Help for English

Slovíčko TOO pro pokročilejší

INTERMEDIATE Vydáno dne 15.10.2020

Slovíčko TOO jistě znáte, ale dnes si jeho použití mírně rozvedeme.Slovíčko TOO pro pokročilejší

Příslovce too/'tu:/ patří do základní slovní zásoby a to především ve významu také. V tom případě stojí většinou na konci věty. Pokud je před přídavným jménem, má význam příliš. Tomuto základnímu použití jsme se věnovali už v článku Slovíčko “TOO” 2× jinak. Další informace o slovíčko too se dočtete v článku Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH.

Dnes se podíváme na slovíčko too znovu, tentokrát ale více do hloubky a kromě zmíněných významů si ukážeme ještě další použití.

too = také

Základní význam příslovce too/'tu:/ je také, taky.

I live in Prague too. TTT *1
She likes strong coffee, too. TTT *2  

Často se odděluje čárkou. Ta se psát nemusí, ale je vhodná, pokud se jedná o složitější větu, nebo pokud by bez ní mohlo být obtížné pochopit význam věty.

Ve formálním či literárním stylu je možné použít too přímo za podmětem, potom je ale toto slovo oddělené čárkou po obou stranách:

I, too, enjoy taking long walks.

Slovíčko too nelze použít v záporných větách. V těch používáme slovo either/'aɪðə/ (podrobnosti v článku Slovíčka EITHER / NEITHER).

I don't like you too.
I don't like you either. TTT *3

Pro překlad českého slova také se používají i jiná slovíčka, například also nebo as well. O tom se dočtete podrobněji v článku Jak říci anglicky “také”.

too = příliš

Další základní význam slova too/'tu:/ je příliš, moc. Pak se používá před přídavným jménem.

I think the car is too slow. TTT *4
The jacket is too big. Don't buy it. TTT *5
I don't want to go there. It's too far. TTT *6  

Zde studenti často chybují ve správném pochopení významu. Slovo too má totiž v tomto významu vždy negativní zabarvení. Porovnejte:

The bag is very small. = Ta taška je velice malá.
Neříkám, jestli mi vadí nebo nevadí, že je malá. Jen to konstatuji. V dalším kontextu naznačím, jestli jsem za to rád (je malá, snadno ji schovám do kapsy), nebo mi to naopak vadí (nic se do tašky nevejde).

The bag is so small. = Ta taška je tak malá.
Toto je trochu více emotivní zabarvení (a často slovo so řeknu s důrazem), ale i zde potřebuji kontext pro vyjádření, jestli mi velikost vyhovuje nebo ne.

The bag is too small. = Ta taška je příliš malá.
Zde jednoznačně říkám, že mi velikost vadí, že do tašky nic nevejde.

O tom všem jsme již psali v článku Slovíčko “TOO” 2× jinak. Nyní si ale ukážeme něco, co trápí spíše pokročilejší studenty, a to je použití s přídavným jménem a podstatným jménem.

Pokud chcete vyjádřit, že je nějaká taška příliš malá, můžete říct české věty “Ta taška je příliš malá” nebo “To je příliš malá taška”. V angličtině v obou případech nejčastěji použijete “The bag is too small”.

Podstatné jméno za slovem too ovšem lze také použít. Je to často ve formálnější angličtině. Jak ale takovou větu správně poskládat?

The bag is too small.
It is a small bag.
It is a too small bag.
It is too a small bag.
It is too small a bag.

Pokud použijeme jen přídavné jméno, je člen před ním (a small bag). Když ale přidáme slovíčko too, posune se před podstatné jméno (too small a bag).

That was too big a piece of pie for her to eat. TTT *7
It's too big a problem. Let's call the boss. TTT *8
It was too hot a day for work. TTT *9
That's too expensive a car for someone on my salary. TTT *10
Losing weight is sometimes too distant a goal. TTT *11  

Pozn.: Více o tomto jevu v článku It's not that big a deal!.

too = navíc

Méně známé použití slova too je ve významu navíc, a k tomu ještě apod.

He is very smart, and handsome too. TTT *12
This dress looks better and it's cheaper too. TTT *13
The lunch was awful, and expensive too! TTT *14
Your children are polite and very humble too. TTT *15
I don't think it's a quality product. – I agree, and it's expensive too. TTT *16  

too = to teda ano

Jako poslední si ukážeme použití v americké hovorové angličtině. Tam se často používá, když chcete zdůraznit, že nesouhlasíte s nějakým záporným sdělením. Přeložit lze jako “(no) to teda ano”.

You are not a good tennis player. – I am too! TTT *17
I'm not having breakfast today. – You are too, young lady! TTT *18
You brother's not tall enough to play basketball. – He is too! TTT *19
She wasn't very happy there. – She was too! TTT *20
I don't want to go there. – You do too! TTT *21  

Překlad:
 1. Taky bydlím v Praze.
 2. Ona má taky ráda silnou kávu.
 3. Taky tě nemám rád.
 4. Myslím si, že to auto je příliš pomalé.
 5. Ta bunda je příliš velká. Nekupuj si ji.
 6. Nechci tam chodit. Je to příliš daleko.
 7. Byl to pro ni příliš velký kus koláče.
 8. Je to příliš velký problém. Zavolejme šéfovi.
 9. Na práci byl příliš horký den.
 10. Pro někoho s mým platem je to příliš drahé auto.
 11. Zhubnout je někdy příliš vzdálený cíl.
 12. Je velice chytrý a navíc pohledný.
 13. Tyto šaty vypadají lépe a navíc jsou levnější.
 14. Ten oběd byl hrozný a navíc byl drahý!
 15. Vaše děti jsou zdvořilé a navíc velice skromné.
 16. Myslím, že to není kvalitní výrobek. – Souhlasím, a navíc je drahý.
 17. Nejsi dobrý v tenise. – To teda jsem!
 18. Dneska nebudu snídat. – No to teda budeš, mladá dámo!
 19. Tvůj bratr není dost vysoký, aby hrát basketbal. – No to teda je!
 20. Nebyla tam moc spokojená. – To teda byla!
 21. Nechci tam chodit. – No to teda chceš!


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Slovíčko "TOO" 2x jinak

Možná víte, že TOO na konci věty vyjadřuje ‘také’. Jaký má však význam, když se objeví jinde ve větě?

PRE-INTERMEDIATE

Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH

Jak se v angličtině používají slovíčka ENOUGH (dost) a TOO (příliš)?
INTERMEDIATE

Jak říci anglicky "také"

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Slovíčko TOO pro pokročilejší 2 1344 Od DesperateDan poslední příspěvek
před 4 lety