Help for English

Počítače - podstatná jména

STARTER Vydáno dne 27.10.2017

Podstatná jména spojená s počítači a informatikou.address
address - adresa
BrE
/ə'dres/ Přehrát
AmE
/'ædres/ Přehrát

noun - the place where you live, expressed exactly so that people can find you

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

e-mail
e-mail - elektronická pošta, e-mail
BrE
/'i:meɪl/ Přehrát
AmE
/'i:meɪl/ Přehrát

noun - an internet system in which you can send messages and files etc. from one user to another

key
key - klávesa
BrE
/'ki:/ Přehrát
AmE
/'ki:/ Přehrát

noun - a small square button on a keyboard, a typewriter or a musical instrument

keyboard
keyboard - klávesnice
BrE
/'ki:bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'ki:bɔ:rd/ Přehrát

noun - a part of a computer or a typewriter with many keys that is used for typing

laptop
laptop - přenosný počítač, laptop, notebook (přenosný počítač)
BrE
/'læptɒp/ Přehrát
AmE
/'læptɑ:p/ Přehrát

noun - a small computer that can be easily carried and used anywhere

 
message - zpráva
BrE
/'mesɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mesɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of information written on a note or sent to somebody in another way

mouse
mouse - myš (k počítači)
BrE
/'maʊs/ Přehrát
AmE
/'maʊs/ Přehrát

noun - a device that is used to control computer programs, you hold it in your hand and move it in the direction you want the cursor on the screen to move

screen
screen - obrazovka
BrE
/'skri:n/ Přehrát
AmE
/'skri:n/ Přehrát

noun - a part of a TV set or a monitor that shows films, graphics, texts etc.

website
website - webové stránky
BrE
/'websaɪt/ Přehrát
AmE
/'websaɪt/ Přehrát

noun - a place on the internet containing a set of pages with information etc.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Materials - nouns

Slovní zásoba z lekce kurzu Angličtina pro začátečníky
STARTER

Základní slovní zásoba - každodenní předměty

Rozšiřte svoji slovní zásobu o názvy každodenních předmětů.
STARTER

Podstatná jména (různé)

Podstatná uména z článku o místních předložkách na HFE
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář