Help for English

O Come, O Come Emmanuel

ALL LEVELS Vydáno dne 03.12.2006

Klasická vánoční koleda, vycházející ze středověkého chvalozpěvu.O Come, O Come, Emmanuel

O come, O come, Emmanuel, TTT *1
And ransom captive Israel, TTT *2
That mourns in lonely exile here TTT *3
Until the Son of God appear. TTT *4

Rejoice! Rejoice! TTT *5
Emmanuel shall come to thee, O Israel. TTT *6

O come, Thou Day-spring, come and cheer TTT *7
Our spirits with Thine advent here; TTT *8
Disperse the gloomy clouds of night, TTT *9
And death's dark shadows put to flight. TTT *10

O come, Desire of Nations, bind TTT *11
all peoples in one heart and mind; TTT *12
Make envy, strife and quarrels cease; TTT *13
fill all the world with heaven's peace. TTT *14


Music: 15th century, words: 12th century, transl. into English by John M. Neale (1851)
Performed by Land WayPher (Waylan Bram and friends)


Poznámky

 • Jméno Emmanuel znamená ‘Bůh je s námi’ a v Bibli (Izajáš, Matouš) je používáno pro spasitele.
 • THOU, THY, THINE, THEE jsou archaická zájmena druhé osoby jednotného čísla:

THOU /ðaʊ/ = you (thou art = you are)
THY /ðaɪ/ = your (thy name = your name)
THINE /ðaɪn/ = your (thine advent = your advent) – před samohláskou
THEE /ði:/ = you (come to thee = come to you) – pádové zájmeno

 • Peoples – podstatné jméno PEOPLE je samozřejmě množné číslo (lidé). Používá se ale také ve významu ‘lid, národ’, potom je množné číslo PEOPLES.

Okruhy slovní zásoby: Slovíčka z písní: O Come, O Come, Emmanuel
Okruhy slovní zásoby: Christmas

Překlad:
 1. Ó přijď, ó přijď, Emmanueli
 2. a vykup zajatý Israel
 3. jenž tu truchlí v samotě a vyhnanství
 4. dokud se Boží Syn neobjeví
 5. Radujte se! Radujte se!
 6. Emmanuel k Vám přijde, ó Israeli
 7. Ó přijď, ty jitřní hvězdo, přijď a rozvesel
 8. naše duše svým příchodem k nám
 9. rozptyl chmurné oblaky noci
 10. A temné stíny smrti odežeň
 11. Ó přijď, Touho Národů, spoj
 12. všechen lid v jedno srdce a mysl
 13. nechť závist, svár a rozepře ustanou
 14. naplň celý svět nebeským pokojem


Online angličtina od autorů Help for English!

Bezkonkurenční online angličtina za 169 Kč měsíčně.
Přečtěte si více informací nebo si ji hned zdarma vyzkoušejte.

Pokračovat můžete zde:

ALL LEVELS

O Come O Come Emmanuel

Slovíčka z této klasické vánoční písně
ALL LEVELS

Oh Come, All Ye Faithful

Mírně netradiční verze tradiční vánoční koledy.
PRE-INTERMEDIATE

"How come?"

Už jste někdy slyšeli toto hovorové spojení? Je docela časté a jeho použití je jednoduché. Vylepšete si zase o kousek své vyjadřovací dovednosti.

Komentáře k článku
Téma Přísp. Přečteno Poslední příspěvek
Nepřečteno O Come, O Come Emmanuel 2 16206 Od georgia poslední příspěvek
před 15 lety