Help for English

Articles: Place Names

UPPER-INTERMEDIATE Vydáno dne 29.05.2006

Přehled používání členů u zeměpisných názvů, tedy světadílů, států, oceánů, moří, pohoří, hor, řek, jezer, měst, ulic, čtvrtí atd.Správně používat členy umí jen málokterý student angličtiny. Gramatických pravidel pro tento jev je opravdu mnoho. Často se jedná o velice drobné rozdíly v chápání dané věty a proto použití členu není vždy jednoznačné. Samostatnou kapitolou jsou členy u zeměpisných názvů. I zde existuje množství pravidel, z nichž u každého nalezneme nějaké výjimky. Pojďme si alespoň některé zásady pro používání členů u vlastních podstatných jmen uvést.

Možnosti jsou vlastně dvě: někdy používáme určitý člen a jindy nulový člen (bez členu). Použití neurčitého členu u zeměpisných názvů je velice nepravděpodobné, a/an bychom mohli použít např. pouze pokud bychom vyjadřovali, že míst se stejným názvem je spousta a my máme na mysli jen jedno z nich. (Např. He lives in a Jamestown, too, but I think it's not the Jamestown founded in 1604).

Světadíly

Názvy světadílů jsou zásadně s nulovým členem.
Europe, Australia, Asia, Africa, America, Antarctica
Dokonce pokud stojí s přívlastkem, s nímž vytvářejí jeden ucelený pojem:
Central Asia, medieval Europe, South America
Výjimku tvoří pojmenování světadílu ve vazbě the continent of...
the continent of Africa (africký kontinent)

Státy, země

U názvů států jsou obě možnosti použití členu, které se však řídí následujícími pravidly:
1) Jednoslovné názvy států v jednotném čísle jsou bez členu
2) Víceslovné názvy států či názvy států v množném čísle mají určitý člen
Italy, France, Russia, Britain, Portugal, California - jednoslovné názvy
ALE: the Netherlands - množné číslo
the Czech Republic, the USA, the European Union, the United Kingdom - víceslovné názvy států, které mají v názvu obecné podstatné jméno (Republic, Union, State, Kingdom atd.)
ALE: New Mexico, New Zealand - bez členu - nejedná se o název, který se skládá z vlastního jména + obecného podstatného jména
Stejně jako u světadílů platí, že pokud zemi pojmenováváme pomocí vazby the state of ..., the republic of ... apod., používáme THE
the Republic of Ireland

Města a obce

Názvy měst a obcí bývají bez členu (s nulovým členem).
New York, Sydney, Prague, Washington DC
Výjimku tvoří opět pojmenování pomocí vazby the city of ..., the town of ...
the city of New York / ALE: New York City

Oblasti, městské čtvrti

Názvy různých oblastí bývají bez členu (Brooklyn, Chinatown, Manhattan, Queens, West End), některé však používají určitý člen (the Riviera, the Bronx, the Hague, the City)

Oceány, moře, řeky, úžiny, zálivy, průplavy

Většina názvů vodstev je s určitým členem, výjimku tvoří názvy jezer, ty jsou s nulovým členem.
the Pacific, the Atlantic Ocean, the North Sea, the Mediterranean - oceány a moře
the Mississippi, the River Elbe, the Missouri River - používáme člen u jakéhokoliv způsobu pojmenování (the River ___, the ____ river, the ____)
the Bering Strait, the Gulf of Mexico, the Panama Canal, the English Channel - úžiny, průplavy, zálivy

Pohoří, souostroví, pouště

Skupiny hor, ostrovů a pouště jsou v angličtině s určitým členem:
the Alps, the Himalayas, the Sierra Nevada - pohoří
the Shetlands, the Channel Islands, the British Isles - skupiny ostrovů
the Sahara, the Great Sandy Desert, the Mojave Desert - pouště

Hory, jezera, ostrovy...

U názvů jednotlivých hor, jezer, ostrovů, údolí, vodopádů, přírodních útvarů, jeskyní atd. používáme nulový člen. Jedná se především o názvy začínající na Mount, Lake, Loch, apod. ale není to podmínkou.
Mount Everest, Mount St. Helen, Half Dome, Mt. Whitney, Ben Nevis - hory
Lake Eyrie, Lake Michigan, Loch Ness, Great Bear Lake, Great Salt Lake - jezera
Madagaskar, Holy Island, Java - ostrovy
Mammoth Cave, Niagara Falls, Death Valley - jeskyně, vodopády, údolí apod.

Ulice, náměstí, parky

Ulice, náměstí a parky jsou zpravidla bez členu (s nulovým členem).
Wall Street, Broadway, Madison Avenue, Sunset Boulevard - ulice, třídy
Trafalgar Square, Picadilly Circus, Times Square - náměstí
Hyde Park, Yosemite National Park, St. Stephen's Green - parky

Budovy a stavby

U budov platí dvě pravidla:
1) Začíná-li název budovy na vlastní jméno (většinou jméno člověka), nepoužíváme člen (nulový člen)
2) Začíná-li název budovy na obecné podstatné jméno nebo přídavné jméno, používáme THE (určitý člen)
Westminster Abbey, Buckingham Palace - název začíná vlastním podstatným jménem
the World Trade Center, The National Museum, the White House, the Empire State Building, The Statue of Liberty - názvy staveb začínající na obecné podstatné jméno nebo přídavné jméno
ALE: the Charles Bridge, the Eiffel Tower, Big Ben - výjimky se objevují poměrně často

Univerzity

Názvy univerzit jsou zpravidla bez členu (Harvard University, Oxford University, Charles University), pokud nezačínají na vazbu the university of ... (the University of California, Los Angeles - UCLA)
Aplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s námi anglicky po celý rok již za 990 Kč. Získejte týden zdarma zde.

Pokračovat můžete zde:

UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names #1

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Articles: Place Names #2

Test používání členů u vlastních místopisných podstatných jmen, tedy u států, světadílů, moří, řek, jezer, hor, měst, čtvrtí, ulic, parků apod.
UPPER-INTERMEDIATE

Členy u jmen lidí

Používají se členy u jmen lidí? Většinou ne, ale občas se objeví. Kdy? Na to odpoví tento článek.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Articles: Place Names 35 65984 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 3 měsíci