Help for English

In the City

ALL LEVELS Vydáno dne 22.10.2005

Topic: Town, shops etc. 
architecture - architektura
BrE
/'ɑ:kɪtektʃə/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rkɪtektʃər/ Přehrát

noun - the style in which a building or house is built

 
avenue - třída (ulice), ulice (široká), bulvár (ulice)
BrE
/'ævənju:/ Přehrát
AmE
/'ævənu:/ Přehrát

noun - a wide street

bank
bank - banka
BrE
/'bæŋk/ Přehrát
AmE
/'bæŋk/ Přehrát

noun - a building where you can put or take out money, take a loan etc.

bar
bar - hospoda
BrE
/'bɑ:/ Přehrát
AmE
/'bɑ:r/ Přehrát

noun, American English - a place where you can have a drink, a pub

beach
beach - pláž
BrE
/'bi:tʃ/ Přehrát
AmE
/'bi:tʃ/ Přehrát

noun - the place at the seaside with sand, where you can lie, sunbathe, play etc.

boulevard
boulevard - třída (ulice), bulvár (ulice)
BrE
/'bʊlɪvɑ:d/ Přehrát
AmE
/'bʊlɪvɑ:rd/ Přehrát

noun - a wide street with trees on both sides

bridge
bridge - most, lávka
BrE
/'brɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'brɪdʒ/ Přehrát

noun - a structure that leads over a river, valley etc., usually made of metal, stone or wood

building
building - budova, stavba
BrE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát
AmE
/'bɪldɪŋ/ Přehrát

noun - a stucture with walls and a roof

bus stop
bus stop - autobusová zastávka, zastávka
BrE
/'bʌs stɒp/ Přehrát
AmE
/'bʌs stɑ:p/ Přehrát

noun - a place where you can take a bus, usually without a roof, in a street

 
cab - taxi, taxík
BrE
/'kæb/ Přehrát
AmE
/'kæb/ Přehrát

noun, American English - a taxi

car park
car park - parkoviště
BrE
/'kɑ:pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'kɑ:rpɑ:rk/ Přehrát

noun, British English - a place where you can park a car

cinema
cinema - kino
BrE
/'sɪnəmə/ Přehrát
AmE
/'sɪnəmə/ Přehrát

noun, British English - a building where you go to see a film

 
college - vysoká škola
BrE
/'kɒlɪdʒ/ Přehrát
AmE
/'kɑ:lɪdʒ/ Přehrát

noun - the kind of school where you can study after secondary school or high school

 
department store - obchodní dům
BrE
/dɪ'pɑ:tmənt stɔ:/ Přehrát
AmE
/dɪ'pɑ:rtmənt stɔ:r/ Přehrát

noun - a large shop (usually with many floors) where you can buy almost anything

escalator
escalator - eskalátor, jezdící schody
BrE
/'eskəleɪtə/ Přehrát
AmE
/'eskəleɪt̬ər/ Přehrát

noun - a kind of lift that looks like a moving staircase, it is used e.g. in shopping centres, subways etc.

factory
factory - továrna, závod (výrobní)
BrE
/'fæktəri/ Přehrát
AmE
/'fæktəri/ Přehrát

noun - a large building where things are produced

hospital
hospital - nemocnice
BrE
/'hɒspɪtl/ Přehrát
AmE
/'hɑ:spɪt̬l/ Přehrát

noun - a place where people go when they are very ill or when they are injured

hotel
hotel - hotel
BrE
/həʊ'tel/ Přehrát
AmE
/hoʊ'tel/ Přehrát

noun - a building with many rooms for guests where you can stay over night

house
house - dům, domek
BrE
/'haʊs/ Přehrát
AmE
/'haʊs/ Přehrát

noun - a building in which people live, usually one family

church
church - kostel
BrE
/'tʃɜ:tʃ/ Přehrát
AmE
/'tʃɜ:rtʃ/ Přehrát

noun - a building where religious people (Christians) go to pray etc.

 
landmark - orientační bod, památka
BrE
/'lændmɑ:k/ Přehrát
AmE
/'lændmɑ:rk/ Přehrát

noun - a building or something that can be easily recognized and which can help you to realize where you are

 
lane - jízdní pruh
BrE
/'leɪn/ Přehrát
AmE
/'leɪn/ Přehrát

noun - a section of a wide road that is used by cars going in the same direction

 
law court - budova soudu, soud, soudní dvůr
BrE
/'lɔ:kɔ:t/ Přehrát
AmE
/'lɔ:kɔ:rt/ Přehrát

noun - a place where a judge and a jury decides about legal cases

 
level crossing - železniční přejezd
BrE
/ˌlevl'krɒsɪŋ/ Přehrát
AmE
/ˌlevl'krɑ:sɪŋ/ Přehrát

noun - a place where a railway crosses a road

library
library - knihovna (budova nebo místnost)
BrE
/'laɪbrəri/ Přehrát
AmE
/'laɪbrəri/ Přehrát

noun - a building or a room where you can read a book or borrow it

mosque
mosque - mešita
BrE
/'mɒsk/ Přehrát
AmE
/'mɑ:sk/ Přehrát

noun - a kind of church for Muslims

museum
museum - muzeum
BrE
/mju:'zi:əm/ Přehrát
AmE
/mju:'zi:əm/ Přehrát

noun - a building where you can see various exhibitions, e.g. historical items, stuffed animals, technical things etc.

office
office - kancelář
BrE
/'ɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'ɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a place where people work, usually jobs connected with working with computers, documents etc.

park
park - park
BrE
/'pɑ:k/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rk/ Přehrát

noun - an open green area in a town or city where people can go to relax, sit down, have a picnic etc.

 
parliament - parlament
BrE
/'pɑ:ləment/ Přehrát
AmE
/'pɑ:rləment/ Přehrát

noun - a group of people who make laws in a country

pedestrian crossing
pedestrian crossing - přechod pro chodce
BrE
/pəˌdestrɪən'krɒsɪŋ/ Přehrát
AmE
/pəˌdestriən'krɑ:sɪŋ/ Přehrát

noun - a place where people can walk across a road, it is usually marked by white stripes on the surface of the road

petrol station
petrol station - benzínová stanice, benzínová pumpa
BrE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát
AmE
/'petrəlˌsteɪʃn/ Přehrát

noun, British English - the place where you can buy fuel for your car

post office
post office - pošta (budova)
BrE
/'pəʊstˌɒfɪs/ Přehrát
AmE
/'poʊstˌɑ:fɪs/ Přehrát

noun - a building where you can post letters, parcels etc.

prison
prison - vězení, věznice
BrE
/'prɪzn/ Přehrát
AmE
/'prɪzn/ Přehrát

noun - a place where criminals are locked up

pub
pub - hospoda, hostinec
BrE
/'pʌb/ Přehrát
AmE
/'pʌb/ Přehrát

noun - a place where you can have a drink

 
public transport - veřejná doprava, hromadná doprava
BrE
/ˌpʌblɪk'trænspɔ:t/ Přehrát
AmE
/ˌpʌblɪk'trænspɔ:rt/ Přehrát

noun, British English - the system of trains, buses etc. that people can use, esp. in a city

quay
quay - nábřeží, přístaviště
BrE
/'ki:/ Přehrát
AmE
/'ki:/ Přehrát

noun - a long platform along the bank of a river etc. (usually built of stone) that boats can be tied to and passengers or goods can get on and off

restaurant
restaurant - restaurace
BrE
/'restrɒnt/ Přehrát
AmE
/'restrɑ:nt/ Přehrát

noun - a place where you can have a meal

road
road - silnice, cesta
BrE
/'rəʊd/ Přehrát
AmE
/'roʊd/ Přehrát

noun - the surface specially made for cars and lorries etc. to travel on, it is usually black with white lines

shop
shop - obchod
BrE
/'ʃɒp/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:p/ Přehrát

noun, British English - a place where you can buy some things

 
shopping mall - nákupní centrum, nákupní středisko
BrE
/'ʃɒpɪŋˌmɔ:l/ Přehrát
AmE
/'ʃɑ:pɪŋˌmɔ:l/ Přehrát

noun - a large building with many shops inside

school
school - škola
BrE
/'sku:l/ Přehrát
AmE
/'sku:l/ Přehrát

noun - the building where children and young people go in order to study, the institution that provides education

 
sight - památka (pamětihodnost), pamětihodnost
BrE
/'saɪt/ Přehrát
AmE
/'saɪt/ Přehrát

noun - a place visited by tourists which is worth seeing

 
sightseeing - prohlížení památek, chození po památkách
BrE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát
AmE
/'saɪtsi:ɪŋ/ Přehrát

noun - an activity often done by tourists in which they go from one place to another and they look at buildings, statues, churches etc.

skyscraper
skyscraper - mrakodrap, výšková budova
BrE
/'skaɪskreɪpə/ Přehrát
AmE
/'skaɪskreɪpər/ Přehrát

noun - a very tall building with many floors (usually more than 40 or 50), usually built in large cities

square
square - náměstí
BrE
/'skweə/ Přehrát
AmE
/'skwer/ Přehrát

noun - a large open space among buildings, several streets usually meet here

 
stadium - stadion, sportovní stadion
BrE
/'steɪdɪəm/ Přehrát
AmE
/'steɪdɪəm/ Přehrát

noun - a large building where sports like football, athletics, hockey etc. are done

station
station - stanice, železniční stanice, nádraží
BrE
/'steɪʃn/ Přehrát
AmE
/'steɪʃn/ Přehrát

noun - a place where you can take a train

street
street - ulice
BrE
/'stri:t/ Přehrát
AmE
/'stri:t/ Přehrát

noun - a road in a town with houses and buildings on both sides

subway
subway - metro, podzemní dráha
BrE
/'sʌbweɪ/ Přehrát
AmE
/'sʌbweɪ/ Přehrát

noun, American English - a kind of train that travels in tunnels under a city and stops at regular intervals for people to get in or out

tower
tower - věž
BrE
/'taʊə/ Přehrát
AmE
/'taʊər/ Přehrát

noun - a tall building or structure, esp. as a part of a castle, church etc.

 
town hall - radnice
BrE
/'taʊnˌhɔ:l/ Přehrát
AmE
/'taʊnˌhɔ:l/ Přehrát

noun - the important offices of the town, the place where the mayor works

traffic
traffic - provoz (např. ve městě), dopravní ruch, doprava (provoz)
BrE
/'træfɪk/ Přehrát
AmE
/'træfɪk/ Přehrát

noun - the cars that are in the streets at a time

traffic lights
traffic lights - semafory, semafor
BrE
/'træfɪklaɪts/ Přehrát
AmE
/'træfɪklaɪts/ Přehrát

noun - the system that directs the traffic at a place where two streets meet, it has three lights, green, yellow (amber) and red

tram
tram - tramvaj
BrE
/'træm/ Přehrát
AmE
/'træm/ Přehrát

noun - a kind of train for people that travels through a city and stops at regular intervals to let people in or out

 
university - univerzita
BrE
/ˌju:nɪ'vɜ:sɪti/ Přehrát
AmE
/ˌju:nə'vɜ:rsɪt̬i/ Přehrát

noun - a kind of higher school where you study for a degree, e.g. to be a doctor etc.Pokračovat můžete zde:

ELEMENTARY

Quiz: Town and City

Kvíz zaměřený na různá místa ve městě (lékárna, náměstí, trafika, pošta, tržnice, obchodní dům apod.)

STARTER

Město

Slovní zásoba spojená s městy.

PRE-INTERMEDIATE

AT THE END vs. IN THE END

Další článek o problematických předložkách. Kdy ve spojení s “the end” použít IN a kdy AT?

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno In the City 10 44332 Od Marek Vít poslední příspěvek
před 9 lety