Help for English

CLOSE vs. CLOSE

ELEMENTARY Vydáno dne 12.04.2020

Víte, že slovo CLOSE má dva významy, které se odlišně vyslovují?CLOSE vs. CLOSE

Sloveso close/'kləʊz/ patří do základní slovní zásoby. Více si můžete přečíst v článku Slovíčka OPEN / CLOSE. My se dnes ovšem zaměříme na homografy (tedy slovíčka, která mají stejný pravopis, ale odlišnou výslovnost i význam).

Vedle sloveso close/'kləʊz/ zde totiž máme i přídavné jméno close/'kləʊs/. Výslovnost se liší (ač jen minimálně) a to je důvod, proč zde chybují i pokročilí studenti. Význam slov je následující:

 • close/'kləʊz/ = zavřít, zavírat (na konci vyslovujeme /z/)
 • close/'kləʊs/ = blízký, blízko (na konci vyslovujeme /s/)

close = zavřít, zavírat

Sloveso close/'kləʊz/ znamená zavřít, zavírat, ale taky třeba zatahovat (závěsy). Je pravidelné, tvary minulého času a příčestí jsou tedy closed /kləʊzd/. Odvozený tvar closing /'kləʊzɪŋ/ se také vyslovuje se /z/, což je pro Čechy poměrně jednoduché.

She forgot to close the kitchen window. TTT *1
Susan closed her eyes and tried to sleep. TTT *2
Close the fridge door. There's nothing in it. TTT *3
When he was closing the curtains, he noticed something strange in the garden. TTT *4 

close vs. lock

Vedle slovesa close/'kləʊz/ (zavřít) máme i sloveso lock/'lɒk/ (zamknout):

He closed the door. = Zavřel dveře.
He locked the door. = Zamknul dveře.

close = blízký, blízko

Slovíčko close/'kləʊs/ může mít funkci přídavného jména blízký nebo příslovce blízko.

I think we are close. TTT *5
Hold me close. TTT *6
He has a sister but they aren't very close. TTT *7  

Často se používá se předložkou to (blízko k někomu/něčemu):

He's very close to his sister. TTT *8
The hotel was close to the beach. TTT *9  

Stupňování

Slovíčko stupňujeme běžně pomocí koncového -er a -est. Jelikož se v základním tvaru vyslovuje /s/, vyslovuje se i v odvozených tvarech:

 • close /kləʊs/
 • closer /kləʊsə/
 • (the) closest /kləʊsəst/

We're getting closer. TTT *10
She's my closest relative. TTT *11 

Zde studenti často chybují a vyslovují chybně /z/.

Problematické z / s

Chybu ve výslovnosti /z/ a /s/ dělají ostatně studenti velmi často a to i u základních slovíček, např.:

 • person/'pɜ:sən
 • expensive/ɪks'pen­sɪv/
 • university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/

Více v článku Person, expensive, university, basic….

Překlad:
 1. Zapomněla zavřít okno v kuchyni.
 2. Susan zavřela oči a snažila se spát.
 3. Zavři ty dveře lednice. Nic tam není.
 4. Když zatahoval závěsy, všiml si na zahradě něčeho divného.
 5. Myslím, že jsme blízko.
 6. Drž mě blízko u sebe.
 7. On má sestru, ale nejsou si moc blízcí.
 8. Je si se sestrou velmi blízký.
 9. Hotel byl blízko pláže.
 10. Přibližujeme se.
 11. Je moje nejbližší příbuzná.Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší aplikací anglicky celý rok za 1490 Kč
Více o aplikaci zde. Začněte na týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

NEAR vs. CLOSE

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v používání slov ‘near’ a ‘close’ a dalších tvarů, které z těchto dvou slov vycházejí.

ELEMENTARY

Slovíčka OPEN / CLOSE

Se slovíčky OPEN a CLOSE nemusí vše být tak jasné, jak se na první pohled zdá… obzvláště když z nich chceme vytvořit přídavné jméno.
INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář