Help for English

Wife of Bath's Tale

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z povídky The Wife of Bath's Tale (Geoffrey Chaucer) 
agree - souhlasit
BrE
/ə'gri:/ Přehrát
AmE
/ə'gri:/ Přehrát

verb - to have the same opinion as sb/sth

angry
angry - rozzlobený, rozčilený
BrE
/'æŋgri/ Přehrát
AmE
/'æŋgri/ Přehrát

adjective - having a strong feeling towards somebody, feeling as if you want to shout at them

 
answer - odpovědět
BrE
/'ɑ:nsə/ Přehrát
AmE
/'ænsər/ Přehrát

verb - to reply, to say something when somebody asks you a question

 
ask - žádat, požádat, poprosit, prosit
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to make a request for

 
ask - zeptat se, ptát se
BrE
/'ɑ:sk/ Přehrát
AmE
/'æsk/ Přehrát

verb - to say something and expect an answer or information

 
beauty - krása, nádhera
BrE
/'bju:ti/ Přehrát
AmE
/'bju:t̬i/ Přehrát

noun - the state of being beautiful

 
decide - rozhodnout se, rozhodnout
BrE
/dɪ'saɪd/ Přehrát
AmE
/dɪ'saɪd/ Přehrát

verb - to make a choice, to make up your mind

 
die - zemřít, umřít
BrE
/'daɪ/ Přehrát
AmE
/'daɪ/ Přehrát

verb - to stop living, to become dead

 
disappear - zmizet
BrE
/ˌdɪsə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ˌdɪsə'pɪr/ Přehrát

verb - to become impossible to see or find

 
find - najít, nalézt
BrE
/'faɪnd/ Přehrát
AmE
/'faɪnd/ Přehrát

verb - to see or discover something which you have been looking for

forest
forest - les, prales
BrE
/'fɒrɪst/ Přehrát
AmE
/'fɑ:rɪst/ Přehrát

noun - a large area of land covered with trees

gold
gold - zlato
BrE
/'gəʊld/ Přehrát
AmE
/'goʊld/ Přehrát

noun - (the chemical element of atomic number 79) a yellow metal which is very valuable and which coins and jewels are often made of

 
husband - manžel, muž (manžel)
BrE
/'hʌzbənd/ Přehrát
AmE
/'hʌzbənd/ Přehrát

noun - a man who is married

 
choose - vybrat, vybrat si, zvolit, zvolit si, vybírat, vybírat si
BrE
/'tʃu:z/ Přehrát
AmE
/'tʃu:z/ Přehrát

verb - to pick one from a number of options or possibilities

king
king - král
BrE
/'kɪŋ/ Přehrát
AmE
/'kɪŋ/ Přehrát

noun - a ruler of a monarchy

knight
knight - rytíř
BrE
/'naɪt/ Přehrát
AmE
/'naɪt/ Přehrát

noun - a soldier serving a king or queen, usually with armour and on a horse

 
live - žít
BrE
/'lɪv/ Přehrát
AmE
/'lɪv/ Přehrát

verb - (of a person, animal or plant) to exist, to be alive, not dead

 
marry - vzít si (za muže či ženu), oženit se, vdát se
BrE
/'mæri/ Přehrát
AmE
/'mæri/ Přehrát

verb - to become somebody's husband or wife

 
pay - platit, zaplatit
BrE
/'peɪ/ Přehrát
AmE
/'peɪ/ Přehrát

verb - to give money for something

 
poor - chudý
BrE
/'pɔ:/ Přehrát
AmE
/'pʊr/ Přehrát

adjective - not having much money, not wealthy

 
power - síla, moc
BrE
/'paʊə/ Přehrát
AmE
/'paʊər/ Přehrát

noun - strength or natural force of something

 
promise - slíbit
BrE
/'prɒmɪs/ Přehrát
AmE
/'prɑ:mɪs/ Přehrát

verb - to say that you will definitely do something so that people can rely on it

queen
queen - královna
BrE
/'kwi:n/ Přehrát
AmE
/'kwi:n/ Přehrát

noun - a female ruler of a monarchy, the wife of a king

 
question - otázka
BrE
/'kwestʃən/ Přehrát
AmE
/'kwestʃən/ Přehrát

noun - a sentence that asks about something and expects an answer

 
rich - bohatý
BrE
/'rɪtʃ/ Přehrát
AmE
/'rɪtʃ/ Přehrát

adjective - having a lot of money and wealth, not poor

sad
sad - smutný
BrE
/'sæd/ Přehrát
AmE
/'sæd/ Přehrát

adjective - unhappy; making somebody feel unhappy; feeling sorrow

 
save - zachránit
BrE
/'seɪv/ Přehrát
AmE
/'seɪv/ Přehrát

verb - to protect from death or from damage

 
shout - křičet, řvát, hulákat
BrE
/'ʃaʊt/ Přehrát
AmE
/'ʃaʊt/ Přehrát

verb - to speak very loudly, e.g. at somebody who is far from you etc.

smile
smile - usmívat se, usmát se
BrE
/'smaɪl/ Přehrát
AmE
/'smaɪl/ Přehrát

verb - to show a happy expression on your face

ugly
ugly - ošklivý, škaredý, šeredný
BrE
/'ʌgli/ Přehrát
AmE
/'ʌgli/ Přehrát

adjective - unpleasant to look at, not nice or beautiful

wedding
wedding - svatba
BrE
/'wedɪŋ/ Přehrát
AmE
/'wedɪŋ/ Přehrát

noun - a marriage ceremony

 
whisper - šeptat
BrE
/'wɪspə/ Přehrát
AmE
/'wɪspər/ Přehrát

verb - to speak very quietly, without using the vocal chords at allPokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Geoffrey Chaucer: The Wife of Bath's Tale

“Po čem ženy nejvíce touží?” Na tuto otázku se pokouší najít odpověď mladý rytíř. Přečtěte a poslechněte si jeden z příběhů Canterburských povídek převyprávěný jednoduchou angličtinou.

INTERMEDIATE

The Knight's Tale (vocabulary)

Slovní zásoba ze zjednodušené povídky Geoffrey Chaucera.

PRE-INTERMEDIATE

Geoffrey Chaucer: The Knight's Tale

Zjednodušená verze další z Canterburských povídek spisovatele Geoffrey Chaucera.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Wife of Bath's Tale 4 30307 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 15 lety