Help for English

Chytré opakování slovíček v English Me

ALL LEVELS Vydáno dne 06.08.2021

Nová funkce English me, která zajistí, že vám slovíčka zůstanou dlouhodobě v paměti.Chytré opakování v English Me

V aplikaci English Me se nezaměřujeme pouze na krátkodobé zvládnutí slovní zásoby ale i na její dlouhodobé udržení v paměti. Právě jsme vylepšili funkci “Opakování slovíček”, díky které se slovíčka naučíte ještě efektivněji.

Naleznete ho v sekci Samostudium v části Slovní zásoba:

Zde vás bude čekat výběr ze tří možností:

Novinkou je ‘Chytré opakování’, které si detailně vysvětlíme níže. To vychází z vědecky podloženého principu tzv. ‘spaced repetition’. Aplikace bude sama vybírat slovíčka k opakování, a to v tu dobu, kdy je pro vás z pohledu paměti ideální si slovíčko zopakovat.

Možnost ‘Udržovací cvičení’ vybere 10 slovíček ze všech, se kterými jste již v minulosti pracovali. Budou zde jak slovíčka, která již umíte, tak slovíčka, které jsou zařazena jako problematická.

Možnost ‘Problematická slovíčka’ vybere 10 slovíček, která jsou zařazena mezi problematická, tedy naposledy, když se objevila ve zkoušení, jste v nich opakovaně chybovali.

Jak funguje ‘Chytré opakování’?

Řekněme, že se v aplikaci setkáte se slovíčkem, které neznáte. Ve zkoušení, protože ho několikrát zadáte nesprávně, vám ho aplikace vyhodnotí jako problematické.

Takové slovo vám algoritmus chytrého opakování nabídne k zopakování již velmi brzy. Protože je slovo uložené v krátkodobé paměti, pravděpodobně již vám nebude dělat žádný problém. Aplikace ho v tuto chvíli ale ještě nebude počítat jako naučené. Chytré opakování toto slovíčko opět po nějaké kratší době vybere do opakování. Pokud vám ani nyní nebude slovíčko dělat problém, chytré opakování ho ještě po několika měsících znovu připomene. Až tehdy bude slovíčko skutečně považovat za naučené.

Tři stavy slovíček

Všechna slovíčka v aplikaci nyní mohou mít jeden ze čtyř různých stavů:

Naučené – slovíčko již prošlo celým cyklem učení a opakovaně jste ho ve zkoušení zadávali správně i s časovým odstupem.
V procesu učení – slovíčko jste již uměli, tedy zadali jste ho správně alespoň v jednom zkoušení, ale stále neprošlo celým cyklem učení.
Problematické – naposledy, kdy se slovíčko objevilo ve zkoušení, jste s ním měli problémy, tedy opakovaně ho zadávali špatně.
Neznámé – slovíčko se ještě neobjevilo ve zkoušení, nebude se tedy zařazovat do opakování.

Stav slovíčka je vidět ve všech výpisech, tedy v okruzích slovní zásoby, ve vyhledávání apod. Stav slova můžete upravovat i sami (stačí na ikonku kliknout a vybrat jeden z nabízených stavů).

Pokud třeba jako pokročilý student bezpečně znáte slovo dog/‘dɒg/, není potřeba čekat na to, až slovo projde celým procesem. Zřejmě toto slovo znáte teď a znát ho budete i za měsíc či za rok. Nastavte mu stav 'Naučené’ a chytré opakování ho již nebude nabízet. Stále se ale může objevit v ‘Udržovacím cvičení’.

Pokud Vám aplikace někdy zařadí slovíčko, o kterém se domníváte, že je pro vás zbytečné, např. odborné slovo malar/‘meɪlə/ (lícní kost), můžete mu stav nastavit na 'Neznámé’. Tím se už nebude objevovat v žádném opakování.

Prohlídka slovíček a volba způsobu zkoušení

Novinkou je, že předtím, než se samo opakování spustí, si můžete zvolit, jakým způsobem si slovíčka chcete opakovat, a také si celou desítku vybraných slovíček předem prohlédnout.

Volba způsobu zkoušení je důležitá. Aby se slovíčkem aplikace v rámci Chytrého zkoušení pracovala (tedy mohla mu měnit znalost a posouvat ho v procesu učení výš), je nutné zvolit metodu překladu do angličtiny nebo zkoušení podle definice. Pokud si např. spustíte zkoušení pomocí ‘Bleskových obrázků’ a budete klikat vždy správně na jednu ze dvou/čtyř fotografií, náš chytrý algoritmus je nebude považovat za skutečně naučená slovíčka. Stejně tomu je např. v případě diktátu slov, hry Nevybouchni apod. Tato slovíčka budou zůstávat v ‘procesu učení’.

Pro opakování ale určitě doporučujeme používat celou škálu metod zkoušení a slovíčka si takto co nejčastěji připomínat.

Doporučení nakonec

Na závěr je nutné zmínit, že aby Chytré opakování skutečně fungovalo a bylo efektivní, je důležité se učit pravidelně, nejlépe každý den. Jedno kolo chytrého opakování netrvá dlouho a výsledky se jistě brzy dostaví.

Co jsme udělali se slovíčky, která jste se již v minulosti učili? Pokud je aplikace brala v minulosti jako naučená, nechali jsme jim stav “Naučené”. Tato slovíčka ale neprošla naším novým algoritmem, takže je možné, že tam jsou i slova, která jste se naučili jen jednou a možná jste je již zapomněli. Určitě doporučujeme spouštět i “Udržovací cvičení”, díky kterému přijdou na řadu i takováto slovíčka.

Více o English Me!

Více se o naší aplikaci dočtete v článku Aplikace English Me! (podrobný popis). Můžete si ji také bezplatně vyzkoušet přímo na www.englishme.cz.Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Nové věty v English Me!

Co je nového v aplikaci English Me? Počet vět se více než zdvojnásobil.
ALL LEVELS

Vylepšené funkce slovníku v English Me

Ve slovníku v English Me nově zobrazujeme i nepravidelné tvary sloves a odkazy na články, které se daných slov týkají.

ALL LEVELS

English Me pro učitele

Jak mohou s aplikací English Me pracovat učitelé, co vše lze s English Me dělat, v čem všem může být aplikace užitečná.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Chytré opakování slovíček v English Me 0 4647