Help for English

O Come, O Come Emmanuel

ALL LEVELS Vydáno dne 03.12.2006

Klasická vánoční koleda, vycházející ze středověkého chvalozpěvu.O Come, O Come, Emmanuel

O come, O come, Emmanuel, TTT *1
And ransom captive Israel, TTT *2
That mourns in lonely exile here TTT *3
Until the Son of God appear. TTT *4

Rejoice! Rejoice! TTT *5
Emmanuel shall come to thee, O Israel. TTT *6

O come, Thou Day-spring, come and cheer TTT *7
Our spirits with Thine advent here; TTT *8
Disperse the gloomy clouds of night, TTT *9
And death's dark shadows put to flight. TTT *10

O come, Desire of Nations, bind TTT *11
all peoples in one heart and mind; TTT *12
Make envy, strife and quarrels cease; TTT *13
fill all the world with heaven's peace. TTT *14


Music: 15th century, words: 12th century, transl. into English by John M. Neale (1851)
Performed by Land WayPher (Waylan Bram and friends)


Poznámky

 • Jméno Emmanuel znamená ‘Bůh je s námi’ a v Bibli (Izajáš, Matouš) je používáno pro spasitele.
 • THOU, THY, THINE, THEE jsou archaická zájmena druhé osoby jednotného čísla:

THOU /ðaʊ/ = you (thou art = you are)
THY /ðaɪ/ = your (thy name = your name)
THINE /ðaɪn/ = your (thine advent = your advent) – před samohláskou
THEE /ði:/ = you (come to thee = come to you) – pádové zájmeno

 • Peoples – podstatné jméno PEOPLE je samozřejmě množné číslo (lidé). Používá se ale také ve významu ‘lid, národ’, potom je množné číslo PEOPLES.

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: O Come, O Come, Emmanuel
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. Ó přijď, ó přijď, Emmanueli
 2. a vykup zajatý Israel
 3. jenž tu truchlí v samotě a vyhnanství
 4. dokud se Boží Syn neobjeví
 5. Radujte se! Radujte se!
 6. Emmanuel k Vám přijde, ó Israeli
 7. Ó přijď, ty jitřní hvězdo, přijď a rozvesel
 8. naše duše svým příchodem k nám
 9. rozptyl chmurné oblaky noci
 10. A temné stíny smrti odežeň
 11. Ó přijď, Touho Národů, spoj
 12. všechen lid v jedno srdce a mysl
 13. nechť závist, svár a rozepře ustanou
 14. naplň celý svět nebeským pokojemAplikace pro výuku angličtiny od autorů Help for English!

Učte se s naší online aplikací englishme! anglicky celý rok za 1490 Kč.
Přečtěte si podrobný popis nebo si rovnou vyzkoušejte týden zdarma.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

Oh Come, All Ye Faithful

Mírně netradiční verze tradiční vánoční koledy.
ALL LEVELS

O Come O Come Emmanuel

Slovíčka z této klasické vánoční písně
ALL LEVELS

God Rest Ye Merry, Gentlemen

Klasická vánoční koleda k poslechu, doplněná textem a českým překladem.
Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O Come, O Come Emmanuel 2 15844 Od georgia poslední příspěvek
před 13 lety