Help for English

Mistletoe

ALL LEVELS Vydáno dne 03.10.2005

Slovíčka z článku o tradičních vánočních rostlinách 
ancient - starodávný
BrE
/'eɪnʃənt/ Přehrát
AmE
/'eɪnʃənt/ Přehrát

adjective - very old, belonging to a time long ago

 
argue - hádat se, argumentovat, dohadovat se
BrE
/'ɑ:gju:/ Přehrát
AmE
/'ɑ:rgju:/ Přehrát

verb - to disagree with somebody and talk about it

 
belief - domněnka, přesvědčení
BrE
/bɪ'li:f/ Přehrát
AmE
/bɪ'li:f/ Přehrát

noun - a feeling that something is true

berry
berry - bobule
BrE
/'beri/ Přehrát
AmE
/'beri/ Přehrát

noun - a small fruit, usually round

 
custom - obyčej, zvyk
BrE
/'kʌstəm/ Přehrát
AmE
/'kʌstəm/ Přehrát

noun - a tradition, a way of behaving that a group of people have had for a long time

 
doorway - vchod, dveře (vchodové), brána (přen.)
BrE
/'dɔ:weɪ/ Přehrát
AmE
/'dɔ:rweɪ/ Přehrát

noun - the entrance, the place through which you enter a house etc.

 
enemy - nepřítel, protivník
BrE
/'enəmi/ Přehrát
AmE
/'enəmi/ Přehrát

noun - a person who is not friendly towards you, somebody who you fight

 
good luck - štěstí, hodně štěstí
BrE
/ˌgʊd'lʌk/ Přehrát
AmE
/ˌgʊd'lʌk/ Přehrát

phrase - something good that happens by chance

 
holly - cesmína
BrE
/'hɒli/ Přehrát
AmE
/'hɑ:li/ Přehrát

noun - a small tree with red berries and dark green leaves, it is often used as decoration at Christmas

 
hope - naděje
BrE
/'həʊp/ Přehrát
AmE
/'hoʊp/ Přehrát

noun - a wish for something the feeling of expectation that it will happen

 
indoors - uvnitř (domu, v domě)
BrE
/ɪn'dɔ:z/ Přehrát
AmE
/ɪn'dɔ:rz/ Přehrát

adverb - Inside a building

 
ivy - břečťan
BrE
/'aɪvi/ Přehrát
AmE
/'aɪvi/ Přehrát

noun - a plant that climbs up walls

kiss
kiss - políbit
BrE
/'kɪs/ Přehrát
AmE
/'kɪs/ Přehrát

verb - to touch somebody with your lips in order to show love or affection

 
meaning - význam, smysl
BrE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát
AmE
/'mi:nɪŋ/ Přehrát

noun - the idea or sense of something

mistletoe
mistletoe - jmelí
BrE
/'mɪsltəʊ/ Přehrát
AmE
/'mɪsltoʊ/ Přehrát

noun - a plant that is used as a Christmas decoration, when a man and a woman meet under it, they have to kiss

plant
plant - rostlina
BrE
/'plɑ:nt/ Přehrát
AmE
/'plænt/ Přehrát

noun - a living thing that grows in the earth, usually with green leaves etc., sometimes grown by people in their houses

 
remain - zůstat, zbývat, zbýt
BrE
/rɪ'meɪn/ Přehrát
AmE
/rɪ'meɪn/ Přehrát

verb - to stay or be left behind

 
renew - obnovit, oživit
BrE
/rɪ'nju:/ Přehrát
AmE
/rɪ'nu:/ Přehrát

verb - to make new, to resume something that has been ended

 
seed - semínko, semeno
BrE
/'si:d/ Přehrát
AmE
/'si:d/ Přehrát

noun - usually a very small object produced by a plant, out of which a new plant will grow

 
sign - znamení, posunek
BrE
/'saɪn/ Přehrát
AmE
/'saɪn/ Přehrát

noun - a body movement with a meaning; something that is seen and has a special meaning for somebody

spring
spring - jaro
BrE
/'sprɪŋ/ Přehrát
AmE
/'sprɪŋ/ Přehrát

noun - the season of the year after winter

 
strong - silný
BrE
/'strɒŋ/ Přehrát
AmE
/'strɔ:ŋ/ Přehrát

adjective - powerful, able to lift heavy things

 
true - pravdivý, opravdový, pravý
BrE
/'tru:/ Přehrát
AmE
/'tru:/ Přehrát

adjective - correct, real; opposite of 'false'Pokračovat můžete zde:

PRE-INTERMEDIATE

Mistletoe, Holly and Ivy

Gramatické cvičení, ve kterém budete mít za úkol doplnit do textu o ‚vánočních rostlinách‘ správné výrazy (z nabídky).
ELEMENTARY

Problematická výslovnost -oo-

Jak se správně vyslovují slova, ve kterých se objevují dvě O za sebou.

ELEMENTARY

Výslovnost O jako /ʌ/

Víte jak správně vyslovit slova jako COMPANY, FRONT či WON?

Komentáře k článku

K článku nejsou zatím žádné komentáře

Přidat komentář