Help for English

Pocity

STARTER Vydáno dne 27.10.2017

Slovíčka označující různé pocity.angry
angry - rozzlobený, rozčilený
BrE
/'æŋgri/ Přehrát
AmE
/'æŋgri/ Přehrát

adjective - having a strong feeling towards somebody, feeling as if you want to shout at them

 
cold - chladný, studený
BrE
/'kəʊld/ Přehrát
AmE
/'koʊld/ Přehrát

adjective - of a low temperature

happy
happy - šťastný
BrE
/'hæpi/ Přehrát
AmE
/'hæpi/ Přehrát

adjective - pleased, not sad

 
hot - horký, žhavý, horko, vedro
BrE
/'hɒt/ Přehrát
AmE
/'hɑ:t/ Přehrát

adjective - of very high temperature, very warm

hungry
hungry - hladový
BrE
/'hʌŋgri/
AmE
/'hʌŋgri/ Přehrát

adjective - wanting and needing to eat

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

sick
sick - nemocný
BrE
/'sɪk/ Přehrát
AmE
/'sɪk/ Přehrát

adjective - not feeling well, having an illness

 
sleepy - ospalý
BrE
/'sli:pi/ Přehrát
AmE
/'sli:pi/ Přehrát

adjective - wanting to sleep

thirsty
thirsty - žíznivý
BrE
/'θɜ:sti/ Přehrát
AmE
/'θɜ:rsti/ Přehrát

adjective - wanting and needing to drink

 
tired - unavený, znavený
BrE
/'taɪəd/ Přehrát
AmE
/'taɪərd/ Přehrát

adjective - feeling weak and sleepy when you have worked too much or slept little

Tato slovíčka se můžete naučit ve výukovém systému EnglishMe, který nabízí mnoho výhod.

Vyzkoušet slovíčka online | Importovat lekci do Word ManagerPokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak počítat nepočitatelné

V tomto ilustrovaném cvičení se naučíte vytvářet vazby, pomocí kterých lze počítat nepočitatelná podstatná jména, tedy jak říci např. jedna káva, jedna rýže, jedny kalhoty, jedny sardinky apod.
STARTER

Jak počítat nepočitatelné A

Slovní zásoba z článku na HFE
STARTER

Jak počítat nepočitatelné B

Slovíčka z článku na HFE
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář