Help for English

CANINE, FELINE and more

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 18.01.2020

Co znamenají a jak se používají původem latinská slovíčka označující v angličtině různá zvířata.CANINE, FELINE and more

Celá řada anglických slovíček se do angličtiny ‘přistěhovala’ z latiny. Patří mezi ně přídavná jména označující některé skupiny zvířat. V běžné angličtině se často setkáte především s přídavnými jmény canine/'keɪnaɪn a feline/'fi:laɪn.

CANINE – psí, psovitý

Přídavné jméno canine/'keɪnaɪn překládáme jako psí či psovitý. Pochází z latiny (canis – pes, caninus – psí).

A jackal is a small canine animal with a sleek body and pointed ears. TTT *1
He had his canine companion with him. TTT *2
Dr. Morris is a leading expert in canine aggression and dog attacks. TTT *3
Sometimes I would love to know what is going on in my dog's canine brain. TTT *4  

Slovíčko canine/'keɪnaɪn se vyslovuje úplně stejně jako kombinace písmena a čísla K9 (či K-9). Tak se často označují policejní, vojenské a záchranné jednotky, používající psy. I jedna značka krmiva pro psy a kočky se jmenuje K9.

The K-9 team arrived on scene and immediately started tracking the scent of the missing boy. TTT *5  

Může se jednat i o podstatné jméno pes či psovitá šelma.

The coyote is a canine native to North America. TTT *6  

Slovíčkem canine/'keɪnaɪn označujeme i zub zvaný špičák.

I fell on the stairs and broke my canine tooth. TTT *7  

Více se o zubech v angličtině se dočtete v článku zde.

FELINE – kočkovitý, kočičí

Přídavné jméno feline/'fi:laɪn – kočičí, kočkovitý – pochází z latiny a označuje věci spojené s kočkami (felis – kočka, felinus – kočičí).

The book is about tigers, lions and other members of the feline family. TTT *8
She walked with feline grace. TTT *9
The book will help you understand your feline friend. TTT *10
John looked into her feline eyes and stroked her fur. TTT *11  

Lze ho použít i jako podstatné jméno kočka / kočkovitá šelma.

The cheetah is a large feline that lives in Africa and parts of Asia. TTT *12  

Další zvířata

I pro další zvířata si angličtina vypůjčila z latiny výrazy. S těmi se ale setkáme už spíše výjimečně a patří do odborného či uměleckého stylu.

LUPINE – vlčí

Fanoušky Harryho Pottera asi nepřekvapí, že přídavné jméno lupine/'lu:paɪn se týká vlků (nejedná se pouze o náhodnou podobnost se jménem Remus Lupin).

To become a werewolf, you would have to be bitten by a werewolf in its lupine form. TTT *13
German shepherds retain many lupine characteristics. TTT *14
She stroked the animal's beautiful lupine fur. TTT *15  

Toto slovíčko také označuje rostlinu zvanou lupina či lidově vlčí bob.

VULPINE – liščí

Přídavné jméno vulpine/'vʌlpaɪn překládáme jako liščí.

She caught a glimpse of a vulpine tail disappearing among the bushes. TTT *16
His mouth curved up in a vulpine sneer. TTT *17  

URSINE – medvědí, medvědovitý

Další slovíčko si budou snadno pamatovat ti, kdo znají latinský název souhvězdí velká/malá medvědice – ursa major/minor. Přídavné jméno ursine/'ɜ:saɪn/
tedy znamená medvědí, medvědovitý.

The man had small eyes and a broad ursine face. TTT *18
There has been a noticeable increase in the park's ursine population. TTT *19  

EQUINE – koňský

Přídavné jméno equine/'i:kwaɪn se týká koní.

The people in the painting had long equine faces. TTT *20
The races have been canceled due to equine flu. TTT *21  

BOVINE – hovězí, kravský

Přídavné jméno bovine/'bəʊvaɪn se týká hovězího dobytka, tedy krav, buvolů, jaků apod.

The meat of cows and other bovine animals is eaten by people across the planet. TTT *22
The child studied the buffalo's bovine face with interest. TTT *23  

Přeneseně se toto slovíčko používá v negativním smyslu jako tupý, hloupý.

He gazed at her with a bovine expression, not recognizing her at all. TTT *24  

PORCINE – prasečí, vepřový

Význam slovíčka porcine/'pɔ:saɪn si snadno odvodíme od slovíčka pork. Přeložit ho můžeme jako prasečí či vepřový.

What are the pros and cons of having a porcine pet? TTT *25  

Závěrem

Podívali jsme se na častější i méně častá přídavná jména, která angličtina převzala z latiny, pro označení některých skupin zvířat. Existuje jich ale i řada dalších, jako např. asinine/'æsənaɪn (oslí, hloupý), hircine/'hɜ:saɪn (kozí), piscine/'paɪsi:n (rybí) apod.

Důležité je, že s výjimkou canine a feline se používají opravdu okrajově a patří spíše do odborného či uměleckého stylu. V běžné angličtině se jako přídavná jména používají klasická podstatná jména! Koňská hříva tedy bude horse mane, nikoliv equine mane, kozí sýr bude goat cheese, nikoliv hircine cheese, vlčí smečka je wolf pack a nikoliv lupine pack.

Překlad:
 1. Šakal je malé psovité zvíře se štíhlým tělem a špičatýma ušima.
 2. Měl s sebou svého psího společníka.
 3. Dr. Morris je předním odborníkem na psí agresi a útoky psů.
 4. Někdy bych moc rád věděl, co se děje v psím mozku mého psa.
 5. Tým psovodů dorazil na místo a ihned začali sledovat pachovou stopu pohřešovaného chlapce.
 6. Kojot je psovitá šelma původem ze Severní Ameriky.
 7. Upadl jsem na schodech a ulomil si špičák.
 8. Kniha je o tygrech, lvech a dalších členech kočičí rodiny.
 9. Kráčela s půvabem, jako kočka.
 10. Kniha vám pomůže porozumět svému kočičímu příteli.
 11. John se zahleděl do jejích kočičích očí a pohladil ji po srsti.
 12. Gepard je velká kočkovitá šelma, která žije v Africe a v částech Asie.
 13. Aby se z tebe stal vlkodlak, musel by tě kousnout vlkodlak ve své vlčí podobě.
 14. Němečtí ovčáci si ponechali mnoho vlčích vlastností.
 15. Hladila nádhernou vlčí srst zvířete.
 16. Letmo zahlédla liščí ocas, jak mizí mezi keři.
 17. Jeho ústa se zkřivila do lišáckého úšklebku.
 18. Ten muž měl malé oči a široký medvědí obličej.
 19. Medvědí populace parku viditelně vzrostla.
 20. Lidé na obraze měli dlouhé koňské obličeje.
 21. Dostihy byly zrušeny z důvodu koňské chřipky.
 22. Maso krav a dalšího hovězího dobytka jedí lidé po celé planetě.
 23. Dítě se zájmem sledovalo typicky kravský obličej buvola.
 24. Civěl na ni s tupým výrazem a vůbec ji nepoznával.
 25. Jaké má výhody a nevýhody mít prasečího domácího mazlíčka?


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Dogs - vocabulary

Slovní zásoba, kterou ocení zvláště pejskaři. Víte, jak se řekne vodítko, obojek, náhubek, nebo třeba štěkat, vrčet, kňučet?
UPPER-INTERMEDIATE

Názvy zvířat a členy

Kdy se u názvů zvířat používá jaký člen?

UPPER-INTERMEDIATE

Zuby

Jak se v angličtině řekne “trojka”, “stolička” nebo třeba “druhé zuby”?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář