Help for English

O Come O Come Emmanuel

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z této klasické vánoční písně 
advent - příchod
BrE
/'ædvent/ Přehrát
AmE
/'ædvent/ Přehrát

noun - the coming of an important event or person

 
appear - objevit se
BrE
/ə'pɪə/ Přehrát
AmE
/ə'pɪr/ Přehrát

verb - to come into sight, to be seen suddenly

 
bind - vázat, poutat, spoutat, spojit, pojit
BrE
/'baɪnd/ Přehrát
AmE
/'baɪnd/ Přehrát

verb - to tie with rope; to connect or unite

 
captive - zajatý, v zajetí
BrE
/'kæptɪv/ Přehrát
AmE
/'kæptɪv/ Přehrát

adjective - like a prisoner, imprisoned, not free to leave

 
cease - ustat, přestat, utišit se
BrE
/'si:s/ Přehrát
AmE
/'si:s/ Přehrát

verb - to stop happening

 
desire - touha
BrE
/dɪ'zaɪə/ Přehrát
AmE
/dɪ'zaɪər/ Přehrát

noun - a very strong wish

 
disperse - rozehnat, rozptýlit
BrE
/dɪs'pɜ:s/ Přehrát
AmE
/dɪs'pɜ:rs/ Přehrát

verb - to make something scatter, to make something go in all directions

 
envy - závist
BrE
/'envi/ Přehrát
AmE
/'envi/ Přehrát

noun - the feeling that you want something that belongs to somebody else

 
exile - vyhnanství
BrE
/'eksaɪl/ Přehrát
AmE
/'ekzaɪl/ Přehrát

noun - the state of being sent away from your country, especially for political reasons

 
flight - útěk, úprk
BrE
/'flaɪt/ Přehrát
AmE
/'flaɪt/ Přehrát

noun - the act of running away

 
gloomy - ponurý, temný, chmurný
BrE
/'glu:mi/ Přehrát
AmE
/'glu:mi/ Přehrát

adjective - dark; bringing great unhappiness

heaven
heaven - nebe, nebesa
BrE
/'hevn/ Přehrát
AmE
/'hevn/ Přehrát

noun - the place where a god lives or where he takes good people after they die

 
cheer - rozveselit, rozjásat, potěšit
BrE
/'tʃɪə/ Přehrát
AmE
/'tʃɪr/ Přehrát

verb - to make somebody happy and cheerful

mourn
mourn - oplakávat, truchlit, naříkat
BrE
/'mɔ:n/ Přehrát
AmE
/'mɔ:rn/ Přehrát

verb - to cry and be very sad for somebody who has died or something which has been lost

 
peace - klid, pokoj
BrE
/'pi:s/ Přehrát
AmE
/'pi:s/ Přehrát

noun - quiet and calm time

 
people - národ, lid (národ)
BrE
/'pi:pl/ Přehrát
AmE
/'pi:pl/ Přehrát

noun - a nation

 
quarrel - hádka
BrE
/'kwɒrəl/ Přehrát
AmE
/'kwɑ:rəl/ Přehrát

noun - an argument, a fight (verbal)

 
ransom - výkupné
BrE
/'rænsəm/ Přehrát
AmE
/'rænsəm/ Přehrát

noun - the money paid to let a kidnapped person go free

 
rejoice - radovat se, jásat, plesat
BrE
/rɪ'dʒɔɪs/ Přehrát
AmE
/rɪ'dʒɔɪs/ Přehrát

verb - to feel very happy and joyful

 
spirit - duše
BrE
/'spɪrɪt/ Přehrát
AmE
/'spɪrɪt/ Přehrát

noun - the soul, the part of body that is not physical

 
strife - svár, hádka
BrE
/'straɪf/ Přehrát
AmE
/'straɪf/ Přehrát

noun - an angry disagreement or fightPokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

O Come, O Come Emmanuel

Klasická vánoční koleda, vycházející ze středověkého chvalozpěvu.
ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

ELEMENTARY

GO vs. COME

Mnozí začátečníci si pletou tato dvě slovesa. Umíte je správně používat?
Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář