Help for English

AWARD vs. PRIZE vs. REWARD

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 26.03.2019

Jaký je rozdíl mezi podstatnými jmény AWARD, PRIZE a REWARD?AWARD, REWARD, PRIZE

Trojice slovíček v nadpisu patří mezi často nesprávně zaměňovaná slovíčka. Všechna totiž nějak souvisí s odměňováním či oceňováním. V tomto článku se podíváme na to, co tato slova přesně znamenají a jak se od sebe liší.

AWARD – ocenění

Podstatné jméno award/ə'wɔ:d/ překládáme jako ocenění či cena. Označuje obzvláště taková ocenění, která se udělují za nějaké dosažené úspěchy. Nejedná se tedy o ceny, které se vyhrávají v soutěžích, závodech apod., ale spíše o nějaký projev uznání.

The author got an award for lifetime contribution to children's li­terature. TTT *1
He received a special award. TTT *2
Geoff received ‘The Employee of the Month’ award last week. TTT *3
The award ceremony was attended by many important people. TTT *4
And the award goes to… John Travolta! TTT *5  

Často se jedná o hudební ceny, filmové ceny apod. I známé Oscary se oficiálně jmenují Academy Awards. Známé jsou např. i Grammy Awards, Golden Globe Awards apod.

She performed at the Video Music Awards last year. TTT *6  

PRIZE – výhra

V názvech cen a ocenění se používá i slovíčko prize/'praɪz/. To znáte např. z prestižních Nobel Prize nebo Pulitzer Prize.

His autobiography was shortlisted for the Pulitzer Prize. TTT *7
Bob Dylan finally agreed to accept his Nobel Prize for Literature. TTT *8  

Jinak se toto podstatné jméno používá spíše pro ceny, které se vyhrávají v soutěžích, hrách, závodech apod.

Whoever found the most eggs got a prize. TTT *9
What's the prize for winning the competition? TTT *10
You can even win a prize in the raffle tonight! TTT *11
I knew it was a consolation prize but I figured it was better than nothing. TTT *12  

Pojí se často s řadovými číslovkami.

Raymond won the first prize, I won the second and Jeremy was third. TTT *13
The second prize is a bottle of wine. TTT *14  

PRIZE vs. PRICE

Pozor, nezaměňujte podstatná jména prize/'praɪz/ a price/'praɪs/. Liší se nejen výslovností (z x s), ale především významem. Výraz price označuje cenu něčeho, tedy údaj, kolik něco stojí, jakou má něco cenu.

I wanted to buy it but the price was too high. TTT *15
A hundred dollars seems to be a reasonable price for this. TTT *16
You can buy the same thing online for a much better price. TTT *17
You made a mistake and now you have to pay the price. TTT *18  

PRIZE vs. TROPHY

Pro cenu, kterou vyhrajeme v soutěži lze použít také podstatné jméno trophy/'trəʊfi/ – cena, trofej. Jedná se o cenu v podobě poháru (cup), sošky (statue) apod., tedy o něco hmatatelného, o něco, co si člověk může např. někde vystavit. Oproti tomu prize označuje jakoukoliv cenu, tedy včetně peněz, jídla a pití, zájezdů, živých zvířat atd.

The team won another trophy on Friday. TTT *19
Her mother proudly displays her trophies in the living room. TTT *20
He studied the trophy and then put it back on the shelf. TTT *21  

Cena může mít samozřejmě také podobu medaile – medal/'medl/.

REWARD – odměna

Podstatné jméno reward/rɪ'wɔ:d/ označuje nějakou odměnu, tedy něco, co dostaneme za něco, co jsme udělali. Nejedná se zde vůbec o soutěžení.

Whoever finds it will get a reward. TTT *22
They offered a cash reward for any information that would lead to the arrest of the perpetrators. TTT *23
There are no rewards and punishments in my classroom. TTT *24
The dog was waiting for his reward. TTT *25
Dad took me to a movie as a reward for getting good grades. TTT *26
She didn't even thank me but the look of joy on her face was reward enough. TTT *27  

Závěrem

Představili jsme si tři podstatná jména, která se studentům často pletou. Zde ještě jednou pro shrnutí:

 • award/ə'wɔ:d/ – ocenění (za přínos, za práci apod.)
 • prize/'praɪz/ – výhra (v soutěži, v závodu apod.)
 • reward/rɪ'wɔ:d/ – odměna (za něco, např. za pomoc)

Slovíčka award/ə'wɔ:d/ a reward/rɪ'wɔ:d/ se často používají i jako slovesa, ale těmi se článek nezabývá.

Rudyard Kipling was awarded the Nobel Prize in Literature in 1907. TTT *28
Every effort will be rewarded. TTT *29  

Překlad:
 1. Ten autor dostal ocenění za celoživotní přínos dětské literatuře.
 2. Získal zvláštní ocenění.
 3. Geoff minulý týden obdržel ocenění ‘Zaměstnanec měsíce’.
 4. Na udílení cen přišlo mnoho důležitých lidí.
 5. A cenu získává… John Travolta!
 6. Loni vystupovala na Video Music Awards.
 7. Jeho autobiografie byla navržena na Pulitzerovu cenu.
 8. Bob Dylan nakonec souhlasil, že svoji Nobelovu cenu za literaturu přijme.
 9. Kdo našel nejvíce vajíček, dostal cenu.
 10. Jaká je cena za vítězství v té soutěži?
 11. Dnes večer můžete dokonce vyhrát cenu v tombole!
 12. Věděl jsem, že to je cena útěchy, ale řekl jsem si, že to je lepší než nic.
 13. Raymond vyhrál první cenu, já vyhrál druhou a Jeremy byl třetí.
 14. Druhá cena je lahev vína.
 15. Chtěl jsem si to koupit, ale ta cena byla moc vysoká.
 16. Sto dolarů za tohle vypadá jako rozumná cena.
 17. Tu samou věc si můžeš koupit na internetu za daleko lepší cenu.
 18. Udělal jsi chybu a teď za ni musíš platit.
 19. Tým vyhrál v pátek další pohár.
 20. Její máma pyšně vystavuje její ceny v obýváku.
 21. Důkladně si cenu prohlédl a potom ji vrátil na polici.
 22. Kdo to najde, dostane odměnu.
 23. Nabídli finanční odměnu za jakékoliv informace, které povedou k zatčení pachatelů.
 24. V mé třídě neexistují odměny a tresty.
 25. Pes čekal na svoji odměnu.
 26. Táta mě vzal do kina za odměnu za dobré známky.
 27. Ani mi nepoděkovala, ale ten radostný výraz v jejím obličeji pro mě byl dostatečnou odměnou.
 28. Rudyardu Kiplingovi byla udělena Nobelova cena za literaturu v roce 1907.
 29. Každé úsilí bude odměněno.


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
PRE-INTERMEDIATE

CALM vs. QUIET vs. SILENT

Jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény CALM, QUIET a SILENT, případně mezi slovy od nich odvozenými?

PRE-INTERMEDIATE

ALONE vs. LONELY

Jaký je rozdíl mezi slovíčky ALONE a LONELY, případně LONESOME?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář