Help for English

Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.03.2014

Jak se v angličtině používají slovíčka ENOUGH (dost) a TOO (příliš)?Udání množství pomocí ENOUGH a TOO

V dnešním článku se podíváme na slovíčka enough/ɪ'nʌf/ a too/'tu:/, vysvětlíme si rozdíl mezi nimi a ukážeme si, jak se používají.

ENOUGH – dost

Slovíčko enough/ɪ'nʌf/ (pozor na výslovnost, vyslovuje se s F na konci) říká, že je něčeho dostatek, že něco stačí, je to v dostatečné míře či množství, není toho potřeba již více. Používáme ho s podstatnými jmény, přídavnými jmény a příslovci.

ENOUGH a podstatná jména

Slovo enough lze použít s podstatnými jmény počitatelnými i nepočitatelnými. Své místo má před podstatným jménem.

I'd like to buy it but I don't have enough money. TTT *1
He told us to sit down but there weren't enough chairs. TTT *2
The shops were already closed but luckily we brought enough food with us. TTT *3  

Enough je v tomto případě tzv. determinátor, takže před podstatným jménem vlastně nahrazuje členy. Nemůže tedy nikdy být kombinace the enough, an enough apod. Nepřípustná je i kombinace s přivlastňovacími zájmeny, ukazovacími zájmeny apod.

I've had enough your excuses.
I can't get enough these cookies.

V takových případech musíme strukturu věty trochu změnit a použít předložku of:

I've had enough of your excuses. TTT *4
can't get enough of these cookies. TTT *5  

Může stát i samostatně. Např.:

Stop yelling. That's enough! TTT *6
Another beer? – No, thanks. I've had enough. TTT *7
It's hard to please my parents. Nothing is ever enough for them. TTT *8  

ENOUGH a přídavná jména/příslovce

V kombinaci s přídavnými jmény a příslovci je slovosled obrácený. Nejdříve je ve větě přídavné jméno a až potom enough. Porovnejte:

A nyní příklady:

You can't be a basketball star. You aren't tall enough. TTT *9
The police didn't catch the driver. They weren't fast enough. TTT *10
No matter how hard I try, I always feel that I'm not good enough. TTT *11
Nobody understood him because he wasn't speaking loudly enough. TTT *12
“Soon never comes soon enough to a young child.” (Jacqueline Carey) TTT *13  

ENOUGH + infinitiv

Velmi často uvidíme enough ve vazbě s infinitivem:

I don't have enough money to buy a new laptop. TTT *14
The tour was great. We had enough time to see everything we wanted to see. TTT *15
There was enough food to last for a few days. TTT *16
You aren't old enough to drink alcohol. TTT *17
The firefighters came quickly enough to save the house. TTT *18
I had just enough money to buy a hot dog. TTT *19 (just enough – jen tak tak)

V uvedených případech jako podmět infinitivu chápeme podmět věty. Tedy např. TY nejsi dost starý na to, abys TY pil alkohol. Pokud ale potřebujeme vyjádřit podmět jiný, využijeme předložku for:

There weren't enough chairs for everyone to sit down. TTT *20
They were standing near enough for her to overhear their conversation. TTT *21
My GPA isn't high enough for me to get into a good college. TTT *22  

Pozn.: O podobných vazbách infinitivu a přídavných jmen se dočtete v článku Přídavná jména s infinitivem.

TOO – příliš

Druhé slovíčko, na které se podíváme, je too/‘tu:/. Možná ho znáte ve významu 'také’ na konci kladných vět:

I love you. – I love you too. TTT *23  

Pozn.: O tomto významu se dočtete v článku Jak říci anglicky “také”.

My se ale budeme zabývat jiným významem. Too vyjadřuje, že je něco až příliš, více/méně než je dobré, více/méně než je zdrávo, více/méně než je potřeba.

TOO + přídavná jména a příslovce

Pojí se s přídavnými jmény a příslovci:

I'm looking for a new place. The rent here is too high. TTT *24
The suitcase was too heavy. I couldn't even lift it. TTT *25
Slow down! You're talking too fast! TTT *26
You're too late. Everybody has left. TTT *27  

Slůvko too můžeme zesílit pomocí příslovce way nebo zeslabit pomocí a little:

I couldn't drive because I was way too tired. TTT *28
Five bucks is a little too much, don't you think? TTT *29  

TOO + podstatná jména

S podstatnými jmény musíme použít vazbu s much / many podle toho, jestli je podstatné jméno počitatelné nebo ne. Spojení too many (případně too few) používáme s počitatelnými:

I have too many problems in my life. TTT *30
Don't eat too many sweets! TTT *31
There were too many people, so I stayed outside. TTT *32
Too few know what love really is. TTT *33 (=too few people)

Spojení too much (případně too little) je pro nepočitatelná podstatná jména:

Don't eat too much cake or you might be sick. TTT *34
Sometimes too much information is worse than no information at all. TTT *35
Let's move on. We've spent too much time on this already. TTT *36
Here's my credit card, but don't spend too much. TTT *37 (=too much money)
There's too much to do and too little time. TTT *38  

TOO + infinitiv

Stejně jako u enough, i zde můžeme pomocí infinitivu vyjádřit, na jakou činnost je něčeho až moc:

You're never too old to learn. TTT *39
This is too good to be true. TTT *40
I'm too tired to go to the gym today. TTT *41
We were too lazy to do anything, so we stayed in and watched TV all day. TTT *42
I have too many things to cope with right now. TTT *43
It takes too much time to download a movie on my computer. TTT *44  

Jako u enough, i se slovem too můžeme vyjádřit jiný podmět infinitivu pomocí vazby s předložkou for:

The man drove too quickly for us to get his license plate. TTT *45
It was too cold for me to go swimming. TTT *46  

Pozn.: O slovíčku too se také dočtete v článku Slovíčko “TOO” 2× jinak.

Závěrem

Nakonec se ještě podíváme na porovnání enough, too a slov very a so.

 • good enough – dostatečně dobrý, tak to stačí
 • too good – až moc dobrý, až příliš
 • very good – velmi dobrý
 • so good – tak dobrý, opravdu moc dobrý (zdůrazňujeme, chválíme, obdivujeme, divíme se…)

Zkusme si to i ve větách:

He's old enough. He can make his own decisions. TTT *47
He's too old. No one wants to give him a job. TTT *48
He's very old. He'll be ninety next month. TTT *49
He's so old! I thought he was younger! TTT *50  

Překlad:
 1. Rád bych si to koupil, ale nemám dost peněz.
 2. Řekl, abychom se posadili, ale nebylo tam dost židlí.
 3. Obchody již měly zavřeno ale my jsme si naštěstí vzali s sebou dostatek jídla.
 4. Už mám dost tvých výmluv.
 5. Nemůžu se těchto sušenek nabažit.
 6. Přestaňte křičet. To stačí!
 7. Ještě pivo? – Ne, díky. Už jsem měl dost.
 8. Je těžké potěšit moje rodiče. Nikdy pro ně nic není dost.
 9. Ty nemůžeš být basketbalová hvězda. Nejsi na to dost vysoký.
 10. Policisté toho řidiče nedostihli. Byli moc pomalí.
 11. Ať se snažím jak chci, neustále mám pocit, že nejsem dost dobrý.
 12. Nikdo mu nerozuměl, protože nemluvil dostatečně nahlas.
 13. “Brzy nikdy nepřichází pro malé dítě dostatečně brzy.” (Jacqueline Carey)
 14. Nemám dost peněz na to, abych si koupil nový laptop.
 15. Ten zájezd byl skvělý. Měli jsme dost času, abychom viděli všechno, co jsme vidět chtěli.
 16. Bylo tam dost jídla na to, aby vydrželo několik dní.
 17. Nejsi dost starý na to, abys pil alkohol.
 18. Hasiči přijeli dost rychle na to, aby ten dům zachránili.
 19. Měl jsem jen tak tak peněz, abych si koupil párek v rohlíku.
 20. Nebylo tam dostatek židlí na to, aby si mohli všichni sednout.
 21. Stáli k ní dostatečně blízko na to, aby vyslechla jejich rozhovor.
 22. Můj studijní průměr není dost vysoký na to, abych se dostal na dobrou vysokou školu.
 23. Miluju tě. – Já tebe taky.
 24. Sháním nové místo. Tady je nájem moc vysoký.
 25. Ten kufr byl moc těžký. Ani jsem ho neuzvedl.
 26. Zpomal! Mluvíš moc rychle!
 27. Jdeš moc pozdě. Všichni už odešli.
 28. Nemohl jsem řídit, protože jsem byl až příliš unavený.
 29. Pět babek je trochu moc, nemyslíš?
 30. Mám v životě až moc problémů.
 31. Nesněz moc sladkostí!
 32. Bylo tam příliš mnoho lidí a tak jsem zůstal venku.
 33. Málokdo ví, co láska opravdu znamená.
 34. Nesněz moc dortu, nebo by ti mohlo být špatně.
 35. Někdy je horší mít příliš mnoho informací, než nemít vůbec žádné informace.
 36. Pojďme dále. Na tomto jsme již strávili až moc času.
 37. Tady je moje kreditka, ale neutrať moc.
 38. Je toho tolik, co se musí udělat, a tak málo času.
 39. Nikdy nejsi příliš starý na to, aby ses něco naučil.
 40. To vypadá moc dobře na to, aby to byla pravda.
 41. Dnes jsem moc unavený na to, abych šel do posilovny.
 42. Nechtělo se nám nic dělat, a tak jsme zůstali doma a celý den koukali na televizi.
 43. Mám teď až moc věcí, se kterými si musím poradit.
 44. Stáhnout film na mém počítači trvá příliš dlouho.
 45. Muž jel příliš rychle na to, abychom si poznamenali jeho poznávací značku.
 46. Byla moc velká zima na to, abych šel plavat.
 47. Je dost starý. Může se rozhodovat sám za sebe.
 48. Je moc starý. Nikdo mu nechce dát práci.
 49. Je velmi starý. Za měsíc mu bude devadesát.
 50. Je už tak starý! Myslel jsem si, že je mladší.

V naší výukové aplikaci englishme! je tento článek doplněn aktivitami k procvičení.Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko TOO pro pokročilejší

Slovíčko TOO jistě znáte, ale dnes si jeho použití mírně rozvedeme.

ELEMENTARY

Slovíčko "TOO" 2x jinak

Možná víte, že TOO na konci věty vyjadřuje ‘také’. Jaký má však význam, když se objeví jinde ve větě?

INTERMEDIATE

Jak říci anglicky "také"

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH 6 8938 Od Vlado257 poslední příspěvek
před 8 lety