Help for English

CLOSE vs. CLOSE

ELEMENTARY Vydáno dne 12.04.2020

Víte, že slovo CLOSE má dva významy, které se odlišně vyslovují?CLOSE vs. CLOSE

Sloveso close/'kləʊz/ patří do základní slovní zásoby. Více si můžete přečíst v článku Slovíčka OPEN / CLOSE. My se dnes ovšem zaměříme na homografy (tedy slovíčka, která mají stejný pravopis, ale odlišnou výslovnost i význam).

Vedle sloveso close/'kləʊz/ zde totiž máme i přídavné jméno close/'kləʊs/. Výslovnost se liší (ač jen minimálně) a to je důvod, proč zde chybují i pokročilí studenti. Význam slov je následující:

  • close/'kləʊz/ = zavřít, zavírat (na konci vyslovujeme /z/)
  • close/'kləʊs/ = blízký, blízko (na konci vyslovujeme /s/)

close = zavřít, zavírat

Sloveso close/'kləʊz/ znamená zavřít, zavírat, ale taky třeba zatahovat (závěsy). Je pravidelné, tvary minulého času a příčestí jsou tedy closed /kləʊzd/. Odvozený tvar closing /'kləʊzɪŋ/ se také vyslovuje se /z/, což je pro Čechy poměrně jednoduché.

She forgot to close the kitchen window. TTT
Susan closed her eyes and tried to sleep. TTT
Close the fridge door. There's nothing in it. TTT
When he was closing the curtains, he noticed something strange in the garden. TTT 

close vs. lock

Vedle slovesa close/'kləʊz/ (zavřít) máme i sloveso lock/'lɒk/ (zamknout):

He closed the door. = Zavřel dveře.
He locked the door. = Zamknul dveře.

close = blízký, blízko

Slovíčko close/'kləʊs/ může mít funkci přídavného jména blízký nebo příslovce blízko.

I think we are close. TTT
Hold me close. TTT
He has a sister but they aren't very close. TTT  

Často se používá se předložkou to (blízko k někomu/něčemu):

He's very close to his sister. TTT
The hotel was close to the beach. TTT  

Stupňování

Slovíčko stupňujeme běžně pomocí koncového -er a -est. Jelikož se v základním tvaru vyslovuje /s/, vyslovuje se i v odvozených tvarech:

  • close /kləʊs/
  • closer /kləʊsə/
  • (the) closest /kləʊsəst/

We're getting closer. TTT
She's my closest relative. TTT 

Zde studenti často chybují a vyslovují chybně /z/.

Problematické z / s

Chybu ve výslovnosti /z/ a /s/ dělají ostatně studenti velmi často a to i u základních slovíček, např.:

  • person/'pɜ:sən
  • expensive/ɪks'pen­sɪv/
  • university/ˌju:nɪ'vɜ­:sɪti/

Více v článku Person, expensive, university, basic….
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Near and Close

Přečtěte si, jaký je rozdíl ve významu a v používání slov ‚near‘ a ‚close‘ a dalších tvarů, které z těchto dvou slov vycházejí.
ELEMENTARY

Slovíčka OPEN / CLOSE

Se slovíčky OPEN a CLOSE nemusí vše být tak jasné, jak se na první pohled zdá… obzvláště když z nich chceme vytvořit přídavné jméno.
ELEMENTARY

Cvičení: WILL x GOING TO

Cvičení, ve kterém budete mít za úkol vybrat, zda se do věty hodí spíše budoucí čas s WILL, nebo s vazbou GOING TO.
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář