Help for English

Stupňování slovíčka LITTLE

INTERMEDIATE Vydáno dne 14.07.2018

Jak správně stupňovat slovíčko LITTLE? Je druhý stupeň LITTLER nebo LESS nebo LESSER nebo dokonce SMALLER?Stupňování slovíčka LITTLE

Stupňování slovíčka little/'lɪtl/ není úplně jednoduché. V různých materiálech, knižních i internetových slovnících či gramatikách, se můžete setkat s následujícími třemi způsoby:

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little littler littlest
little lesser least
little less least

Všechny tři jsou ve skutečnosti správné. Problém je v tom, že slovíčko little má jiné stupňování, jedná-li se o přídavné jméno nebo o příslovce či číslovku. Ve významu přídavného jména navíc záleží na přesném významu.

Přídavné jméno LITTLE

Ve funkci přídavného jména může little označovat velikost či věk (malý, maličký) a nebo důležitost (nedůležitý, nepodstatný). Pro velikost můžeme použít pravidelné stupňování (littler, littlest), pro důležitost se používají tvary nepravidelné.

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little/'lɪtl/- malý littler/'lɪtlə – menší littlest/'lɪtlɪst/ – nejmenší
little/'lɪtl/- malý, málo podstatný lesser/'lesə/ – menší, méně podstatný least/'li:st/ – nejmenší, nejméně podstatný

Možná jste se s výrazy littler a littlest vůbec nikdy nesetkali. Skutečně už nejsou v angličtině moc časté a běžně se nahrazují druhým či třetím stupněm jiných přídavných jmen, jako např. small, young či short.

You say you have little feet? Mine are smaller. TTT (spíše než littler)
Tom Cruise is a little person. He's not the shortest Hollywood actor, though. TTT (spíše než littlest)

Někteří lidé výrazy littler a littlest považují za gramaticky nesprávné, jiní za zastaralé, či přinejmenším zvláštní. Setkáte se s nimi občas v dětské mluvě, ve starších knihách (obzvláště dětských), a nebo je lze použít humorně.

He's so cute! He has the littlest hands I've ever seen! TTT
When I was little, a little littler than you, I had a doggy named Clover. TTT 

Rodiče menších dětí možná budou znát oblíbené hračky (zvířátka s vykulenýma očima), kterým děti přezdívají ‘petšopáci’ – Littlest Pet Shop.

Jedná-li se spíše o důležitost, závažnost apod., používá se stupňování little – lesser – least.

He won a lesser prize but it was still worth the effort. TTT
Sometimes you just have to choose the lesser evil. TTT
I like Edgar Allan Poe. I've even read some of his lesser works. TTT
You may receive a lesser punishment if you admit what you did wrong. TTT  

The least mistake might cost you your job. TTT
We need to get there in the least amount of time possible. TTT
People usually take the path of the least resistance. TTT
We had been walking all day but he didn't show the least sign of fatigue. TTT 

Příslovce / číslovka LITTLE

Slovíčko little má také význam příslovce, číslovky (determinátoru) či dokonce zájmena.

I ate very little that day. TTT – příslovce
We had too little time. TTT – číslovka (determinátor)
She said very little. TTT – zájmeno

V těchto významech používáme stupňování:

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little/'lɪtl/- málo less/'les/ – méně least/'li:st/ – nejméně

He makes less money than she does. TTT
If you want to lose some weight, you should eat less. TTT
Sometimes less is more. TTT
That's one less thing to worry about. TTT 

The flat tire is the least of our problems right now. TTT
It will happen when you least expect it. TTT
Most of the food was given to people who needed it the least. TTT 

Příslovce less a least se používají také pro stupňování, více v článku ‘Obrácené’ stupňování pomocí LESS a LEAST.

Závěrem

Ukázali jsme si tři způsoby stupňování slovíčka little. Abychom použili ten správný způsob, je důležité vědět, o jaký význam slova se jedná. Nakonec tedy ještě shrnutí v tabulce.

I. základní tvar II. – komparativ III. – superlativ
little – přídavné jméno ‘malý’ smaller (spíše než littler) smallest (spíše než littlest)
little – přídavné jméno ‘málo podstatný’ lesser least
little – příslovce, číslovka, zájmeno less leastAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Superlativ bez určitého členu

Pravidlo, že se u superlativu používá určitý člen (the best, the greatest…), jste možná slyšeli. Ne vždy ho ale lze aplikovat.

PRE-INTERMEDIATE

Stupňování: použití komparativu a superlativu

Jak se v angličtině používá druhý stupeň (komparativ) a třetí stupeň (superlativ) přídavných jmen.

PRE-INTERMEDIATE

Slovíčka LITTLE, A LITTLE, FEW, A FEW

Jak se používají výrazy ‘little’, ‘a little’, ‘few’, ‘a few’ a jaký je mezi nimi rozdíl. (Přepracovaný článek z roku 2008)

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář