Help for English

ANONYMOUS vs. UNANIMOUS

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 17.05.2020

První z těchto slovíček možná znáte, případně v kontextu význam pochopíte. Ale co druhé slovíčko?ANONYMOUS vs. UNANIMOUS

Dnes se podíváme na dvojici přídavných jmen, která by se mohla plést. V rychlé řeči mohou znít trochu podobně, ale jde o velice odlišná slova.

  • anonymous/ə'nɒnɪməs = anonymní
  • unanimous/ju:'nænɪmə­s/ = jednomyslný, jednohlasný

Navíc se občas mohou použít ve stejném kontextu, a studenti často (díky českému slovu “anonymní”) mají pocit, že zaslechli ve větě anonymous, ale mohla tam být i unanimous. Porovnejte:

The voting was anonymous. TTT = Hlasování bylo anonymní.
The voting was unanimous. TTT = Hlasování bylo jednohlasné.

Pozn.: Studenti často chybují ve výslovnosti mnoha jiných přídavných jmen, která končí na -ous. Více se dočtete zde.

anonymous

Přídavné jméno anonymous/ə'nɒnɪməs tedy znamená anonymní, nepodepsaný, nebo od neznámého autora apod.

There was one single anonymous phone call and she was fired on the same day. TTT
Some people even took bets on who the anonymous author of the book was. TTT
An anonymous donor gave them 20,000 dollars. TTT
Nobody seemed to mind that the voting was anonymous. TTT
An anonymous caller informed the police that a bomb was about to go off in the building. TTT
She received an anonymous letter telling her that her husband was having an affair. TTT 

Ve formální angličtině se můžete setkat i s významem nevlídný, neosobní.

I hate these anonymous apartment buildings. They all look the same. TTT 

Odvozené příslovce je anonymously = anonymně.

After a long discussion we decided to vote anonymously. TTT
The photographs in question were sent anonymously. TTT 

Podstatné jméno je pak anonymity/ˌænə'nɪmə­ti/

Many people prefer the anonymity of a big city. TTT 

Pozor na překlad českého slova “anonym”. Ač v některých slovních slovo anonym /'anənɪm/ najdete, toto podstatné jméno se často nepoužívá. Spíše řeknete “an anonymous person”, “an anonymous caller” nebo třeba “an anonymous phone call”.

unanimous

Přídavné jméno unanimous/ju:'nænɪmə­s/ má význam jednomyslný, jednohlasný, ale také názorově jednotný.

The jury reached a unanimous verdict. He was found guilty. TTT
The delegates weren't unanimous about the candidate they liked. TTT
unanimous vote was taken and the meeting was adjourned. TTT
Doctors are unanimous about the dangers of this drug. TTT
The decision wasn't met with unanimous approval. TTT
Reviewers have been virtually unanimous in their evaluation of this book. TTT  

Odvozené příslovce je unanimously = jednohlasně.

The resolution was carried unanimously. TTT
He was unanimously elected as the temporary chairperson. TTT  
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

US College Year Classifications

Jak probíhá studium na americké vysoké škole? Jak se říká jednotlivým ročníkům?
PRE-INTERMEDIATE

MAKE vs. DO

Dnešní cvičení se zaměřuje na používání sloves MAKE a DO v ústálených spojeních.
PRE-INTERMEDIATE

Opakovat: REPEAT vs. REVISE

Jaký je rozdíl mezi slovíčky REPEAT a REVISE (případně REVIEW) ve významu ‘opakovat’.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář