Help for English

Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH

PRE-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.03.2014

Jak se v angličtině používají slovíčka ENOUGH (dost) a TOO (příliš)?Udání množství pomocí ENOUGH a TOO

V dnešním článku se podíváme na slovíčka ENOUGH a TOO, vysvětlíme si rozdíl mezi nimi a ukážeme si, jak se používají.

ENOUGH – dost

Slovíčko enough/ɪ'nʌf/ (pozor na výslovnost, vyslovuje se s F na konci) říká, že je něčeho dostatek, že něco stačí, je to v dostatečné míře či množství, není toho potřeba již více. Používáme ho s podstatnými jmény, přídavnými jmény a příslovci.

ENOUGH a podstatná jména

ENOUGH lze použít s podstatnými jmény počitatelnými i nepočitatelnými. Své místo má PŘED podstatným jménem.

I'd like to buy it but I don't have enough money. TTT
He told us to sit down but there weren't enough chairs. TTT
The shops were already closed but luckily we brought enough food with us. TTT  

ENOUGH je v tomto případě determinátor, takže před podstatným jménem vlastně nahrazuje členy. Nemůže tedy nikdy být kombinace the enough, an enough apod. Nepřípustná je i kombinace s přivlastňovacími zájmeny, ukazovacími zájmeny apod.

I've had enough your excuses.
I can't get enough these cookies.

V takových případech musíme strukturu trochu změnit a použít předložku OF:

I've had enough of your excuses. TTT
can't get enough of these cookies. TTT  

ENOUGH může stát i osamotě. Např:

Stop yelling. That's enough! TTT
Another beer? – No, thanks. I've had enough. TTT
It's hard to please my parents. Nothing is ever enough for them. TTT  

ENOUGH a přídavná jména/příslovce

V kombinaci s přídavnými jmény a příslovci je slovosled s ENOUGH obrácený. Nejdříve jde tedy přídavné jméno a až potom ENOUGH. Porovnejte:

enough

A nyní příklady:

You can't be a basketball star. You aren't tall enough. TTT
The police didn't catch the driver. They weren't fast enough. TTT
No matter how hard I try, I always feel that I'm not good enough. TTT
Nobody understood him because he wasn't speaking loudly enough. TTT
“Soon never comes soon enough to a young child.” (Jacqueline Carey) TTT  

ENOUGH + infinitiv

Velmi často uvidíme ENOUGH ve vazbě s infinitivem:

I don't have enough money to buy a new laptop. TTT
The tour was great. We had enough time to see everything we wanted to see. TTT
There was enough food to last for a few days. TTT
You aren't old enough to drink alcohol. TTT
The firefighters came quickly enough to save the house. TTT
I had just enough money to buy a hot dog. TTT (just enough – jen tak tak)

V uvedených případech podmětem infinitivu chápeme podmět věty. Tedy např. TY nejsi dost starý na to, abys TY pil alkohol. Pokud ale potřebujeme vyjádřit podmět jiný, využijeme předložku FOR:

There weren't enough chairs for everyone to sit down. TTT
They were standing near enough for her to overhear their conversation. TTT
My GPA isn't high enough for me to get into a good college. TTT  

O podobných vazbách infinitivu a přídavných jmen se dočtete v článku Přídavná jména s infinitivem.

TOO – příliš

Druhé slovíčko, na které se podíváme, je too/‘tu:/. Možná ho znáte ve významu 'také’ na konci kladných vět:

I love you. – I love you too. TTT  

O tomto významu se dočtete v článku Jak říci anglicky “také”.

My se ale budeme zabývat jiným významem. TOO vyjadřuje, že je něco až příliš, více/méně než je dobré, více/méně než je zdrávo, více/méně než je potřeba.

TOO + přídavná jména a příslovce

Pojí se s přídavnými jmény a příslovci:

I'm looking for a new place. The rent here is too high. TTT
The suitcase was too heavy. I couldn't even lift it. TTT
Slow down! You're talking too fast! TTT
You're too late. Everybody has left. TTT  

TOO můžeme zesílit pomocí příslovce WAY nebo zeslabit pomocí A LITTLE:

I couldn't drive because I was way too tired. TTT
Five bucks is a little too much, don't you think? TTT  

TOO + podstatná jména

S podstatnými jmény musíme použít vazbu s MUCH / MANY podle toho, jestli je podstatné jméno počitatelné nebo ne. TOO MANY (případně TOO FEW) používáme s počitatelnými:

I have too many problems in my life. TTT
Don't eat too many sweets! TTT
There were too many people, so I stayed outside. TTT
Too few know what love really is. TTT (=too few people)

TOO MUCH (případně TOO LITTLE) je pro nepočitatelná podstatná jména:

Don't eat too much cake or you might be sick. TTT
Sometimes too much information is worse than no information at all. TTT
Let's move on. We've spent too much time on this already. TTT
Here's my credit card, but don't spend too much. TTT (=too much money)
There's too much to do and too little time. TTT  

TOO + infinitiv

Stejně jako u ENOUGH, i zde můžeme pomocí infinitivu vyjádřit, na jakou činnost je něčeho až moc:

You're never too old to learn. TTT
This is too good to be true. TTT
I'm too tired to go to the gym today. TTT
We were too lazy to do anything, so we stayed in and watched TV all day. TTT
I have too many things to cope with right now. TTT
It takes too much time to download a movie on my computer. TTT  

Stejně jako u ENOUGH, i zde můžeme vyjádřit jiný podmět infinitivu pomocí předložky FOR:

The man drove too quickly for us to get his license plate. TTT
It was too cold for me to go swimming. TTT  

O slovíčku TOO se také dočtete v článku Slovíčko “TOO” 2× jinak.

Závěrem

Na konec se ještě podíváme na porovnání ENOUGH, TOO a slov VERY a SO:

good enough – dostatečně dobrý, tak to stačí
too good – až moc dobrý, až příliš
very good – velmi dobrý
so good – tak dobrý, opravdu moc dobrý (zdůrazňujeme, chválíme, obdivujeme, divíme se…)

Zkusme si to i ve větách:

He's old enough. He can make his own decisions. TTT
He's too old. No one wants to give him a job. TTT
He's very old. He'll be ninety next month. TTT
He's so old! I thought he was younger! TTT  
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

INTERMEDIATE

Slovíčko TOO pro pokročilejší

Slovíčko TOO jistě znáte, ale dnes si jeho použití mírně rozvedeme.

ELEMENTARY

Slovíčko "TOO" 2x jinak

Možná víte, že TOO na konci věty vyjadřuje ‘také’. Jaký má však význam, když se objeví jinde ve větě?

INTERMEDIATE

Jak říci anglicky "také"

České slovo ‘také’ lze anglicky říci několika způsoby. Kdy a jak který použít? (upravený článek z roku 2006)

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Udávání množství pomocí TOO a ENOUGH 6 7366 Od Vlado257 poslední příspěvek
před 5 lety