Help for English

Computing

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Topic: Words connected with computers 
browse - brouzdat (po internetu), zkoumat (databázi apod.), procházet (databázi apod.)
BrE
/'braʊz/ Přehrát
AmE
/'braʊz/ Přehrát

verb - to look for information on a computer, esp. in a database or the internet

 
CD-ROM - CD-ROM
BrE
/ˌsi:'di: rɒm/ Přehrát
AmE
/ˌsi:'di: rɑ:m/ Přehrát

noun - a compact disk containing computer data

click
click - klepnout (na tlačítko myši), kliknout
BrE
/'klɪk/ Přehrát
AmE
/'klɪk/ Přehrát

verb - to press the button on a computer mouse

computer
computer - počítač
BrE
/kəm'pju:tə/ Přehrát
AmE
/kəm'pju:t̬ər/ Přehrát

noun - a machine that can be used to do maths, type, draw, play games, watch videos, listen to music, surf the internet etc.

connect
connect - připojit se (např. k internetu)
BrE
/kə'nekt/ Přehrát
AmE
/kə'nekt/ Přehrát

verb - to join a computer network

download
download - stáhnout (do počítače), stahovat (do počítače)
BrE
/'daʊnləʊd/ Přehrát
AmE
/'daʊnloʊd/ Přehrát

verb - to transfer information, data, files etc. from the internet etc. to your computer and store it there

e-mail
e-mail - elektronická pošta, e-mail
BrE
/'i:meɪl/ Přehrát
AmE
/'i:meɪl/ Přehrát

noun - an internet system in which you can send messages and files etc. from one user to another

hard drive
hard drive - pevný disk, hard disk
BrE
/'hɑ:d draɪv/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rd draɪv/ Přehrát

noun - the inner part of the computer that stores information and data

hardware
hardware - hardware
BrE
/'hɑ:dweə/ Přehrát
AmE
/'hɑ:rdwer/ Přehrát

noun - physical parts of a computer and devices that the computer works with

chat
chat - povídat si po internetu, četovat
BrE
/'tʃæt/ Přehrát
AmE
/'tʃæt/ Přehrát

verb - to talk to somebody in an informal way using the internet

Internet
Internet - internet
BrE
/'ɪntənet/ Přehrát
AmE
/'ɪnt̬ərnet/ Přehrát

noun - a computer network connecting computers all over the world

keyboard
keyboard - klávesnice
BrE
/'ki:bɔ:d/ Přehrát
AmE
/'ki:bɔ:rd/ Přehrát

noun - a part of a computer or a typewriter with many keys that is used for typing

laptop
laptop - přenosný počítač, laptop, notebook (přenosný počítač)
BrE
/'læptɒp/ Přehrát
AmE
/'læptɑ:p/ Přehrát

noun - a small computer that can be easily carried and used anywhere

link
link - odkaz (na internetu)
BrE
/'lɪŋk/ Přehrát
AmE
/'lɪŋk/ Přehrát

noun - a word, a phrase or a web address on a web page that, when you click on it, will take you to a different page or a different website

 
log in - zalogovat se, přihlásit se (např. do sítě)
BrE
/ˌlɒg'ɪn/ Přehrát
AmE
/ˌlɑ:g'ɪn/ Přehrát

verb - to do something to enter a computer system, usually enter the name and password

 
log out - odhlásit se (např. ze sítě), odlogovat se
BrE
/ˌlɒg'aʊt/ Přehrát
AmE
/ˌlɑ:g'aʊt/ Přehrát

verb - to do something to leave a computer system

 
memory - paměť
BrE
/'meməri/ Přehrát
AmE
/'meməri/ Přehrát

noun - the ability to remember things

 
message - zpráva
BrE
/'mesɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'mesɪdʒ/ Přehrát

noun - a piece of information written on a note or sent to somebody in another way

microphone
microphone - mikrofon
BrE
/'maɪkrəfəʊn/ Přehrát
AmE
/'maɪkrəfoʊn/ Přehrát

noun - a device that you speak into in order that your voice can be amplified or recorded

modem
modem - modem
BrE
/'məʊdəm/ Přehrát
AmE
/'moʊdəm/ Přehrát

noun - a device that connects the computer to telephone lines in order to send and receive e-mails and connect to the internet etc.

monitor
monitor - monitor
BrE
/'mɒnɪtə/ Přehrát
AmE
/'mɑ:nɪt̬ər/ Přehrát

noun - the part of a computer that has a screen and shows graphics and texts etc.

mouse
mouse - myš (k počítači)
BrE
/'maʊs/ Přehrát
AmE
/'maʊs/ Přehrát

noun - a device that is used to control computer programs, you hold it in your hand and move it in the direction you want the cursor on the screen to move

mouse mat
mouse mat - podložka pod myš
BrE
/'maʊs mæt/ Přehrát
AmE
/'maʊs mæt/ Přehrát

noun, British English - a soft piece of material that you move a computer mouse over

network
network - síť (počítačová)
BrE
/'netwɜ:k/ Přehrát
AmE
/'netwɜ:rk/ Přehrát

noun - a connection of two or more computers, usually by cables

printer
printer - tiskárna
BrE
/'prɪntə/ Přehrát
AmE
/'prɪnt̬ər/ Přehrát

noun - a device that is connected to a computer and puts text or graphics on paper

scanner
scanner - snímač, snímací zařízení, scanner
BrE
/'skænə/ Přehrát
AmE
/'skænər/ Přehrát

noun - a device that transfers texts and graphics from a sheet of paper etc. to electronic form for a computer

screen
screen - obrazovka
BrE
/'skri:n/ Přehrát
AmE
/'skri:n/ Přehrát

noun - a part of a TV set or a monitor that shows films, graphics, texts etc.

search engine
search engine - vyhledávač (internetový), vyhledávací stroj
BrE
/'sɜ:tʃ endʒɪn/ Přehrát
AmE
/'sɜ:rtʃ endʒɪn/ Přehrát

noun - an internet tool that can find pages you are looking for

shut down
shut down - vypnout (stroj či počítač)
BrE
/ˌʃʌt'daʊn/ Přehrát
AmE
/ˌʃʌt'daʊn/ Přehrát

verb - to turn off a machine or a computer

software
software - software
BrE
/'sɒftweə/ Přehrát
AmE
/'sɑ:ftwer/ Přehrát

noun - the system and programs that your computer works with

space bar
space bar - mezerník (na klávesnici)
BrE
/'speɪsbɑ:/ Přehrát
AmE
/'speɪsbɑ:r/ Přehrát

noun - a long key on a keyboard that is used to separate words etc.

spam
spam - nevyžádaná pošta, reklamní nevyžádaná pošta
BrE
/'spæm/ Přehrát
AmE
/'spæm/ Přehrát

noun - unwanted mail, usually advertisement

speaker
speaker - reproduktor
BrE
/'spi:kə/ Přehrát
AmE
/'spi:kər/ Přehrát

noun - a part of a radio, TV etc. that produces the sound

type
type - psát (na stroji nebo klávesnici), psát na stroji
BrE
/'taɪp/ Přehrát
AmE
/'taɪp/ Přehrát

verb - to write something by using a computer keyboard or a typewriter

virus
virus - vir (počítačový), virus (počítačový)
BrE
/'vaɪrəs/ Přehrát
AmE
/'vaɪrəs/ Přehrát

noun - a computer program or information causing that the computer stops working properly etc.

web page
web page - webová stránka, internetová stránka
BrE
/'web peɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'web peɪdʒ/ Přehrát

noun - a document on the internet with information etc.

website
website - webové stránky
BrE
/'websaɪt/ Přehrát
AmE
/'websaɪt/ Přehrát

noun - a place on the internet containing a set of pages with information etc.Pokračovat můžete zde:

STARTER

Počítače - podstatná jména

Podstatná jména spojená s počítači a informatikou.

ELEMENTARY

Výslovnost: Vázání slov v angličtině

Článek o tzv. „connected speech“, tedy o vázání slov v anglické výslovnosti.
INTERMEDIATE

Spojení MEET WITH

Pojďme se podívat na spojení slovesa a předložky, které učitelé často opravují, nebo dokonce i zakazují.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno Computing 2 33283 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 16 lety