Help for English

Zuby

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 25.02.2018

Jak se v angličtině řekne “trojka”, “stolička” nebo třeba “druhé zuby”?Zuby v angličtině

Pokud by vás bolel zub (toothache/'tu:θe­ɪk/ TTT – viz článek Pleteme si: Bolestivá slůvka) a chtěli byste anglicky mluvícímu člověku říci, který to je, s označeními jako “trojka vpravo nahoře” nebo “sedmička vlevo dole” byste moc nepochodili. Označení zubů v angličtině se totiž tomu českému příliš nepodobá, neboť pochází z latiny.

Řezáky

first incisor/ɪn'saɪzə­/ – jednička (řezák)
Označuje se též central incisor – střední řezák.

second incisor – dvojka (řezák)
Označuje se také lateral incisor /lætərəl/ – boční řezák.

Špičáky

canine/'keɪnaɪn – trojka (špičák)
Odborně se tomuto zubu se říká cuspid/'kʌspɪd, lidově někdy i eye tooth /'aɪˌtu:θ/ nebo dogtooth /'dɒgˌtu:θ/TTT

Stoličky

first premolar/pri:'məʊ­lə/ – čtyřka
second premolar – pětka
Odborně se těmto dvěma zubům říká bicuspids /baɪ'kʌspɪdz/ – třenové zuby.

first molar/'məʊlə/ – šestka
second molar – sedmička
third molar – osmička
Poslední jmenovaný se někdy podobně jako v češtině nazývá “zub moudrosti”, tedy wisdom tooth /'wɪzdəm tu:θ/

Nahoře, dole, vpravo, vlevo…

Chceme-li říci, zda je daný zub nahoře/dole či vlevo/vpravo, užijeme následující termíny:
lower/'ləʊə/ – dole, dolní
upper/'ʌpə/ – nahoře, horní
right/'raɪt/ – vpravo, pravý
left/'left/ – vlevo, levý

It's the upper left second premolar. TTT
My lower right first premolar had to be pulled out. TTT
His lower left second molar was completely decayed. TTT
Some rowdies knocked out her upper right canine. TTT

První a druhé zuby

Prvním zubům, které nám narostou v raném dětství, se většinou říká baby teeth TTT či milk teeth TTT, někdy také temporary teeth TTT.
Poněkud odborněji se nazývají primary teeth TTT či deciduous teeth /dɪ'sɪdʒʊəs/ TTT .

Dočasné zuby nahradí adult teeth TTT, odborně zvané permanent teeth TTT.

Pokud ztratíme i tyto dospělácké zuby, další už nám bohužel většinou nenarostou. Můžeme si ale pořídit false teeth TTT, formálně nazývané denture/'dentʃə/ TTT.

Závěr

Nyní už budete u zubaře vědět, jak mu slovy naznačit, který zub vás trápí. I když vám samozřejmě přejeme, abyste žádné podobné problémy neměli!Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Jak se omlouvat v angličtině

Přehled způsobů, jak se v angličtině lze omlouvat, tedy slovíčka SORRY, APOLOGIZE, EXCUSE, PARDON, REGRET, FORGIVE a rozdíly mezi nimi.
STARTER

Jak oslovovat v angličtině

Způsob oslovovaní v angličtině, ‚tykání x vykání‘, používání titulů
INTERMEDIATE

BUSINESS 06: Jak telefonovat v angličtině (1)

První část hlavní kapitoly šesté lekce našeho kurzu obchodní angličtiny, která se věnuje telefonování. V této sekci si ukážeme užitečná spojení a vazby v telefonním rozhovoru jak z pohledu volajícího tak i volaného.
Copyright info:

commons.wikime­dia.org
pixabay.com

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář