Help for English

The Knight's Tale (vocabulary)

INTERMEDIATE Vydáno dne 26.02.2020

Slovní zásoba ze zjednodušené povídky Geoffrey Chaucera.bury
bury - pohřbít
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

verb - to put a dead person's body in the ground

 
conquer - dobýt
BrE
/'kɒŋkə/ Přehrát
AmE
/'kɑ:ŋkər/ Přehrát

verb - to defeat an army in a war and take control of the country

 
disrupt - rušit, přerušit
BrE
/dɪs'rʌpt/ Přehrát
AmE
/dɪs'rʌpt/ Přehrát

verb - to cause difficulties that prevent an event or process from continuing normally

 
doom - odsoudit k záhubě, zatratit
BrE
/'du:m/ Přehrát
AmE
/'du:m/ Přehrát

verb - to leave someone to die or to suffer

 
duke - vévoda
BrE
/'dju:k/ Přehrát
AmE
/'du:k/ Přehrát

noun - a nobleman of high rank (one who is in charge of a part of a country or of a small country)

 
furious - rozzuřený, velmi naštvaný
BrE
/'fjʊəriəs/ Přehrát
AmE
/'fjʊəriəs/ Přehrát

adjective - very angry

 
grieve - truchlit
BrE
/'gri:v/ Přehrát
AmE
/'gri:v/ Přehrát

verb - to feel great sorrow

grove
grove - háj, lesík
BrE
/'grəʊv/ Přehrát
AmE
/'groʊv/ Přehrát

noun - a group of trees growing together, a small cultivated wood

 
honour - čest, pocta
BrE
/'ɒnə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:nər/ Přehrát

noun - great respect

 
looter - rabující (kdo rabuje)
BrE
/'lu:tə/ Přehrát
AmE
/'lu:t̬ər/ Přehrát

noun - a person who steals valuable things, especially during a war etc.

 
mercy - slitování, milosrdenství, milost, soucit
BrE
/'mɜ:si/ Přehrát
AmE
/'mɜ:rsi/ Přehrát

noun - kindness that is shown by somebody who has power to hurt someone or make someone suffer

pray
pray - modlit se
BrE
/'preɪ/ Přehrát
AmE
/'preɪ/ Přehrát

verb - to speak to a god

 
prayer - modlitba
BrE
/'preə/ Přehrát
AmE
/'prer/ Přehrát

noun - the words spoken to a god, the act of speaking to a god

 
punish - potrestat, ztrestat, trestat
BrE
/'pʌnɪʃ/ Přehrát
AmE
/'pʌnɪʃ/ Přehrát

verb - to do something unpleasant to somebody who has done something bad or wrong

 
rule - vládnout
BrE
/'ru:l/ Přehrát
AmE
/'ru:l/ Přehrát

verb - to have the power over a country, people etc. and use it

 
spear - kopí, oštěp
BrE
/'spɪə/ Přehrát
AmE
/'spɪr/ Přehrát

noun - a long straight stick with a sharp point at one end which is used as a weapon

 
tournament - turnaj
BrE
/'tʊənəmənt/ Přehrát
AmE
/'tʊrnəmənt/ Přehrát

noun - a sport event in which many players compete against each other

 
traitor - zrádce
BrE
/'treɪtə/ Přehrát
AmE
/'treɪt̬ər/ Přehrát

noun - a person who is not loyal to his country, his friends etc.

 
trickery - podvádění, klamání
BrE
/'trɪkeri/ Přehrát
AmE
/'trɪkeri/ Přehrát

noun - the use of dishonest methods in order to achieve something

 
wounded - zraněný, zraněn, raněný, poraněný
BrE
/'wu:ndɪd/ Přehrát
AmE
/'wu:ndɪd/ Přehrát

adjective - injuredPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Wife of Bath's Tale

Slovíčka z povídky The Wife of Bath's Tale (Geoffrey Chaucer)
PRE-INTERMEDIATE

Geoffrey Chaucer: The Knight's Tale

Zjednodušená verze další z Canterburských povídek spisovatele Geoffrey Chaucera.

ELEMENTARY

Geoffrey Chaucer: The Wife of Bath's Tale

“Po čem ženy nejvíce touží?” Na tuto otázku se pokouší najít odpověď mladý rytíř. Přečtěte a poslechněte si jeden z příběhů Canterburských povídek převyprávěný jednoduchou angličtinou.

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář