi málo.
 14. Měli jsme příliš málo času.
 15. Řekla toho velmi málo.
 16. Vydělává méně peněz než ona.
 17. Chceš-li trochu zhubnout, měl bys méně jíst.
 18. Méně je někdy více.
 19. Tak máme o jednu starost méně.
 20. Ta prázdná pneumatika je teď nejmenší z našich problémů.
 21. Stane se to, až to budeš čekat nejméně.
 22. Nejvíce jídla dostali ti, kdo ho potřebovali nejméně.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování příslovcí

Umíte v angličtině stupňovat příslovce?

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování: použití komparativu a superlativu

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.

PRE-INTERMEDIATE

Cvičení: LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

V tomto cvičení si můžete ověřit, zda ovládáte používání anglických kvantifikátorů ‚little‘, ‚a little‘, ‚few‘, ‚a few‘.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář